A tanúságtétel elfogadásának feltételei

lailaha-illAllahAzért, hogy megvalósuljon a tanúságtétel, nem elég csak kimondani, hanem nélkülözhetetlen néhány feltétel megléte is 12. E feltételek felsorolásának az a célja, hogy az ember megvizsgálhassa azt, hogy mennyire teljesülnek rá ezek a feltételek. Sejk Háfiz al-Hakami azt mondta: Hány ember van, akiben teljesülnek ezek a feltételek, és ha megkéred őket, hogy sorolják fel ezeket, nem tudnák felsorolni. És hányan vannak, akik kívülről fújják ezeket, de sokszor az ellenkezőjét teszik.

1. A jelentéséről való tudás. Allah azt mondja: „Tudd hát meg, hogy Allahon kívül nincs más isten, és kérj bocsánatot a vétkedért!” (Korán, 47: 19).
A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) ehhez hasonlóan azt mondta: „Ha valaki meghal tudván, hogy nincs más isten Allahon kívül, a Mennyországba fog kerülni.” (Muszlim).

2. A bizonyosság, ami a kételkedés ellentéte. A tanúságtétel kimondója legyen teljesen meggyőződve annak jelentéséről, hiszen a hit csak a meggyőződéssel fér össze.
Allah azt mondja „Az [igazi] hívők azok, akik hisznek Allahban és küldöttében, aztán nem kételkednek és harcba szállnak javaikkal és személyükkel Allah útján. Ők azok, akik az igazat mondják.” (Korán 49: 15).
Hasonlóan, Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Tanúsítom, hogy nincs más isten Allahon kívül, és én vagyok Allah küldötte. Ha valaki ezzel találkozik Allahhal anélkül, hogy kételkedne benne, akkor biztosan a Paradicsomba kerül.”(Muszlim).

3. Szívvel és nyelvvel való elfogadás. Mindent el kell fogadni, amit a tanúságtétel magában foglal. Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:
„Annak a példázata, amivel Allah küldött el engem az útmutatásból és a tudásból olyan, mint az áradó zápor példázata, ami egy földet ért. Annak volt egy része, ami befogadta a vizet, s ott zöldellő növényzet fakadt. S volt, ami nem fogadta be a vizet. Az előbbit Allah hasznossá tette az emberek számára: ihattak ott, legeltethettek, itathattak. Amely pedig nem fogadta be a vizet, az terméketlen terület maradt, nem sarjasztott növényeket. Ehhez hasonlóan, aki jártassá válik Allah vallásában s hasznosítja azt, amit én hoztam el, tanul és tanít. A másik pedig nem fogadja be ezt, s nem fogadja el Allah útmutatását, amivel én küldettem el.”
(al-Bukhári).

4. A megadás. Allah azt mondta: „És forduljatok megbánóan Uratokhoz és vessétek alá magatokat Néki!” (Korán 39: 54), és azt mondta: „Vajon ki jobb az ő vallásában annál, aki orcáját megadóan Allah felé fordítja.” (Korán 4: 125).

5. Az őszinteség, amely a hazugság ellentéte. Azaz őszintén, szívből mondja ki a nyelvével a tanúságtételt. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Nincs olyan ember, aki tiszta szívéből tanúsítja, hogy nincs más isten Allahon kívül és tanúsítja, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte, hacsak Allah meg nem tiltja testét a Pokoltól.” (al-Bukhári, Muszlim).

6. A hűség, vagyis a cselekedetek szűrése a jó szándékkal 13, amely így mentes a társítás minden szennyezettségétől. Allah azt mondta: „Nem kaptak pedig más parancsot, csak azt, hogy hanífok gyanánt őszinte hittel szolgálják Allahot.” (Korán, 98: 5). Hasonlóan, a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „A legboldogabb (legjogosultabb) ember a közbenjárásomra az, aki szívből, őszinte hittel azt mondja „Lá iláha illa Allah.”” (al-Bukhári).

7. A tanúságtétel, és annak a szeretete, amit magába foglal, és amire utal. Azok szeretete, akik a tanúságtételt vallják és ahhoz ragaszkodnak.
Allah azt mondja: „Vannak az emberek között olyanok, akik Allah mellé hasonmásokat helyeznek, akiket úgy szeretnek, mint Allahot. A hívők azonban erősebbek Allah szeretetében ” 14.(Korán 2: 165).
A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Ha három tulajdonság összegyűlik egy emberben, akkor az megtalálta a hit édességét. Allah és a Próféta iránti szeretetének kell a legnagyobbnak lennie, a muszlim testvérét (hit-testvérét) csak és kizárólag Allah kedvéért szereti, úgy kell gyűlölnie a hitetlenségbe való visszatérést – miután Allah kimenekítette abból –, mint ahogyan a Pokolba jutást.” (al-Bukhári, Muszlim) 15.

Ha valaki kijelenti a tanúságtételt (belép az iszlámba), ezután tisztálkodjon az imára. Ajánlott számára a fürdés (guszl) is, mert a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) ezt parancsolta néhány társának, amikor azok muszlimok lettek.

 

12 Mukhtaszar Ma’áridzs al-Qabol, 123. o.
13 A jó szándék alatt azt értjük, hogy a cselekedeteket csakis és kizárólag Allahért tesszük.
14 Annak a jele, hogy a szolga szereti Istenét az, hogy azt szereti, amit és akit Allah szeret, és azt utálja, amit és akit Allah utál; teljesíti parancsait, illetve eltávolodik tiltásaitól. A Magasztos Allah azt mondta: „Mondd [Ó Mohamed!]: „Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem! Akkor Allah [is] szeretni fog benneteket és megbocsátja bűneiteket.” (Korán 3: 31).
15 Néhány tudós még egy nyolcadik feltételt is hozzátett: megtagadni mindent, amit Allahon kívül imádnak (at-taghút). Allah azt mondta: „Aki megtagadja a tághút [imádatát] és hisz Allahban, az szilárd fogantyúba kapaszkodik, amely nem szakad el.” (Korán 2:256)

Hasonlóan, Mohamed Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Annak, aki azt mondja: „Lá iláha illa Allah”, és megtagad mindent, amit Allahon kívül imádnak, Allah tilalmassá teszi a vérét és a vagyonát, elszámolása Allahhoz tartozik.” (Muszlim). Ld. Madzsmu’at at-Tauhíd c. könyvet.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink