HAFSZA BINT U'MAR IBN AL-CHATTAB

 

UMMAHAT AL-MU'MENIN

A hívők anyjai

 

HAFSZA BINT U'MAR IBN AL-CHATTAB

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) 4. felesége

 

A Prófétának elsőbbsége van a hívőknél, mint ők maguknak,

és feleségei olyanok mint az anyjuk...” 33:6

 

Bismillahi Rahmani Al Rahim. Allahnál keresek menedéket a sátán elől. Minden dicsőség Allahnak a világok Urának. Allah áldja meg Mohammedet (szallAllahu alejhiwaszalam), a Prófétánkat.

 

Köszöntelek Benneteket a „hívők Anyjai” újabb előadásán. Ma inshaAllah Hafsza Bint U'mar Ibn Al-Chattabról (radiAllahu anha), azaz U'mar Ibn Al-Chattab (radiAllahu anhu) lányáról beszélünk és ebből kifolyólag érinteni fogjuk néhány pontban U'mar Ibn Al-Chattab életét is.

 

 

CSILLAGOK A KÜLDÖTT (szallAllahu alejhi wasszallam) KÖRÜL

 

Allah Küldötte (szallAllahu alejhi wasszallam) életében tizenkétszer házasodott. Halála után pedig még 9 felesége élt.

Mindegyik házassága titokzatos, de mégis mindegyik közelebbről megvizsgálva nagy bölcsességre vall. Ezek a házasságok különböző szociális, erkölcsi, politikai, anyagi körülményeket vázolnak. Így a Próféta (szallAllahu alejhi wasszallam) mindenkinek példaképe lehetett.

Hogy ez alatt mit is értünk megtudhatjuk ,ha tanulmányozzuk a Próféta (szallAllahu alejhi wasszallam) életét a feleségeivel . Ezek után rá fogunk jönni arra, hogy a Próféta (szallAllahu alejhi wasszallam) élete még ma is irányadó!

A hívők Anyjai – Allah tetszését nyerjék el – olyanok voltak a Prófétának (szallAllahu alejhi wasszallam), mint a nap körül a csillagok. Mindegyik csillagnak megvan a maga körforgása, mérete, sebessége, atmoszférája, ahogyan anyáinknak is megvoltak a maguk tulajdonságai.

 

KI VOLT HAFSZA BINT U'MAR IBN AL-CHATTAB (radiAllahu anha)?

 

A Hafsza név jelentése: „fiatal oroszlán (nőnemű)”

Hafsza (radiAllahu anha) anyját Zainab Bint Mazrunnak hívták, aki Uthmann Ibn Mazrun – az egyik közeli követője volt a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam) - nővére volt.

Egy kis történet Uthman Ibn Mazrunrót (radiAllahu anhu)

Uthman (radiAllahu anhu) aki Hafsza (radiAllahu anha) nagybátyja volt, nagyon korán meghalt. Azok közé az emberek közé tartozott akinek különleges szerepe volt, és nagy elismerést kapott. Akkor vette fel az iszlámot, amikor a muszlimokat nagyon üldözték. Egyszer azt mondta neki Al-Walid Ibn Al-Marira: „ Oh Uthman, a közelemben vagy!” Al-Walid nem engedte meg, hogy Uthmant üldözzék, mert nála Uthman (radiAllahu anhu) nagy megbecsülést élvezett. Uthman (radiAllahu anhu) ezért szomorú volt, hiszen míg ő gondtalan volt, addig a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) többi kortársát üldözték. Látjátok mennyire szerette az iszlámot? Ekkor azt mondta: „ Oh Allah, soha nem fogom jól érezni magam, míg a barátaimat üldözik és kínozzák.” Ezután elment Al-Walidhoz és azt mondta: „ szeretnék a közeledben lenni!” Erre Al-Walid: „ Nem találtál senkit aki jobb Nálam?” „Nem” felelte Uthman. Ekkor visszakérdezett Al-Walid: „ Nem találtál senki jobbat, akinek a közelsége jobb az enyémnél?” Erre Uthman (radiAllahu anhu) azt válaszolta: „de igen!” Al-Walid erre kérdezte: „Kit?” Erre Uthman (radiAllahu anhu) : „ Allah, a Magasztos és Irgalmas közelségét!” Al-Walid: „ Akkor rossz fog téged érni!” Uthman (radiAllahu anhu) : „ Allah közelsége sokkal jobb.” Erre Uthman Ibn Mazrun (radiAllahu anhu) elment a Qurajs törzs népéhez, hogy vitatkozzon Velük, azért hogy Vele is ugyanaz történjen mint a barátaival. Ott volt Lubaid is aki a verseit olvasta fel, míg a qurajs törzs népe hallgatta. Közismert volt, hogy egy költőt nem szabad félbeszakítani. A költő azt mondta: „ Nem elfogadhatatlan ami Allah nélkül van? Erre Uthman (radiAllahu anhu) azt mondta: „ Igazad van!” A költő mondta tovább: „ És minden vagyon minden esetben mulandó!” Uthman (radiAllahu anhu): „ Hazudtál, a vagyon a Kertben (Dzsenna) nem mulandó!” A költő felnézett a népre, és azt mondta Nekik: „ Oh qurajs törzs népe, mióta alázzák meg a költőket Nálatok?” Erre az volt a válasz a tömegből:” Hagyd őt, Ő Al-Walid Ibn Marirával van együtt.”

Erre Uthman (radiAllahu anhu): „Nem, nem vagyok már Vele!” Erre a nép felkelt, hogy megverjék Őt. Addig verték míg a szeméből vér folyt. Al-Walid elment mellette és azt mondta: „ Fivérem fia! Nagy megbecsülésben voltál míg mellettem voltál. Nézd meg mi lett a szemeddel!” Uthman (radiAllahu anhu) ránézett és azt mondta: „ Nem, Allahra, Allah közelsége sokkal nagyravalóbb.. Az egészséges szemem is arra vágyik hogy ugyanaz történjen Vele, mint a másik szememmel ami Allahért történt.

Hafsza (radiAllahu anha) testvérét Abdullah Ibn U'marnak (radiAllahu anhu) hívták. (U'marnak (radiAllahu anhu) sok felesége volt, így Abdullahnak (radiAllahu anhu) sok testvére.) A szép benne az, hogy Abdullah (radiAllahu anhu) Hafszát (radiAllahu anha) „Anyámnak” hívta, hiszen a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) felesége volt, és mert mint anya volt számára, és ez egy nagyon szép jelentés. Abdullah (radiAllahu anhu) az egyik legőszintébb követője volt a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam) és az egyik legistenfélőbb.

Azt mondják róla, hogy egyik kortárs sem tartotta magát annyira a szunnához mint ő.

Hafsza (radiAllahu anha) 5 évvel azelőtt született mielőtt Muhammad (szallAllahu alejhiwaszalam) Prófétasága elkezdődött volna. 35 évvel fiatalabb volt a Prófétánál (szallAllahu alejhiwaszalam,), fiatalon, 12 évesen házasodott. Mint ahogy Aisánál (radiallahu anha) is megemlítettük, ez teljesen normális volt. Nem tekintették szégyennek, hiszen ebben az időben és ezen a környéken már fiatalon- azaz 9-10 évesen – érettek voltak. De ez nemcsak az araboknál, hanem a zsidóknál is így volt. A bizonyíték erre az, hogy Safia Bint Hujai Ibn Achtab is ebben a korban házasodott. A nők viszont korábban is idősödtek. A mi úgynevezett nyugati, hideg országainkban láthatjuk, hogy a lányok nagyon későn lesznek érettek. Láthatjuk hogy a társadalmunkban a felnőtt élet 21- 25 évesen kezdődik a nőknél. Ha viszont nagyanyáinkat és a kort előttük nézzük, láthatjuk, hogy ők is hasonlóan fiatalon házasodtak. De biztosan a környezet is befolyásoló tényező, azaz hol nő fel egy nő, és nemcsak a kor.

De Hafszát (radiAllahu anha) és a többieket nem gyereknek hanem nőknek tekintették és ez a lényeges különbség. Hafsza (radiAllahu anha) első házassága az iszlám idő szerint 7. évben volt, azaz amikor Hafsza 12 éves volt. A férjét Chumais Ibn Huzafa Al-Szahminak (radiAl ahu anhu) hívták, és a testvére volt Abdullah Ibn Huzafának, az egyik legismertebb kortársnak, aki mártírként halt meg, amikor a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) a római császárhoz Herakliushoz küldte, és egy üzenettel a perzsa királyhoz Chosroeshoz. Chumais (radiAllahu anhu) az etiópiai és a mekkai kivándorláson is részt vett, úgy ahogy a badri és az uhudi csatában is. Sok közös élménye volt a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam) . Hafszát (radiAllahu anha) az első etiópiai kivándorlása után vette el feleségül. Az a hír járta hogy a qurajs törzs Mekkában felvette az iszlámot. Erre ő is visszatért Mekkába, de a hír hamis volt. De mégis Mekkában maradt és elvette Hafszát (radiAllahu anha) feleségül. Nem lett családjuk, 9 évig éltek együtt, az uhudi csatáig, ami a kivándorlás 3. évében volt. Chumais egyike volt azoknak akik az uhudi csatában a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam) erősen védték. Azok közé a kevesek közé tartozott, akik kitartóak maradtak, amikor az emberek menekültek, miközben az a szóbeszéd járta, hogy a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam) megölték.

 

HAFSZA (radiallahu anha) ISTENSZOLGÁLATA

 

Hafsza (radiallahu anha) ismert volt a böjtöléséről, és az éjszakai imáiról. Ezért is nevezték el „ a böjtölőnek”, „az éjszaka imádkozónak”. Éjszaka imádkozónak azokat értjük akik éjjel imára felkelnek. Elvileg ez egy titkos istenszolgálat, de azáltal, hogy ez sokszor megismétlődött, ez a karakter feltűnt az embereknek. Allah (ta'ala) a Hatalmas és Magasztos leleplezi a szolgáit a hívői előtt, pusztán azért mert őszinték hozzá, és hogy mindenki tudja, milyen jót cselekednek. Ez a leleplezés jó indulatú. Ritkán terjed el egy nőröl, hogy sokat böjtöl, és az éjszaka közepén imádkozik. Ellenben egy férfiról annál inkább. Az nagyon érdekes, hogy egy nőnek több lehetősége van Allahhoz imádkozni, mint a férfiaknak, mivel a szivük nagyon érzékeny. Több idejük van. Így az iszlám szeretete jobban nők között terjed. Ezért is lehetséges az, hogy egy nő gyakran böjtől és sokat imádkozik az éjszaka közepén.

 

FÉRJ KERESÉSE

 

A férje az uhudi csatában egy nyíl által okoztt sebesülés következtében halt meg. Amikor a nyíl eltalálta, nem halt meg azonnal, hanem visszatért Medinába. Egyre rosszabbodott az állapota, és a seb legyőzte őt, és meghalt, Allah legyen megelégedve Vele. Így Hafsza (radiallahu anha) 21 évesen özvegy lett. Nagyon gyászolta a férjét. Joggal, hiszen a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) egyik kortársához ment feleségül, aki a badri és az uhudi csatában is részt vett(, és aki mártírként halt meg. Hogyne érintette volna a férje halála mélyen.

7 vagy 8 hónapig senki sem kérte meg a kezét. Ez abban az időben nagyon hosszú idő volt, hiszen ilyen esetben szinte közvetlen a férj halála után újra házasodott az özvegy.

U'mar Ibn Al-Chattab (radiAllahu anhu) látta a lányát szomorkodni, hogy senki sem akarja őt feleségül venni. Így megtette azt a lépést, amit sok apa nem mer, eldöntötte, hogy keres egy férjet a lányának, akit aztán bemutat Neki, hogy tetszik- e vagy sem.

A Quran Sharifben benne van, hogy cselekedett Suajb, 2 lány apja, Mózessel (radiAllahu anhu) a következő Szúrában:

(28:27). „Hozzád adnám az egyik leányomat feleségül...”

Ez tehát ugyanazt a szándékot mondja ki. A probléma az, hogy az apák a lányuk kívánságait a házassággal kapcsolatban nem ismerik. Mintha tabu lenne, vagy rossz lenne erről beszélni. Suajbbal megtörtént, hogy egyik lánya mesélt Neki egy fiatal emberről, akivel útközben találkozott és segíett Neki mikor egyedül voltak, a kútból vizet meríteni. Nagy benyomással mesélt egy emberről, aki tetszett neki, és a következőket mondja az apjának a következő ájában:

(28:26) „...Apácskám! Szegődtesd Őt! Nem szegődtethetsz jobban mint az, aki erős és megbízható...”

A lánya felismerte a férfi erejét, amikor a vizet vitte, felismerte, hogy beszámítható, mivel törődött Vele. Láthatjátok, hogy a nő a férfi arcvonásai alapján hogyan ismeri fel, hogy megbízható, vagy lelkiismeretes valaki. Természetből adódóan azt is felismeri egy nő, ha egy férfi megcsalta őt.

Egy apa törődik a lánya jövőjével. És mivel Suajb és lánya között megértés uralkodott, így megértette, mit szeretne a lánya, és összeházasította őket.

Ide kapcsolódoan megemlítem, hogy a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam) van egy ideillő szabálya a házasságra vonatkozóan: „ Ha valaki jön hozzátok, akinek a vallása, a karaktere tetszik Nektek, akkor házasítsátok be, ha ezt nem teszitek, akkor a földön viszálykodások lesznek, és sok rosszaság.” Igazad van Allah Küldötte, sok viszálykodás és sok rossz van a földön.

U'mar Ibn Al-Chattab ugyanezt szándékozta tenni. Egy jámbor férfit akart Neki (radiAllahu anha) találni, aki jó és aki végül elvenné feleségül Hafszát (radiallahu anha) ha Neki is tetszik. Sok iszlám írás van arról, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) elutasítja, ha egy nő akarata ellenére és engedélye nélkül köt házaságot.

Egy ember jött a Prófétához (szallAllahu alejhiwaszalam) és mesélte Neki, hogy a lányának két kérője is van. Az első szegény, a második gazdag. Erre megkérdezte a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) „ Ki mellett döntött a lányod?” Erre azt mondta az ember: „ a szegény mellett. „ A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) erre azt mondta: „ Nem látok más lehetőséget mint a két szerelmest összeházasítani!”

A vallásunkban nincs kényszer! Milyen szép vallás az iszlám! De sokszor főleg a mai világban a vallást rosszul értelmezzük. Először jön a szerelmi történet, azután házasodunk meg. Ez Allah haragját váltja ki ellenünk. Az ilyen házasságra Allah nem adja áldását. Szülők! Segítsetek a gyermekeiteknek, és Ti lányok és fiúk! Féljétek Allahot!

 

HAFSZA (radiallahu anha) HÁZASSÁGA

 

U'mar (radiAllahu anhu) a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) legjobb kortársaira gondolt. Elment Abu Bakr El-Siddikhez (radiAllahu anhu) (a hívő). Ki lenne jobb mint Ő? Elment hozzá és azt mondta: „Oh Abu Bakr, nem akarod Hafszát elvenni feleségül?”Abu Bakr (radiAllahu anhu) nem válaszolt Neki és elment. U'mar nagyon dühös lett, mert nem válaszolt Neki, és mert ez nem Abu Bakr (radiAllahu anhu) jelleme volt, nem vallott ez a viselkedés rá. Valami nem stimmelt – gondolta. Ezekután elment Uthman Ibn Affanhoz (radiallahu anhu).

Ebben az időben Uthman felesége Ruqaja (radiallahu anha) - a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) lánya – meghalt, és még nem vette el Umm Kulthumot (radiallahu anha). (Uthman ismert volt mint „az ember a két fénnyel” - hiszen elvette Ruqaját (radiallahu anha) és miután ő meghalt Umm Kulthumot (radiallahu anha) a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) másik lányát.

U'mar (radiAllahu anhu) azt mondta Neki: „ Oh Uthman, nem akarod Hafszát elvenni feleségül?” Erre Uthman(radiAllahu anhu): „ Át kell gondolnom!” Ez kemény válasz volt U'marnak, hiszen nem az volt a szándéka, hogy a lányától gyorsan megszabaduljon, hanem azon fáradozott, minél jobb férjet találjon Neki. Normális esetben ez nem is lett volna nehéz, mivel erős, jó barátságban volt a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) kortársaival.

Addj Nekem pár napot!” - mondta Uthman (radiAllahu anhu) . Pár nap múlva elment a Mecsetbe U'mar (radiAllahu anhu) és látta ott Uthmant (radiAllahu anhu) imádkozni. Leült mellé, míg ő sokáig hosszan imádkozott. U'mar (radiAllahu anhu) alig bírta a választ kivárni, és saját magát kérdezte, miért nem akarja senki a lányát elvenni. Miután Uthman (radiAllahu anhu) kész volt az imával azt mondta Neki U'mar: „ Oh Uthman nem válaszoltál még a kérdésemre!”Erre Uthman: „ U'mar, még most nem akarok házasodni.” U'mar (radiAllahu anhu) mesélte: „nagyon dühös voltam, ezért elmentem a Prófétához (szallAllahu alejhiwaszalam) és azt mondtam Neki: „ Elmentem Abu Bakrhoz, és Uthmanhoz, hogy odaadjam Nekik feleségül a lányomat Hafszát. Abu Bakr nem válaszolt, és Uthman azt mondta Nekem, hogy most még nem akar házasodni.”A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) mosolygott, köszöntötte Őt, és azt mondta: „ Oh U'mar, az aki Hafszát veszi el feleségül, annak jobbnak kell lennie mint Uthman. Uthmannak azt kell elvennie feleségül, aki jobb Neki mint Hafsza.” U'mar (radiAllahu anhu) először nem értette Őt (szallAllahu alejhiwaszalam).

U'marról (radiAllahu anhu) azt mondták, hogy nagyon bölcs, és intelligens volt. Egy kis idő után azt mondta: „ Gondolkoztam, ki jobb mint Uthman, aki Hafszát elvenné feleségül.” A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) egyik kortársát sem részesítette előnyben a másiknál. Ami azt jelenti, hogy Allah Küldötte (szallAllahu alejhiwaszalam) veszi el Hafszát (radiAllahu anha) feleségül. És Uthman Hafszánál jobbat fog elvenni. Lehetetlen, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) csalódást okozna Nekem. Az bizonyos, hogy Uthman, a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) lányát veszi el feleségül. Azaz U'mar rájött arra, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) mire gondolt a két házassággal. De miért mondtak nemet Abu Bakr és Uthman? Mert a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) előtte együtt ült Velük és azt mondta, hogy Hafsza U'mar lánya és hogy még férjezetlen, és hogy Ő (szallAllahu alejhiwaszalam) el akarja őt venni feleségül. Tehát tudtak róla, de nem tudtak róla beszélni. U'mar a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) mellett ült, amikor ezekre a dolgokra rájött és elkezdett mosolyogni. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) visszamosolygott rá és azt mondta: „ Igen U'mar, én fogom Hafszát elvenni feleségül, és Uthman Umm Kulthumot veszi el feleségül.”

Ezek után U'mar (radiAllahu anhu) nagy boldogsággal hagyta el a mecsetet, hiszen nem volt ennél nagyobb megtiszteltetés. A mecset előtt találkozott Abu Bakr El-Siddikkel (radiAllahu anhu) , aki ránézett U'marra (radiAllahu anhu) és a nevetéséből rájött, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) beszélt Vele. A kortársak mindegyike csodálatra méltó intelligenciával rendelkezett. Megértették, hogy U'mar (radiAllahu anhu) boldogan nézett rájuk, pedig röviddel azelőtt még dühös volt, azaz a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) elmondta Neki az örömhírt.

Azt mondta Abu Bakr (radiAllahu anhu) : „ Oh U'mar biztosan dühös voltál rám! „ Erre U'mar: „ És még mennyire!”

Erre Abu Bakr El-Siddik (radiAllahu anhu) azt mondta: „ Oh U'mar Allahra esküszöm semmi sem tudott volna visszatartani, hogy elvegyem a lányod, hacsak a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) nem mellettem említette volna szándékát. Nem akartam a szándékát elárulni.”

U'mar (radiAllahu anhu) tovább menve találkozott Uthman Ibn Affannal (radiAllahu anhu). Uthman azt mondta Neki: „ Oh U'mar, félek nagyon dühös vagy rám! Akadályoztatva voltam, hogy Hafszát elvegyem, mivel a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) előttem említette a szándékát.”

 

HASZNOS TANULSÁGOK

 

Sok csodálatos ponttal találkozhattunk. Az első pont az az, hogy lehetséges, hogy probléma adódott U'mar és Abu Bakr (radiAllahu anhu) között a viselkedés miatt, de Abu Bakr mégsem árulta el a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) titkát. A titkok megtartása és elárulása – különösen a nők között – nagyon fontos. Hogyan lehet egy titkot megtartani és nem elárulni?

Láttátok mennyire értékelték a kortársai a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam) , a titkát, a viselkedését? Abu Bakr nagyon óvatos volt, hogy Hafszát ne vegye el feleségül, mivel a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) megemlítette őt előtte. Ugye nem felejtettük el ki is volt Abu Bakr El-Siddik (radiAllahu anhu) ? Ő Aisa (radiallahu anha) apja volt, aki a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) felesége volt. Abu Bakr (radiAllahu anhu) tudta, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) még házasodni szeretett volna. Egy másik após elvette volna Hafszát, hogy azzal is védje a lányát. De itt láthatjuk hogy Abu Bakr (radiAllahu anhu) könnyűvé tette U'mar lányának a házasságot.

Csodálatra méltó még az is, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) mindezt elmondta Abu Bakrnak, annak ellenére, hogy ő az apósa volt. Miért tette ezt? Mi volt az oka ennek a házasságnak?

 

A HÁZASSÁG OKA HAFSZÁVAL (radiallahu anha).

 

Emlékeztek még mit mondtunk miért nősült a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) még egyszer? Ennek két oka volt. Először is hogy a nősülés szándékát ápolja, mint például a szeretett Kadidzsánál (radiallahu anha) akit ebből az okból vett el feleségül. Míg a második ok az az iszlám terjesztése volt. A többi feleségét is ebből az okból vette el, azaz a hit terjesztése végett.

 

A HIT TERJESZTÉSÉNEK FELADATAI

 

Mi köze volt a hit terjesztésének a Hafszával (radiAllahu anha) való házassághoz? Mindez azt szolgálta, hogy az iszlám oszlopait, a hit közösség alapjait erősítse. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) halála után, a bölcsek és tudósok közül kellett az utódnak származnia, hogy az oktatás és a hit, a feltámadás napjáig megmaradjon. Ilyen bölcsek voltak például: Abu Bakr, U'mar, Uthman, és Ali (radiAllahu anhu).

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) meg akarta erősíteni a kapcsolatot Velük, azért hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) házába amikor akartak beléphettek, hogy a szokásaiból, életéből tanuljanak, és mindezt továbbadják. Így az emberek szeretni fogják őket, és a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) halála után a szavahihetőségükben sem fognak kételkedni. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam) ebből az okból házasította a lányait is. Hiszen Ruqajat (radiAllahu anha) – annak halála után – pedig Umm Kultumot (radiAllahu anha) házasított össze Uthmannal (radiAllahu anhu), Fatimát (radiallahu anha) pedig Alival (radiallahu anhu). Ő maga (szallAllahu alejhiwaszalam) pedig elvette feleségül Aisát (radiallahu anha), Abu Bakr lányát, és Hafszát (radiallahu anha), U'mar lányát.

Ezen a módon a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) gondoskodott a jó kapcsolatról a négy kortárs között.

Ezáltal gondoskodott arról hogy a hit erősödjön és a közösség védve legyen. Így a Hafszával (radiallahu anhu) is azt szolgálta, hogy a következő 10 évre az utódját erősítse és hitét szilárdítsa. Ez az idő U'mar Ibn Al-Chattab (radiallahu anhu) kalifátusa volt.

Abu Bakr (radiallahu anhu) ezt az okot azonnal felismerte, ezért is segített hogy ez a házasság ilyen könnyen létrejöhessen. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elvette Hafszát (radiallahu anha), és U'mar nagyon boldog volt, hogy a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam.) rokonságba került.

 

HAFSZA (radiallahu anha) SZEMÉLYISÉGE

 

Hafsza (radiallahu anha) három tulajdonságáról volt ismert. Kettő ebből csodálatra méltó volt, a 3. pedig a természetéből fakadt. A két csodálatos tulajdonságok a következők:

  • sokat böjtölt, és éjszaka imádkozott, és természetesen ezek a tulajdonságok a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam.) való házassága következtében megerősödtek, úgy hogy még többet böjtölt, és éjszaka hosszabb ideig fohászkodott.

  • A 3. tulajdonsága, ami a természetéből eredt, az az erős féltékenysége volt, ami különösen rá volt jellemző. Korábban, amikor az első férjével volt összeházasodva, mielőtt mint mártír meghalt, akkor is már ismert volt a féltékenységéről.

 

AZ APJA TANÁCSAI

 

Az apja U'mar (radiallahu anhu) odament Hafszához (radiallahu anha), és azt mondta: „ Lányom, ne legyél a Prófétára (szallAllahu alejhiwaszalam.) nagyon féltékeny. Ne engedd, hogy Aisa (radiallahu anha) miatt féltékenységed erősebb legyen. Hiszen tudnod kell, hogy Aisa a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) szívében van, és hogy őt jobban szereti mint Téged. Aisa szép és csinos, és a Prófét (szallAllahu alejhiwaszalam.) jobban szereti az ő apját mint a tiédet. Ezért ne legyél túl féltékeny Aisára. Mivel a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) Aisától elviseli, amit Tőled nem tud elviselni, és ezért elvállna Tőled, és Allah (ta'ala) a dühét az Al-Chattab családra veti majd.”

 

A TANÁCS ÉS A KIHATÁSAI

 

Láthattátok milyen szerény volt U'mar (radiallahu anhu). Ő és Abu Bakr El-Siddik (radiallahu anhu)a Próféta(szallAllahu alejhiwaszalam.) legközelebbi barátai voltak. Mégis közölte U'mar (radiallahu anhu) a lányával, hogy Aisa (radiallahu anha) apja nagyobb becsben van, mint Ő, és hogy Aisa (radiAllahu anha) szebb mint Hafsza (radiallahu anha). Hafsza (radiallahu anha) követte ezt a tanácsot. Arról is tudunk hogy Hafsza (radiallahu anha) nagyon megszeretette Aisát (radiallahu anha). Nagyon jó barátnők lettek. Annyira hogy egy napon kötöttek egy megállapodást.

 

Ki volt az a feleség aki a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) szívében Aisával (radiallahu anha) egyenértékű volt? Ő Kadidzsa (radiallahu anha) volt. De ő már meghalt. Azt mondták, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) Aisát (radiallahu anha) úgy szerette mint Kadidzsát (radiallahu anha). De ténylegesen kit szeretett jobban a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.)? Válasz: Kadidzsát (radiallahu anha), annak ellenére, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) több hadiszban is megemlíti, hogy Aisát (radiallahu anha) szereti, de az akkor élő feleségei közül gondolta. De Kadidzsa (radiallahu anha) iránt érzett szerelme mély, szívből jövő volt.

A bizonyíték erre az, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) amikor Aisa (radiallahu anha) azt mondta Neki (szallAllahu alejhiwaszalam.): „Allah egy jobb feleséget adott Neked! (ezzel saját magára gondolt)”, azt felelte a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.):” Allahra, nem adott nekem jobb feleséget, mint Őt (Kadidzsát)(radiallahu anha)!” És mint tudjuk, a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mindig az igazat mondja. Az igaz, hogy Kadidzsa (radiallahu anha) halála után Aisa (radiallahu anha) volt a legkedvesebb felesége, utána Zainab Bint Dzsas (radiAllahu anha) , legalábbis ami a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) szeretetét illeti. (De ezt Allah (ta'ala) jobban tudja.) De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan bánt Velük, hiszen egyenlően kezelte Őket, a feleségeket (radiallahu anha).

Ahogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mondta: „Oh Allah ez az én részem abból amim van...!”

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) szerette Aisát (radiallahu anha), de a pénzügyi ellátása mindegyik feleségének ugyanaz volt.

 

HAFSZA (radiallahu anha) BARÁTSÁGA AISÁVAL (radiallahu anha).

 

Aisa (radiallahu anha) azt mondta Hafszának (radiallahu anha): „ Látod a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.) hogy mindig Zainabhoz (radiallahu anha) megy, szeret nála mézet enni. Zainabnak (radiallahu anha) mindig van édes méze otthon.” El akarták érni, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) kevesebbszer látogassa Zainabot (radiallahu anha). Aisa (radiallahu anha) azt mondta Hafszának (radiallahu anha): „ Ha a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elmegy hozzád, mondd neki, hogy Magafir szagot érzel. (ez egy sivatagi virág, ami édes, de szúrós szaga van.) Ha erre azt mondja hogy nem evett magafirt, akkor mondd, hogy biztos mézet evett, amit a méhek magafir virágból gyűjtött. És ha hozzám jön, akkor ugyanazt mondom Neki.”

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mindig szerette a jó illatokat. Anas (radiallahu anhu) mondta egyszer: „Soha nem éreztem szebb illatot, mint a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) izzadságát.” Annyira, hogy egyszer amikor a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) aludt, egyik anyánk odament hozzá, és egy kis üvegbe tett az izzadságából. Látjátok mennyire értékes a Prófétánk (szallAllahu alejhiwaszalam.)? Mi lesz majd a kertben, a Dzsennátban ha találkozunk Vele (szallAllahu alejhiwaszalam.) inshaAllah?

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elment Hafszához (radiallahu anha), aki azt mondta Neki (szallAllahu alejhiwaszalam.): „ Magafir szagot érzek.” Erre a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.): „ nem ettem magafirt.”

Hafsza (radiallahu anha): „ Akkor lehet hogy mézet ettél...” Ekkor megértette a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) hogy mire gondolt Hafsza (radiallahu anha). Mikor Aisánál (radiallahu anha) is ugyanez történt, akkor pedig tudta, hogy mit akartak elérni.

 

A FÉLTÉKENYSÉG

 

Kedves nővéreim, a féltékenység az mindenkinek a természetében van, és a férfiak azok, akik ezt a tulajdonságunkat gyökerestül ki szeretnék írtani.

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) azt mondta: „ A féltékenységet kiírtani, az válást jelent!” Ezért a megoldás a türelemben van. Allah, (ta'ala) ezzel a tulajdonsággal teremtett minket, nőket. Ez a nőiességünk és a szépségünk egy része. Persze nem a túlzott féltékenységre kell gondolni, hiszen az elfogadhatatlan.

Amit Aisa (radiallahu anha) és Hafsza (radiallahu anha) kigondoltak az is a féltékenység miatt volt. De hogy kezeljék a férfiak a féltékenységet? Tanuljanak a Prófétától (szallAllahu alejhiwaszalam.).

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) azt mondta: „ Jó, nem fogok többet Zainabnál (radiallahu anha) mézet enni.”

Képes egy férfi arra, hogy azt mondja a feleségének, hogy mindent megtesz amit akar, csak hogy a feleségét elégedettnek lássa? Ami történt az Zainabot (radiallahu anha) nem idegesítette fel. De a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) szomorú lett volna, ha a feleségek féltékenyek lettek volna Zainabra (radiallahu anha). Ez alkalom óta nem evett a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) nála mézet, mivel ezzel a feleségeit boldoggá tette. Azaz Ő (szallAllahu alejhiwaszalam.) alkalmazkodott hozzájuk. Melyik férfi tenne ilyet ma??

 

ISZLÁM TÖRVÉNYKEZÉS

 

Ó próféta! Miért tiltod meg - feleségeid tetszését áhítozván - azt, amit Allah megengedett neked? Allah Megbocsátó és Könyörületes.” (At-Tahrim 66:1)

Ez az ája azt jelenti, hogy az amit tett Muhammad (szallAllahu alejhiwaszalam.) az nem a legjobb volt. De akkor mégis miért tette ezt? Hogy a feleségeit boldoggá tegye. Ez jó dolog, de ha Muhammad (szallAllahu alejhiwaszalam.) nem eszi a mézet, akkor a közösség sem eszi azt. Habár ez az ügy nem a mézről, hanem a féltékenységről szól, Allah (ta'ala) mégis kritizálja a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.), mivel ilyen kis dolgot mint ez megtiltott. Akkor mi van a többi iszlám tövénykezéssel? Ne tilts meg magadnak semmit, mert a közösség követni fog. Ennek az egy ájának hatalmas jelentősége van, és

Más magyarázat szerint ezt az áját más eseményre is lehet vonatkoztatni. Lásd lentebb.

 

HAFSZA (radiallahu anha) HAJLAMA A VITATKOZÁSRA

 

Egy másik tulajdonsága Hafszának (radiallahu anha) az volt, hogy az iszlámmal kapcsolatos kérdésekben mindig a Prófétához (szallAllahu alejhiwaszalam.) ment, és az adott kérdést megvitatta Vele (szallAllahu alejhiwaszalam.), és néha voltak olyan témák, amiben nem értettek egyet. Egyszer a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam.) ült. Muhammad (szallAllahu alejhiwaszalam.) megemlítette a fák népét. „ A fák népe, ha Allah is úgy akarja, soha nem fogják látni a pokolt, örökre a kertben maradnak...” Erre Hafsza (radiallahu anha ) folytatta: „És nincs senki közöttetek, aki ne menne le oda. Eldöntött elrendelése ez a te Uradnak.” (19: 71)

Természetesen nem tudta, hogy nem mindenki jut a pokolba, és hogy a hívők a keskeny egyenes úton, ami a pokol felett vezet, a kertbe jutnak. Így erre a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) folytatta az áját:

Ezután megmentjük azokat, akik óvakodtak Allahtól, a kegyetleneket pedig térdükön állva hagyjuk ott „ 19:72

 

A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mindig megvitatta a kérdéseket a feleségeivel, meghallgatta a véleményüket, és válaszolt is nekik. Adjatok szabad kezet a feleségeknek, hiszen a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) házában is így volt.

 

 

 

AZ ÜZENET

 

U'mar (radiallahu anhu) egy napon beszélgetett a feleségével, aki rákérdezett hogy mit is mondott U'mar neki, vitázott Vele, hogy rosszul emlékszik. U'mar ekkor azt mondta Neki: „ megkérdőjelezed azt hogy mit mondtam?”Erre a felesége: „Miért ne, a lányod ugyanezt teszi a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam.).” U'mar (radiallahu anhu) visszakérdezett: „Tényleg ezt tenné?” Erre a felesége a következő választ adta: „ Nemcsak Ő, hanem a többi feleség is.” U'mar (radiallahu anhu) gyorsan elment a lányához és azt mondta Neki: „ Szeretett lányom! Ne tedd ezt, mert különben lehetséges, hogy a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.) felmérgeled, és Allah utána mérges lesz, mert a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mérges. Ne utánozd Aisát (radiallahu anha). Ki vagy Te Aisával szemben? És ki a Te apád Aisa apjával szemben?” Micsoda szerénység ez U'martól (radiallahu anhu). Akkoriban a szülő – gyermek viszony sokkal erősebb volt mint ma.

 

HOGY TARTÓZKODOTT A PRÓFÉTA (szallAllahu alejhiwaszalam.) A FELESÉGEITŐL

 

Anyáink (radiallahu anha) hosszú évekig kemény életet éltek a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) mellett. De a győzelmek után, ha több pénz volt, többet követeltek a feleségek a Prófétátől (szallAllahu alejhiwaszalam.).Ez végső soron felidegesítette Őt (szallAllahu alejhiwaszalam.).

A történet alapján látni fogjuk hogy egyensúlyozott Muhammad (szallAllahu alejhiwaszalam.) az irgalmasság, a szeretet, és a szigor között. Eldöntötte, hogy elvonja magát a feleségeitől, hogy megleckéztesse Őket. Ez jó ötlet volt, hiszen a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam.) nagy türelme volt Velük, elkényeztette Őket, szerette Őket, sokat imádkozott értük, és elviselte a féltékenységüket. Azt akarta elérni, hogy érezzék mérges rájuk.

Hafsza (radiallahu anha) azt gondolta, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) néhány feleségét jobban szereti mint őt. Egyszer Hafsza miután hazajött a szüleitől, látta hogy az ablaka függönye be van húzva, míg a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) Mária (radiallahu anha) feleségével a szobában tartózkodott. Hafsza (radiallahu anha) nagyon feszülten várta, hogy Mária (radiallahu anha) elhagyja a lakást. Utána pedig sírva mondta a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam.) : „ Láttam ki volt Nálad, ha nem vetettél volna meg engem, akkor nem így cselekedtél volna!” Annak ellenére, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) nem érezte magát hibásnak, mégis érezte, hogy Hafsza (radiallahu anha) félreérthette a helyzetet, és a becsületét sebzettnek érezte. Hogy megnyugtassa Hafszát (radiallahu anha) megígérte Neki, hogy a jövőben nem tesz ilyet, de megkérte Hafszát (radiallahu anha) - hogy Máriát (radiallahu anha) nem sebezze meg- hogy a többi feleségének ne mondjon semmit. De Hafsza (radiallahu anha) nem tudott hallgatni, és elmondta Aisának (radiallahu anha). Így minden feleleség Mária (radiallahu anha) ellen fordult. Ez végső soron ahhoz vezetett, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elvonta magát a feleségeitől.

És ezáltal elterjedt a hír Medinában, hogy elvált a feleségeitől a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.).U'mar Ibn Al-Chattab (radiallahu anhu) abban az időben nem Medinában hanem A'waliban volt. (Ez Medinának a szántóföldje volt, de még ma is létezik) Ott dolgozott a földjén. Egyességet kötött a szomszédjával, hogy felváltva művelik a földet. U'mar (radiAllahu anhu) ezzel elégedett volt. Így minden másnap volt a városban, és ült a Prófétával (szallAllahu alejhiwaszalam.).De ha harcba kellett menni, vagy az iszlám terjesztésében kellett segíteni bármikor készen állt. De a lényeg hogy elégedett volt az életével.

Azt mesélték, hogy U'mar (radiallahu anhu) egy éjszaka az A'walin maradt, amikor a szomszédja bekopogott. „megijesztettél, mi történt megtámadták Medinát?” kérdezte U'mar (radiallahu anhu).

Nem, rosszabb. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elvált a feleségeitől!” Így U'mar (radiallahu anhu) gyors elment Hafszához (radiallahu anha) és megkérdezte Tőle: „ miért sírsz, elvált tőled a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.)? Hafsza (radiallahu anha) sírva válaszolt: „ nem tudom, a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elvonta magát Tőlünk.” U'mar: „Lányom, nem megmondtam Neked? Esküszöm Allahra, ha elvált Tőled, akkor egy szót nem fogok beszélni Veled többé.” Utána elment a mecsetbe, ahol a kortársak sírva ott ültek. Megkérdezte Tőlük: „ miért sírtok? Elvált a Próféta a feleségeitől?” Azt válaszolták, hogy nem tudják, de az a szóbeszéd járja. Erre megkérdezte Őket, hogy hol van a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.)?” Azt mondták, hogy a minarettjében van, és előtte ott áll Bilal (radiallahu anhu). Így U'mar(radiallahu anhu) elment Bilalhoz (radiallahu anhu), és megkérte hogy hadd mehessen be a Prófétához (szallAllahu alejhiwaszalam.). Az bement és újra kijött és azt mondta: „ Megkérdeztem a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.) és mondtam Neki, hogy U'mar kér engedélyt hogy bejöhessen. Nem engedte meg, de nem is válaszolt.” Így U'mar (radiallahu anhu) visszament a kortársaihoz és sírt Velük. Nem sokkal később újra elment oda és újra megkérte Bilalt (radiallahu anhu). Bilal (radiallahu anhu) újra bement és kijött és ugyanazt a választ adta U'marnak (radiallahu anhu) hogy ő sem kapott választ. Így U'mar (radiallahu anhu) újra sírva elment. Majd újra elment Bilalhoz (radiallahu anhu), és hangosan hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) is hallja mit mond azt mondta: „Allahra esküszöm, hogy nem Hafsza (radiallahu anha) miatt vagyok itt. És ha Ő (szallAllahu alejhiwaszalam.) azt mondaná, hogy öljem meg Hafszát (radiallahu anha), akkor megtenném.” Bilal (radiallahu anhu) újra bement, de ugyanazt a választ adta, hogy nem kapott választ, így U'mar (radiallahu anhu) csalódottan ment vissza a kortársaihoz. Nem sokra rá jött Bilal (radiallahu anhu) és azt mondta, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) megengedte, hogy bemenjen hozzá U'mar (radiallahu anhu). U'mar (radiallahu anhu) nagyon szorongva találta a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.). Amikor körülnézett a szobában amiben a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) élt, észrevette, hogy milyen szegénységben, egyszerűen élt Allah Küldötte (szallAllahu alejhiwaszalam.) mivel a kényelméről nem gondoskodott női kéz. A kemény szalmaszőnyegen amin aludt már az oldalának a nyomatát lehetett látni. A szobában volt még egy maroknyi árpa eleségként. U'mar ezt látva sírva fakadt. Erre a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) megkérdezte őt: „ Mi sirat meg Al-Chattab fia?” U'mar válaszolt: „Itt ülsz míg Kisra és Qaisar gazdagságban élnek!” Erre a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.): „ Oh U'mar, ők a földi életet akarják, mi pedig a másik életet akarjuk” U'mar sokat gondolkozott azon hogyan tudná kideríteni, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) elvált -e a feleségeitől vagy sem. Így azt mondta: „ Oh Allah Küldötte, Mekkában egyetlen nő sem tudta a férjét kérdőre vonni, és amikor Medinába jöttünk, olyan nőket találtunk, akik a férfiak felett győzedelmeskedtek. Ezt a tulajdonságot a nők az Ansari (medinai) nőktől tanulták. Elkezdtek velünk vitatkozni. Arra gondoltam, hogy a feleségeink tanuljanak, és ne kérdezősködjenek, ne vitatkozzanak elmegyek és leszedem Hafszának a fejét!” A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) nevetett. U'mar (radiallahu anhu) megkérdezte a Prófétát (szallAllahu alejhiwaszalam.): „ Oh Allah Küldötte elváltál a feleségeidtől?” Válasz: „ Nem, csak egy hónapra vonultam el Tőlük” Erre U'mar(radiallahu anhu) Allahu Akbart mondott. Az emberek hallották a mecsetben és ugyanazt tették. Micsoda közösség, micsoda szeretet és micsoda együttérzés. A Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) is köjött az emberekhez és a következőket ájákat recitálta:

Quran 66:1-5 A Tilalom című szúra

 

 Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében

1.Ó próféta! Miért tiltod meg - feleségeid tetszését áhítozván - azt, amit Allah megengedett neked? Allah Megbocsátó és Könyörületes.

2.Allah jóváhagyta nektek azt, hogy esküitek alól feloldozzátok magatokat. Allah a ti pártfogótok. Ő a Tudó és a Bölcs.

3.És emlékezz arra, amikor a prófétának titkos beszéde volt az egyik feleségével! Miután az asszony elmondta azt másnak, Allah pedig föltárta ezt a prófétának, egy részét tudatta vele, egy másik részét említés nélkül hagyta. Miután közölte ezt a feleségével, azt mondta: „Ki adott hírt erről neked?" „A Tudó és a Hozzáértő közölte ezt velem " - mondta ő-.

4.Ha mindketten bűnbánóan fordultok Allahhoz, arra megvan az okotok, mivel elhajlott tőle a szívetek. Ha azonban egymást segítitek a próféta ellen - akkor bizony Allah az ő pártfogója s Gábriel és minden jóravaló hívő, továbbá az angyalok lesznek az ő segítői.

5.Ha elválik tőletek, lehet, hogy Allah jobb feleségeket ad neki cserébe, mint ti vagytok, olyanokat, akik muszlimok, hívők, áhítatosak, bűnbánóak, Allahot szolgálók, akik ájtatos gyakorlatokat végeznek, és már voltak férjnél, vagy szüzek.

Itt még hozzá kell hogy tegyem, hogy egy tudósítás szerint, amit több történész, vallástudós igazol (At-Tabari története, 3. kötet. 9. oldal, Bint As-Sati 108. oldal) azt mondja, hogy a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.), Hafsza (radiallahu anha) hallgatásának megtörése végett, Hafszától (radiallahu anha) elvált, de később visszavette, amit több okkal is indokoltak. Egy tudósítás szerint: azért vette visza, hogy U'mar (radiallahu anhu)– Hafsza (radiallahu anha) apjának – végtelen fájdalmát feloldja, hiszen U'mar (radiallahu anhu) a következőket mondta a válás után: „ Bizony Allah nem törődik U'marral és a lányával.” Utána Gabriel (alejhi szalam) megjelent a Prófétának (szallAllahu alejhiwaszalam.) és azt mondta: „Valóban, Allah megparancsolja Neked, hogy vedd vissza Hafszát irgalomból és U'mar kedvéért.”

Egy másik tudósítás szerint Gabriel (alejhi szalam) azt mondta: „ Vedd vissza Hafszát, mert ő a böjtölő az imádkozó és a Kertben (Dzsenna) a feleséged lesz.”

Hozzá kell tenni, hogy Hafszától (radiallahu anha) a válás valószínű a nagy válás előtt volt, de a nagy válás is Hafsza (radiallahu anha) miatt volt, ezért nagy lelkiismeretfurdalás gyötörte.

Miután a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) újra magáház vette Hafszát (radiallahu anha)és a többi feleségét, onnantól kezdve békesség uralkodott a Próféta (szallAllahu alejhiwaszalam.) házában.



A NŐ ÉRTÉKE AZ ISZLÁMBAN – QURAN SHARIF MEGŐRZÉSE

Még egy pont van, amit Hafszával (radiallahu anha) kapcsolatban meg kell említeni. Amikor Abu Bakr El-Siddik (radiallahu anhu) az első Kalifa, a Szent Korán Sharifet összegyűjtötte, a kortársakkal sokat gondolkoztak azon, hogy az egyetlen hiteles, írásos példányt hol őrizzék meg, hiszen ez a nemzet törvénye volt. (Hafsza (radiallahu anha) tudott írni és olvasni). Hafsza (radiallahu anha) mellett döntöttek, és odaadták Neki megőrzésre. Ezek után kételkedik valaki a nő értékében a szeretett vallásunkban, az iszlámban? Micsoda megbecsülés ez.

Őrizte az két kalifátus ideje alatt. Amikor a harmadik Kalifa, Uthman (radiallahu anhu) idejében több példány is előkerült, az mindenkit felszólított arra, hogy tegyék le elébe a példányokat. Hafsza (radiallahu anha) is átadta az ő általa őrzött példányt, ami alapján aztán a Korántudósok és írástudók leellenőrizték az összes példányt. Hafsza (radiallahu anha) példányáról még három másolatot készítettek és megőrzésre továbbadták. Hogy a Koránt a maga tisztaságában és helyességében megőrizzék a többi példányt megsemmisítették.

Az iszlám Közösség így kezdetektől fogva birtokosa a még mai napig is megmaradt Koránnak, amit Mushaf Uthman-nak neveznek, azaz az uthmani Koránnak.

Hafsza (radiallahu anha) utolsó éveit Allah szolgálatával – böjtöléssel, és imádkozással töltötte.

Hafsza (radiallahu anha) Uthman (radiallahu anhu) kalifátusa idejében , vagy Muawia Ibn Abu Sufian(radiallahu anhu) idejében halt meg. At-Tabary szerint a Kivándorlás utáni 41. évben halt meg, de Alwakidiy szerint a kivándorlás utáni 45. évben Saban hónapban halt meg.

A halotti imáját Marawan Ibn Al-Hakami (radiallahu anhu) végezte el. Az Al-Baqi (medinai) temetőben lett eltemetve. Ez a temető a mai napig is létezik.

Az iszlám történelembe Hafsza, (radiallahu anha) mint a Szent Korán Sharif egyetlen hiteles példányának, az iszlám egyetlen nagy csodájának őrzője vonult be.

Források: www.amrkhaled.net/Die Mutter der Gläubigen előadása és

Farouk Muhammad El-Zayar: Die Mütter der Gläubigen című könyve.

Ezekből összeválogatta és magyarra fordította K. Zsuzsa Aisha

Ellenőrizte: Umm Umar (Nadiyah)



A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink