A hitvallás

sahada-elmondA hitvallás (as-sahada) a muszlimok erős hitét és bizonyságát fejezi ki Allah létezésében és abban, hogy egyedülállóságában kizárólag Őt illeti az imádat és az engedelmesség. Hisszük továbbá abban, hogy Mohamed (béke legyen vele) Allah küldötte, és abban is, hogy a könyve, a Korán, Allah szava.
A hitvallás az jelenti, hogy szívből és lélekből jövő hittel elmondjuk a következőket: „Asshadu alla iláha illá Allah wa asshadu anna Mohammadan raszúl Allah” [Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő küldötte.]

Egyes tudósok szerint, ha valaki muszlim szeretne lenni és korábban olyan dolgokban illetve vallásban hitt, amelynek egyes tételei ellenkeznek az iszlámmal, akkor a hitvallás kinyilvánítása után nyilvánítsa ki ezeknek a téves tételeknek a megtagadását is. Például, ha valaki keresztény volt és muszlim szeretne lenni, a fent említett tanúságtételt egészítse ki a következőkkel: „Tanúsítom, hogy Jézus, Mária fia és Allah szava.” Ezzel is kifejezi, hogy Jézus nem Isten, és nem Isten fia.

Tehát azért, hogy valaki muszlim legyen, három dolognak kell megvalósulnia:

1. Higgyen abban, hogy Allah az Egyetlen Isten, nincs Neki társa és Rajta kívül senki nem méltó az imádatra.

2. Engedelmességgel kövesse Allahot, és annak megfelelően éljen, amit Mohamed Próféta (béke legyen vele) hozott úgy, hogy hisz tanításaiban, és engedelmeskedik az azokban foglalt parancsoknak, és abbahagyja azokat a dolgokat, amelyeket megtiltott.
Allah azt mondta: „Amit a Küldött ad nektek, azt vegyétek el. Amitől pedig eltilt benneteket, attól tartózkodjatok!” (Korán 59:7)

3. Tisztítsa meg a szívét a társítás minden fajtájától, és azzal válik muszlimmá, hogy kimondja a tanúságtételt és az iszlám többi pillérét is gyakorolja.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink