Senki sem tévedhetetlen

Az iszlám vallásnak nincs kimondott papsága, de a sejkek által adott vélemények jelentősen befolyásolják a muszlimok véleményalkotását, érzéseit, megítélését a jó és rossz dolgok tekintetében. A sejkek hosszú éveket töltenek a Korán és a Prófétai Hagyományok mélyreható tanulmányozásával, így véleményük sok esetben rengeteg segítséget jelenthet a hívők számára. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy véleményüket feltétel és gondolkodás nélkül el kellene fogadni. A Koránban Allah nagyon sok helyen felhívja figyelmünket arra, hogy használjuk az eszünket, és erre bizony a fetvák vagy a vallástudósok esetében is szükség van, hiszen ők sem tévedhetetlenek. Ennek legszembetűnőbb példájával egy szíriai származású sejk tollából találkoztam, akinek életművét díjjal ismerték el, és akinek könyveit, írásait sok nyelvre lefordították, többek között angolra, németre is. Bár a sejk magában a kiadott könyvben is nagyon sok értékes és megszívelendő tanácsot ad a hívőknek, egy helyen mégis – véleményem szerint – elég rossz példát hozott Isten Rendelkezéseire… ami, ha feltétel nélkül elfogadjuk, rossz utak megnyitója lehet a szívünkben.
A sejk így írt az Evilági élet példázatáról:

Tudják-e mit jelképez az evilági élet az azon túlihoz viszonyítva? Körülbelül tizenöt éve az Egyesült Államok kísérleti nukleáris robbantást hirdetett egy néhány száz halász által lakott kis szigeten, a Csendes-óceán közepén. Az Egyesült Államok a sziget elhagyására kérte a lakosokat, s cserébe felajánlott nekik egy-egy berendezett házat a választásuk szerinti országban. Rögzítették a dátumot, hogy elkészülhessenek, s hogy összeírják ingóságaikat azért, hogy a repülők el tudják szállítani azokat.
Egyesek készen álltak a kitelepülésre, és leadták a leltárjukat még a kiírt dátum előtt, míg mások hanyagok voltak, és elnapolták a tennivalókat egészen a dátum közeledtéig. Voltak közöttük olyanok is, akik kijelentették, hogy ez tiszta zsarolás, az Egyesült Államok nem létezik ebben a Világegyetemben, hogy az élet csupán az ő szigetükre korlátozódik, és hogy nem hagyják el otthonaikat semmi esetre sem. Utóbbiak elfelejtették, hogy a sziget hamarosan por és rombolás színtere lesz.

Ez az evilági élet példázata.

Az emberek első csoportja a hívőket példázza, akik gondolkoznak az evilági életen túl is, és felkészülnek az Allahhal való találkozásra bűnbánat, és folytonos engedelmesség által. A második csoport a hanyag, és bűnös hívők példázata. Az utolsó csoport a materialistákat szimbolizálja, akik azt állítják, hogy „életünk kizárólagosan az evilági életből áll, nincs következő élet, a halál csupán egy hosszú álom, egy folytonos pihenés, és a biztos eltűnés”.

Idáig az idézet. Az írás tanulságos kis történetnek látszik, míg alaposabban át nem gondoljuk tartalmát. Attól eltekintve, hogy vallási értelemben is számos hibát tartalmaz, még ráadásul istenkáromlás is. Ugyanis az Egyesült Államokat Istennel hasonlítja, és egy szigetnek atombombával való szétrobbantását pedig egy Isten által elrendelt dologgal.
Ráadásul Isten senkivel nem közli előre halálának időpontját, míg a hasonlatban az Egyesült Államok a sziget minden lakójával előre közli, hogy mikor kell kiköltözniük a szigetről.
Egy felrobbantásra szánt szigetről való elköltözés nem hasonlítható ahhoz, mikor egész életünkben azon fáradozunk, hogy alávessük magunkat Isten akaratának, igyekezve elkerülni a túlvilági büntetést, és kiérdemelni a túlvilági jutalmat.
Végül egy sziget felrobbantása (romlás okozása a földön) olyan bűn, amelyért halál jár elkövetőjére. A Koránban Allah azt írja erről: „Bizony akik háborút indítanak Allah és az Ő Küldötte ellen, és abban buzgólkodnak, hogy romlást okozzanak a földön, azok jutalma az, hogy megöletnek vagy keresztre feszíttetnek, vagy kezük és lábuk – egymással ellentétes oldalon – levágatik, vagy száműzetnek a földről. Szégyen lesz számukra az evilágon, és a túlvilágon hatalmas kínzás jár." 5:33
Hogyan lehet ezt a tettet az Isten által a részünkre elrendelt halálhoz hasonlítani?
Ez az írás ráadásul egy tekintélyes külföldi szervezet által gondozott kiadványban látott napvilágot, ami azért tanulságos, mert a könyv szerkesztői is gondolkodás nélkül elfogadták a neves sejk véleményét, és nem gondolták át alaposan az abban szereplőket.
A sejkek véleményére szükség van, segítenek minket döntéseinkben, és az Istennek tetsző élet megvalósításában. Az élet rengeteg olyan nehéz helyzetet tartogat számunkra, amikor döntenünk kell, és ezek a döntések nagy próbatételek számunkra. Ahogy az iszlám is tanítja, kérjük ki tapasztaltabb testvéreink véleményét. Hallgassuk meg őket, és mérlegeljük.  Azonban a legnevesebb sejkek is tévedhetnek néha, hiszen csakúgy mint mi, ők is emberek. Testvéreink körében nem egyszer tapasztaltam már, hogy azért, mert valamit egy neves sejk állít, véleményez, úgy viszonyulnak ehhez a véleményhez, mintha maga a Korán mondta volna ezeket. Saját szívük hangjait képesek félretenni, és vakon követni a rossz véleményt is. El kéne gondolkoznunk azon, hogy tetteinknek mi a következménye. Vajon bármelyik ember ész nélkül való követése megéri-e saját boldogulásunkat a Túlvilágon? Vajon a leghíresebb ember téves követése a elegendő-e számunkra, hogy rá bízzuk evilági s majdan Túlvilági boldogulásunkat? Vajon bármelyik neves vallástudós megér-e ennyit? Az embert az Irgalmas szabad akarattal teremtette. Szabad akarattal, hogy meghozzuk saját döntéseinket. Ezekben a döntésekben az első számú vezetőnknek a Koránnak kell lennie, a második számúnak a Szunna, a harmadik számú a vallástudósok véleménye…. azonban csak a Koránt tekinthetjük teljes bizonyosságnak. A Próféta (béke legyen Vele) felhívta a figyelmünket, hogy az a Hagyomány, ami ellenkezik a Korán tanításaival, nem ér semmit. Ugyan úgy kell eljárnunk a vallástudósok véleményével is – az a vallási vélemény, ami ellenkezik a Koránnal, majd ellenkezik a Hagyományokkal, nem ér semmit. Azonban mindezek összehasonlítására ott van saját józan eszünk… amit használni kéne. Használnunk, mert saját boldogulásunk függ tőle. Az Utolsó Napon hiába mutogatunk majd azokra, akik miatt a helyestől eltérően cselekedtünk. Mindenki saját tetteinek a felelőse, hiszen megkaptuk a képességet a saját döntéseink meghozatalára. Gondolkodjunk hát!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink