Harci szabályok az iszlámban

Allah, a Könyörületes és Irgalmas nevében.

Azért nyitom ezt a blogot, mert elterjedt a hír, miszerint az iszlám háborút hirdet, meg a hitetlenek lemészárlását, és erre szeretnék választ adni. Az iszlám tanításait sokan 2001. szeptember 11-vel is összekapcsolják, de nincs összefüggés a kettő között. A Korán idézeteket, amelyeket felhoznak, azokat fogom most felhozni, és ismertetni az iszlám háborús szabályait.

Először is: tudni kell, hogy a Korán Mohamednek(béke legyen vele és Allah áldása) kinyilatkoztatott Szó, és éppen ezért visszatükröződik belőle az akkori világ, és a Próféta(béke vele) beszéde, vitái, melyre Gábriel arkangyal adta a választ. Tudni kell, hogy miért akarta Allah, hogy a mekkai muhadzsirún és a medinai anszár harcoljon a mekkaiak ellen. a mekkában kinyilatkoztatott Korán szúrák nem tartalmaznak ugyan semmi nyomot a harcról, inkább azt is mondják, hogy viseljük el a hitetleneket, annak ellenére, hogy a muszlimokat bántották. Amikor Medinába ért a Küldött(béke legyen vele és Allah áldása), akkor már nem csak mint Próféta a népében, hanem mint politikus lép fel. Az első medinai szúraban(Al-baqara most a 2. szúra a Koránban) először a hívőkről, majd Ádám(béke vele) történetéről, majd a zsidókkal való vitáról olvashatunk. Ezután jon az iszlám tételei, és a 190. vers:

"Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek vannak, ám ne hágjátok át a határokat, bizony Allah nem a kegyetleneket."(2:190)

Ez azért jött le Mohamed Prófétához(béke legyen vele és Allah áldása), mert a karavánokat megélhetési okokból fosztogató medinaiaknak éppen Abu Szuyfán muszlimoktól elkobozott tárgyai lenne a zsákmány, ezért Abu Szuyfán megindult seregével Medina felé. A következő vers mutatja, hogy a muszlimoknak nem szabad megölni őket, ha mégsem ütköznek meg:

"De ha rátok támadnak, akkor öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek, és űzzétek ki őket, ahogyan kiűztek benneteket! A megkísértés rosszabb, mint az ölés. Ám ne harcoljatok ellenük a Szent Mecset mellett, amíg ők sem harcolnak ott, de ha harcolnak, akkor öljétek meg őket! Ez lesz a hitetlenek fizetsége!"(2:191)

Ezért a muszlimok harcba szálltak, mivel a mekkaiak is harcba szálltak. Mint ahogy itt mondja a Korán, tilos a harc azokkal, akik nem harcolnak. Ezzel a Korán elutasíta ártatlan emberek megölését, mint a szeptember 11-ei terrortámadás volt. És a muszlimok megfogadták a parancsot: megölték a mekkaiakat Badr kútja mellett, és ez a győzelem nagy zsákmánnyal gyarapította a muszlim kincstárat. Mivel ezt meg akarták bosszulni, a mekkaiak újabb támadásba kezdtek. Gábriel a 3. szúrában újra buzdít a harcra:

"Bizony, Badrnál is megsegített benneteket Allah, amikor ugyancsak nyomorúságosak voltatok. Óvakodjatok hát Allahtól talán majd hálásak lesztek neki. Emlékezz arra, amikor azt mondtad a hívőknek: „Vajon nem lesz elegendő nektek az, hogy a ti Uratok háromezer angyallal segít benneteket, akik az égből küldetnek le hozzátok?""(3:123-124)

"Allah pedig már megtartotta nektek az ígéretét. Emlékezzetek arra, amikor az Ő engedelmével pusztító csapásokat mértetek rájuk, egészen addig, amíg csüggedtség vett rajtatok erőt, összekülönböztetek a parancsot illetően és lázadoztatok mindezt az után, hogy Allah megmutatta nektek, amit kívántatok. Van köztetek olyan, aki az evilágot áhítozza, és akad olyan, aki a túlvilágot. Aztán elfordított benneteket tőlük, hogy próbára tegyen titeket. Ám most már megbocsátott nektek. Allah kegyes a hívőkhöz."(3:152)

Így emlékezteti a hívőket Badr-ra, így kivonultak Uhut hegyéhez. Itt ugyan vereséget szenvedtek, mert a zsákmányra éhesen az íjászok elhagyták kijelölt helyüket, így a mekkai lovasság a muszlimokat hátbaszedte. Itt halt meg Hamza, a Próféta(béke legyen vele) nagybátyja, de maga a küldött(béke legyen vele) sebet kapott, de Allah azt akarta, hogy ne haljon meg. A mekkaiak visszamentek Mekkába, és később a Khaybar-i zsidókkal megegyezve elindultak Medina ostromára. Mohamed(béke legyen vele) pedig nem csüggedt, hanem ürügyek alatt megtámadja a zsidókat(egyszer meg akarták mérgezni). Miután legyőzte őket, a kérésükre a Tóra szerint ítélte el őket, melyet az iszlám elítélt: kivégeztette őket, a nőket és gyerekeket rabszolgának adta, a gyönyörű pálmafáikat meg kivágatta. Ez csak a banu Nadírral tette, a másik kettő törzset csak számonűzte. Az 59. szúra erre küldetett le. A perzsa Szálmán Fárszi megtanította a muszlimokat a sáncháborúra, körbeásták Medinát, így az ostromló sereg nem tudott betörni. És akkor segítségért fohászkodtak, és jött ezer angyal, és szétverték az ostromló sereget.

"És emlékezzetek arra, amikor segítségért fohászkodtatok az Uratokhoz! És Ő meghallgatott benneteket, mondván: „Meg foglak segíteni benneteket ezer angyallal - szorosan egymás mögött.""(8:9)

Miután győztek, leküldetett a felszabadulás szúra(48.) Ekkor jött a Próféta(béke legyen vele) látomása, hogy a muszlimok be fognak lépni a Szent Mecsetbe:

"Allah igazolta a küldöttének a látomását az igazságnak megfelelően: be fogtok lépni, ha Allah úgy akarja a Szent Mecsetbe biztonságban, megnyírt fejjel és rövidre vágott szakállal, félelem nélkül. Ő tudta azt, amit ti nem tudtatok. És ezen kívül egy közeli győzelmet rendelt el."(48:27)

Hudeybánál békét kötöttek a mekkaiakkal, így be tudtak lépni biztonságban a Szent Mecsetbe. Az "ezen kívűl egy közeli győzelmet rendelt el" is beteljesedett, miután bevették Khaybart, a zsidók uralma alatt lévő erődöt. Itt szabta meg a Küldött(béke legyen vele) hogy az Írás népeivel addig tart a harc, amíg megfizetik a Dzsiziát(adót). Majd következett 3 év béke, harc nélkül. Ez volt az "aranykor", mert a gazdag zsidó telepesek pénze gazdaggá tette az iszlám államot, és megtértek a mekkai vezetőkből is pl. Abu Szuyfán, és az egész arab-félszigetről jöttek küldöttségek, hogy felvegyék az iszlámot. Ezek után Mohamed(béke legyen vele) megindul Mekka ostromára.

"Hogyan lehetne egyezségük nekik, amikor, ha ők kerekednének fölétek, nem vennének tekintetbe veletek kapcsolatban sem atyafiságot, sem megállapodást. A szavaikkal a kedvetekbe járnak, de a szívük idegenkedik. A legtöbben közöttük gonoszak."(9:8)

A mekkaiak, mint szétvert hadsereg, melynek a vezetői is elárulták, beengedték a városba. A Próféta(béke legyen vele) küldetése itt végződött sikerrel, és kiküldte követeit a kortárs uralkodóknak, hogy vegyék fel az iszlámot. Mivel Bizánc kivégezte a követet, ezért a muszlimok megtámadták Bizáncot, ez a híres Tabuki portya. Ekkor jött az üzenet:

"Harcoljatok azok ellen - azok között, akiknek az Írás adatott -, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az Ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását - harcoljatok ellenük mindaddig, amíg megadják a jótettért járó Dzsiziát, lévén, hogy becsületet vesztettek ők!"(9:29)

Ez megparancsolta, hogy az Írás népeiből való bizánciakkal kűzdjenek a muszlimok. A "becsületet vesztettek ők" azt jelenti, hogy nemzetközi bűnt tettek azzal, hogy a követet megölték. Ezért kellett harcolni, míg meg nem fizetik a Dzsiziát. Miután a portya sikerrel végződött, visszatértek Mekkába, és békében élte le a küldött(béke vele) az utolsó 2 évét.

Mint láthatjuk, az összes ilyen vers a Koránban olyan csatákról szól, melyek már nincsenek érvényben. Ez bizonyítja, hogy az iszlám a béke vallása, mivel a háború sohasem támadás volt, és fegyveres hittérítés, vagy népírtás. A háborút azért parancsolta Allah, mert ha nem harcolnak, akkor meghalnak. Viszont a Korán és a Szunna kimondja, hogy soha ártatlant nem szabad támadni(mint ártatlan államot vagy mint ártatlan személyt), ez bizonyítja, hogy az iszlám a béke vallása. Az iszlámban békésnek és toleránsnak kell lenni, viszont fel kell venni a harcot azokkal, akik megtámadnak minket. Ha Allah ezt mondta a küldöttének(béke vele) akkor tőlünk is ezt akarja, de ha Allah mindig csak a háborút akarná, akkor már Mekkában is parancsolta volna, és akkor is, amikor nem volt a muszlim államnak ellensége. De mivel ennek nincs nyoma sem a Koránban, sem a Szunnában, ez bizonyítja, hogy az iszlámban a háború csupán a fegyveres önvédelem végső megoldása, és az iszlám a béke vallása.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink