A tanúságtétel érvénytelenítői

tilosTíz olyan gyakori eset van, aminek elkövetése az iszlám hit megszegését és áthágását jelenti. Ezektől mindenki tartsa távol magát!

1. Allah imádatában társakat állítani és azokhoz imával fordulni (sirk).
Allah azt mondja: „Aki Allah mellé (más isteneket, bálványokat) társít, annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak lakhelye (majdan) a Pokol tüze lesz. A vétkeseknek nincsenek segítőik.” (Korán 5: 72).

Megnyilvánulásai: az állítani, hogy Allahon kívül van más, aki teremt, ellát, életre kelt és halálba küld. Ugyanolyan mértékkel szeretni, tisztelni valakit, mint az Istent. A halottakhoz könyörögni, segítségüket kérni. Ajándékokat és áldozatokat ajánlani fel nekik.
Ha valaki akár a cselekedeteinek egyikét is Allahon kívül más felé fordítja, akkor a legnagyobb bűnt (társítás = sirk) követi el,
„Aki Allah mellé [más isteneket] társít - annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak a lakhelye [majdan] a [Pokol] tüze lesz. A vétkeseknek nincsenek segítőik!” (Korán 5: 72) és
„Allah nem bocsátja meg, hogy társítást kövessenek el Vele szemben. Ám megbocsátja azt, ami ezen kívül van, annak, akinek akarja. Aki társítást követ el Allahhal szemben, az bizony hatalmas bűnt eszelt ki.” (Korán 4: 48).
Ibn Maszúd (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: „Azt kérdeztem: Ó Allah Küldötte! Melyik bűn számít a legnagyobbnak Allahnál? Ő így felelt: Hasonmást állítani Allah mellé, holott Ő teremtett meg.” (al-Bukhári, Muszlim).


2. Aki Allah és teremtményei közé közbenjárókat, közvetítőket tételez fel, ezekhez imádkozik, a segítségüket kéri és rájuk hagyatkozik.


3. Aki a többistenhívőt (musrik) nem tartja hitetlennek, vagy kételkedik annak hitetlen voltában. Így ő maga is hitetlenné válik.


4. Aki azt hiszi, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatásánál van jobb útmutatás, vagy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) döntésénél van tökéletesebb döntés, vagy azt, hogy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) küldetése csak az araboknak szól vagy csak bizonyos időre korlátozódik, hitetlenné válik!


5. Aki utál, vagy tudatosan lealacsonyít olyasmit, amit a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) mondott vagy tett, hitetlenné válik akkor is, hogy azok szerint cselekszik. Allah azt mondja: „Ez azért történik velük, mert nem volt ínyünkre, amit Allah leküldött, ezért meghiúsította tetteiket.” (Korán 47: 9).


6. Az, aki kigúnyolja, vagy kicsúfolja a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) vallásának bármely részét vagy tételét, vagy kételkedik az e vallásban szereplő büntetésekben és jutalmakban, hitetlenné válik. Allah azt mondja: „Mondd: Vajon Allahból, az Ő jeleiből, és küldötteiből űztetek gúnyt? Ne mentegetőzzetek! Hitetlenek lettetek, miután már hittetek.” (Korán 9: 65-66). Ugyanúgy hitetlenné válik az, aki szándékosan lealacsonyítja a Dicsőséges Koránt, kigúnyolva azt, vagy annak bármelyik idézetét.


7. A varázslatok gyakorlása, különösen, ha az a férj-feleség közötti szerelmet gyűlöletté változtatja, vagy gonosz módszerekkel vonzóvá teszi azt, amit az ember nem szeret. Ez hitetlenséghez vezet. Allah azt mondja: „Ők ketten csak úgy tanítottak valakit, hogy előbb azt mondták: Mi csak kísértés vagyunk, ne hitetlenkedj.” (Korán 2: 102).


8. A többistenhitűek megsegítése és támogatása a muszlimok ellen. Allah azt mondja: „Aki feléjük fordul közületek, hát ő közülük való lesz. Ime! Allah nem vezeti a bűnösök népét.” (Korán 5: 51).


9. Annak a hite, hogy egyeseknek megengedett, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje le-gyen vele) törvényeitől eltérjenek, hitetlenség! Allah azt mondja: „S aki más hitvallásra vágyik, mint az iszlám, hát nem fogadtatik el tőle soha, s ő a túlvilágon a vesztesek között lesz.” (Korán 3: 85).


10. Aki teljesen elfordul Allah vallásától, nem tanulja, pedig lehetősége van rá, és nem cselekszik a hit törvényei szerint, pedig képes rá! Allah azt mondja: „És ki vétkesebb annál, mint aki Ura jeleivel figyelmeztetést kapott, majd utána ő elfordult azoktól? Bizony, bosszút állunk a bűnösökön.” (Ko-rán 32: 22).


Az említett érvénytelenítők között nem teszünk különbséget, nincs közöttük komoly és komolytalan. S nem számít az sem, ha valaki a félelem hatása alatt áll, kivéve a kényszer alatt állókat 16. Ugyanúgy hitetlenné válik az, aki tagadja azt, amit szükségszerűen tudni kell a vallásban.

 

16 Nawáqiz al-iszlám (az iszlám érvénytelenítői), Abdul-Aziz b. Báz.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink