A zákát (adakozás)

zakahA zakát vagyis a kötelező adakozás az iszlám harmadik pillére. A zakát megadása Allah tetszését és elégedettségét eredményezi, valamint megtisztítja a lelket, a vagyont és a társadalmat.

„Végezzétek el az imádkozást és adjátok meg a zakátot. Ami jót (a földi létben) megelőlegeztek magatoknak, azt megtaláljátok majd Allahnál. Allah szemmel tartja azt, amit cselekszetek.” (Korán 2:110)

Bővebben...

Az iszlám harmadik pillére: a zakát (a kötelező alamizsna)

adakozas-0042012. augusztus 03. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah előírta a Koránban a kötelező alamizsna kiadását. Összesen 82 ájában említette együtt a kötelező imádkozást és az alamizsnát. A magasságos Allah azt mondta: „Tartsátok meg az imádkozást, adjátok meg az alamizsnát, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, talán könyörületre leltek!” (Korán 24: 56)

Allah a következő parancsot adta adakozással kapcsolatban: „Ó ti hívők! Adakozzatok azokból a jó dolgokból, amiket szereztetek, és abból amit sarjasztottunk nektek a földből! S ne a rosszat szánjátok arra, hogy eladakozzátok, miközben ti magatok sem vennétek el, csak úgy, ha behunyjátok a szemeteket. S tudjátok meg, hogy Allah Gazdag és dicséretre méltó. A sátán a szegénységet ígéri nektek, és az erkölcstelenségre szólít fel titeket. Ám Allah Tőle származó megbocsátást és kegyet ígér nektek. És Allah Bőségesen Adományozó, Mindentudó” (Korán 2: 267-268)

Bővebben...

A böjtölés megszakításának adománya (zakátul-fitr)

böjtölés, Ramadán, zakat, adomány, adakozás, zakatul-fitr Ibn Omar - Allah legyen vele elégedett - azt mondta: „Allah Küldötte (béke legyen Vele) kötelezővé tette a böjtmegtörés adományát. Egy egész száa-t az aszalt datolyából, vagy egy egész száa-t az árpából, a szabad és a szolga, a férfi és a nő, a kicsi és a felnőtt muszlim után, és utasítást adott, hogy adják ezt ki, mielőtt az emberek elindulnak az (ünnepi) imára" (al-Bukhári, Muszlim).

Bővebben...

Az adakozás jelentősége és jutalmazása Allahnál

adakozas2012. április 13. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az adakozás az egyik legjelentősebb útja a jótetteknek és az engedelmességnek az iszlám vallásban. Olyan cselekedet, amely megtisztítja a lelket, közelebb viszi a hívőt a Paradicsomhoz, távol tartja őt a Pokolt-tűztől, és ami által szeretettel gondolnak rá az emberek. Allah elhárítja az adakozó emberről a csapásokat, betegségeket, és a rossz végzetet, továbbá az evilági és a túlvilági sikerességhez vezeti őt.

Bővebben...

Az adakozás jelentősége az iszlámban és hatása a muszlim ember életében

adakozas-0012011. augusztus 11. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A magasságos Allah azt mondta az adakozással kapcsolatban:
„Ó ti hívők! Adakozzatok azokból a jó dolgokból, amiket szereztetek, és abból amit sarjasztottunk nektek a földből! S ne a rosszat szánjátok arra, hogy eladakozzátok, miközben ti magatok sem vennétek el, csak úgy, ha behunyjátok a szemeteket. S tudjátok meg, hogy Allah Gazdag és dicséretre méltó. A sátán a szegénységet ígéri nektek, és az erkölcstelenségre szólít fel titeket. Ám Allah Tőle származó megbocsátást és kegyet ígér nektek. És Allah Bőségesen Adományozó, Mindentudó” (Korán 2: 267-268)

Bővebben...

Segítség a zakát kiszámításához

szamologepA muszlimok nagy részének vagyona, illetve megtakarítása pénz formájában, vagy pénzhez mérődő vagyontárgyak formájában van. A zakát ebben az esetben akkor fizetendő, ha:
- teljes tulajdonnal rendelkezik a vagyon felett,
- eltelt egy (hidzsri) év úgy, hogy a vagyonban nem volt mozgás,
- a vagyon értéke elérte a niszábot, azaz 85 gramm 24 karátos arany árát.

Bővebben...

Készülődés a muszlim családban Ramadán hónapra és az Eidre

Mézeskalács magyar motívummal Hazánkban a muszimok sok szempontból más helyzetben vannak, mint egy iszlám többségű országban. Ez a más helyzet megmutatkozik iszlám ünnepeinkben is. Míg egy iszlám többségű országban a gyermekeket körülvevő ünnepek mindenkit érintenek, addig itt kis hazánkban a muszlim gyermekek hátrányban vannak. Egy kis óvodás korú, de sokszor még nagyobb gyermek számára is nehéz elmagyarázni, hogy a kis szíve megérthesse ő miért nem kap ajándékot karácsonykor, amikor körülötte minden ember ajándékozgat. Neki miért nem hoz a mikulás ajándékot a csizmájába, amikor más gyerek kap. Főleg azok a gyermekek vannak nehéz helyzetben, akik nem beleszületnek szüleik vallásába, hanem magyar szüleik már akkor veszik fel a vallást, amikor a gyermekeik is megvannak már. Így voltunk mi is.

Bővebben...

A böjtölés

datolyaA muszlimok Allah parancsának engedelmeskedve böjtölnek Ramadán hónapban, amely az iszlám egyik pillére.
A böjtölés jelentése: Allahhoz való közeledési szándékkal a muszlimok hajnalhasadástól napnyugtáig tartózkodnak az evéstől, ivástól, a dohányzástól (ami egyébként is tilos), és a házasélettől.
Ha valamilyen okból egy muszlim megszakítja a böjtölést, akkor böjttel kell pótolnia pontosan annyi napot, ahány napig nem böjtölt Ramadánban.

Bővebben...

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámban

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámbanA Szent Korán három szúrája tesz említést Ramadán hónapról közvetlen vagy közvetett módon. E szent hónap első előfordulási helye a szúrák sorrendje szerint a 2. szúra 185. ája:
„[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberek számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra...”. Ebben az ájában a Ramadán hónap név szerint szerepel, míg a 44. szúra Ramadán egyik éjszakáját, egy áldott éjszakáról tesz említést (Korán 44: 3-4), amely közvetetten utal a szent hónapra. A harmadik utalás a Koránban a 97. szúrában hangzik el, melyben a Korán az előbb említett áldott éjszakát a Qadr (elrendelés) néven említi, ami egyben a szúra névadója is.

Bővebben...

A három legértékesebb napszak Ramadánban

dua1Az első az, ami a fadzsr ima után van:
Ez egy olyan óra, amiért áldással Allah küldötte fohászkodott (Abu Dáúd). Mohamed Próféta (béke legyen vele) egyik hadíszban azt mondta: „Aki közösségben imádkozza a fadzsr imát, ezután leül Allahot emlegetni amíg a Nap fel nem kel, majd két[önkéntes]rakaát imádkozik, annak egy teljes zarándoklati és Mekkalátogatási jutalom jár.” (At-Tirmidi).

Bővebben...

34 kérdés és válasz a Ramadán havi böjtről

ramadan61. Mit jelent a böjt?
- visszatartani magunkat bizonyos dolgoktól.
- bővebben: visszatartjuk magunkat az evéstől, ivástól, házas élettől és az egyéb böjtöt érvénytelenítő dologtól, pirkadattól naplementéig – szándékkal. (A böjtnek vannak fajtái, de most csak a Ramadán hónapi böjtről lesz szó)

Bővebben...

Ramadán első napja

kislányA családunk egyik fiatal tagja Hadjer. 5 éves, eleven, cserfes kislány. Mindig velünk imádkozik a maga módján, és ha meghallja a mecsetből szálló, imára hivó hangot, azonnal figyelmezteti a körülötte lévőket, hogy imaidő van. Élete 4. Ramadánját nagyon várta, mert azt látta, hogy mindenki erről beszél, mindenki készül rá; és szemmel láthatólag boldogan.

Bővebben...

Elérhetőségeink