„Ramadán hónap az, melyben a Korán útmutatásként leküldetett  az emberek számára, a vezérlet és a különbségtétel nyilvánvaló bizonyságaként. Aki közületek e hónapban [a lakhelyén] van, az böjtölje azt végig, aki pedig beteg, vagy úton van, [annak] azonos számú más napon [kell pótolnia]. Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget. Teljesítsétek hát [az előírt napok] számát és magasztaljátok Allah nagyságát, azért amiért az Igaz Útra vezérelt benneteket. Talán hálásak lesztek.” Korán 2:185

Az éjszakai virrasztás (kijámul-leil), taráwih imák

ima14Allah a Koránban sok helyen dicsérte azokat, akik betartják az éjszakai virrasztást, pl.:

„Az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek, és átveszik azt, amit az Uruk adott nekik. Korábban ők jóravalóak voltak: éjszaka csak keveset aludtak, hajnalhasadáskor (Uruk) bocsánatáért könyörögtek...” (Korán 51:15-18)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki virraszt Ramadán éjszakáin hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim)
A Ramadán havi éjszakai imák, a taráwih-imák, a Ramadán hónap jellemzői, a férfiaknak és a nőknek is ajánlatos ezt elvégezni. A taráwih imák az isa (esti) ima után és a witr előtt végezhetők, két rakánként szünetet tartva. Ideje az éjszaka végéig tart. A legjobb közösségben elvégezni a mecsetben, de lehet egyedül is.

Bővebben...

Elérhetőségeink