A böjtölés

datolyaA muszlimok Allah parancsának engedelmeskedve böjtölnek Ramadán hónapban, amely az iszlám egyik pillére.
A böjtölés jelentése: Allahhoz való közeledési szándékkal a muszlimok hajnalhasadástól napnyugtáig tartózkodnak az evéstől, ivástól, a dohányzástól (ami egyébként is tilos), és a házasélettől.
Ha valamilyen okból egy muszlim megszakítja a böjtölést, akkor böjttel kell pótolnia pontosan annyi napot, ahány napig nem böjtölt Ramadánban.

Erre a fontos kötelezettségre vonatkozóan Allah azt mondja:

„Ó ti, akik hisztek! Előíratott a böjtölés számotokra, miként előíratott azoknak, akik előtettek éltek, talán istenfélők lesztek.” (Korán 2:183)

„Ramadán hónap, amikor a Korán, mint útmutatás küldetett le az emberek számára, s az útmutatás és a megkülönböztetés nyilvánvaló bizonyítékai gyanánt, így aki közületek e hónap idején [a maga helyén] jelen van, az böjtölje [végig]! Ha pedig valaki beteg, vagy úton van, akkor más, azonos számú napokon [kell böjtölnie]! Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget. Töltsétek hát be [az előírt napok] számát és magasztaljátok Allahot azért, hogy az igaz úton vezérelt benneteket! Talán hálásak lesztek.” (Korán 2:185)


Miért böjtölünk?

• Allah parancsának engedelmeskedve böjtölünk, mert Allah szereti azokat, aki böjtölnek.
• Azért, hogy megmutassuk hálánkat Allah kegyelméért, amiért leküldte útmutatását a Koránt, hogy az igazak útjára vezessen bennünket és az egész emberiséget.
• Azért, hogy megköszönjük Allahnak, hogy azok közé sorolt bennünket, akik hisznek a Koránban.
• Továbbá azért, mert lehetővé tette, hogy emlékezetünkbe véssük a Korán szavait, hogy elmélkedjünk rajta, megértsük, és Útmutatásának hasznát lássuk.
• Azért, hogy uralkodni tudjunk anyagi vágyainkon, melyet Allah ültetett a természetünkbe.
• Azért, hogy megfékezzük magunkat minden, Allah által megtiltott dologgal szemben.
• A böjtölés emlékeztet bennünket a szűkölködőkre, akik az éhségtől és a nélkülözéstől szenvednek. Így jobban együtt tudunk érezni velük, és segíteni tudunk nekik annak egy részével, amivel Allah ellátott bennünket.
• Azért, hogy ne legyünk vágyaink rabjai és többet törődjünk szellemi létünkkel, a jócselekedetek és az istenszolgálati tevékenységek fokozása által a Korán kinyilatkoztatása hónapjában.
• Számos egészségügyi hasznán túl, őszinteségre, önmérsékletre, türelemre és fegyelemre nevel.
• Mindezeken kívül a hatalmas jutalomért, amit Allah megígért a hívő böjtölőnek, amit az Utolsó Napon fog megadni neki.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink