Blog - magyar muszlimok(magán)véleménye az iszlám vallásról

Rágjuk még egy kicsit a gittet

Oldalunkon egy kedves, új muszlim testvérünk kifejtette álláspontját a hazai iszlám közösségekkel kapcsolatban. Ennek kapcsán átgondoltam az ezzel kapcsolatban szerzett tapasztalataimat.
Magyarországon – Istennek hála – elég sok közösség van. Ezek – csakúgy mint mi, a benne lévő emberek – mások és mások. A közösségek olyanok, mint mi magunk vagyunk, hiszen mi együtt alkotunk egy-egy közösséget.
Hogy is alakul ki egy közösség? Jó példa erre maga az iszlam.com közössége, amely körülbelül egy éve alapult meg. Ezalatt az egy év alatt többen megfordultak nálunk. Hála Istennek sokan regisztráltak, és a regisztráltak egy része aktívan részt is vesz az oldal életében. Az iszlam.com véleményét, arculatát ők határozzák meg. Azok, akik a többség véleményéhez idomulni tudnak, vagy magukénak érzik azt, azok általában bent maradnak, akik pedig kívülállónak érzik magukat, sokszor lemorzsolódnak. A közösség véleménye, látásmódja azonban minden ellenvéleménnyel szélesedhet. Tehát az építő kritika, ami nem csak a helytelen álláspontot hánytorgatja fel, hanem érdemi változást, helyesebb véleményt is kínál, mindenképpen hasznos minden közösség számára.
Volt nemrégiben egy kedves hozzászóló az oldalunkon, aki kifogásolta, hogy nincs teljes béke az oldalon belül. Azt azonban nem tudja, hogy sokszor a legvérmesebb vitapartnerek az életben jó barátok, és egymást segítő hittestvérek. Mert a jó barátság és a hittestvérség alapja éppen az, hogy egymást segítsük. Ahogy Allah mondja a Koránban:

„Legyen belőletek olyan közösség, amely hív a jóra, utasít a helyénvalóra, és eltilt a helytelentől!” 3:104

Az, hogy véleménykülönbségem van valakivel nem feltétlen rossz dolog… Sőt! Ahogy a Próféta (béke legyen Vele) is mondta, áldás is lehet benne. Mert minden véleménykülönbség – ha azt az ember helyesen kezeli – előrébb viheti az embert. Így van ez magánszemélyekkel, és így van ez a közösségek szintjén is.
A férjemmel minden általunk ismert iszlám közösség életét igyekszünk figyelemmel kísérni. Minden közösség más, álláspontjuk nem mindig egyezik egymással. Azonban nem ez a fontos, hanem az, hogy a saját területükön mennyi előrelépés, fejlődés történik. Elmondhatjuk, hogy masa Allah a legnagyobb részük rengeteget fejlődött az elmúlt évek során. Véleményem szerint azoknak a közösségeknek, akik visszafejlődnek (legyen az bármely véleményt hangoztató is) kell igazán elgondolkozni azon, hogy vajon helyes-e az út, amin haladnak.
Különböző látásmódú közösségeink mindegyikének megvan a maga feladata a hazai iszlámban. Muszlimként több mint hét éve tartjuk a kapcsolatot a nagyobb közösségekkel, az iszlam.com pedig közel egy éve van szorosabb kapcsolatban mind a közösségekkel, mind az odajáró hazai muszlimokkal. Természetesen mint mi magunk is, van több olyan muszlim, aki nem csak egy közösséghez tartozónak tartja magát, nem csak egy közösség életében vesz részt. Így átfedések alakulnak ki személyi szinten a közösségek között. Elmondhatjuk azt, hogy minden közösségnek megvan a maga köre, és minden ember számára megvan az a közösség, ahol jól érzi magát, ahol megtalálja ami fontos számára. Az egyik ember itt érzi jól magát, itt kapja meg a saját Istenszolgálatához a segítséget, a másik pedig más helyeken. Más és más egy-egy ember igénye, és ezért – én úgy látom – kell is, hogy legyenek más és más közösségek. Azonban ez egy önmagába visszaható dolog is, hiszen a különböző belső igények építik is a közösségeket.
Itt kell megemlítenem, hogy vannak olyan testvéreink is, akik sajnos nem tudják, hogy mennyi áldással jár a testvéreikkel való kapcsolattartás, mert nem tartják egyetlen közösséggel sem a kapcsolatot.
Fontos, hogy a közösségen belüli, vagy éppen a közösségen kívüli ellenvéleményeket átgondoljuk. Sokszor ezek az ellenvélemények hozzák az előrelépéseket, látásmódunk kiszélesedését. Elengedhetetlen azonban, hogy ezek a ellenvélemények megalapozottak legyenek, ne a széthúzás hajtsa őket, hanem a segítő szándék. Allahnál mindenkor a szándék a legfontosabb. Legyen ez a mi szemünkben is így! Ha a szándék tiszta, akkor a kritika közlése is tiszta lesz, és a másik fél is jobban elgondolkozhat rajta insa Allah. Oldalunkon is több esetben kibontakoztak már ilyen véleménykülönbségek. Én úgy veszem észre, hogy pont ezek miatt az ellenvélemények miatt jutottunk-jutunk sokszor előrébb – egyéni és közösségi szinten is… és ugyanígy, ha a közösségek között ellenvélemények vannak, ez nem baj, sőt sokszor ugyanolyan építő lehet, mint amilyen az oldalunkon is. Azonban ezeket a véleménykülönbségeket helyesen kell kezelnünk, nem élből elvetni, hanem végiggondolnunk a másik álláspontját is.
Nem fontos a teljes azonosulás egymással – hiszen egyes emberként is mások vagyunk, és így mások a közösségek is. A fontos az, hogy eljussunk addig a pontig, amikor el tudjuk fogadni azt, hogy másoknak más véleménye lehet – aminek a helyességét, vagy helytelenségét Isten tudja leginkább. Törekednünk kell a legjobbra. Ennek pedig a legjobb módja – szerintem – az, hogy meghallgatjuk és mérlegeljük mások, más véleményét is. Soha nem mondhatjuk, hogy a helyes úton járunk. Ezt csak Isten tudhatja. Mi csak lépéseket tehetünk afelé, hogy megtaláljuk a helyes utat. Együtt, mindenkivel karöltve, legyen ez a testvérünk akár más véleményen. Ugyanez igaz az iszlám közösségekre is. Nem az a cél, hogy uniformizáljuk egymást. A cél az, hogy elfogadjuk másokat olyannak amilyenek, és törekedjünk arra, hogy fejlődjünk, akár a másik közösség segítségével is – insa Allah.
Bővebben...

A dánok Koránt akarnak égetni (?)...

A magyarországi muszlimok egy részét a napokban felháborította egy levél, ami az interneten kering. Oldalunk is kapott ilyen továbbküldős leveleket, amik arról szólnak, hogy szombaton Dániában Koránt akarnak égetni.
… könyörgöm…. az esemény egy 2006-os dologra utal:

http://www.islamonline.net/English/News/2006-02/04/article04.shtml

Mielőtt mindenki úgy gondolja, hogy kapott egy hírt, amit meg kell osztani testvéreivel, nem árt, ha utánanéz a hír valódiságának…. mert azért, hogy valaki egy egész országról terjeszt valamit, az is lehet pletyka és rágalmazás... és majdan lehet, hogy egy egész ország lakosai elött kell ezért megfelelnie majd.
Bővebben...

Mit tehetek én?

Halima blogjában leközölt egy Prófétai Hagyományt. Ezt szeretném megosztani azokkal, akik ott nem olvasták még:

Abdullah ibn Omar (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„Ó, muhadzsirok, öt dolog fogja sújtani ezt a közösséget, a Mindenható Allah őrizzen attól, hogy ti is megéljétek.
Ha majd mindennapos lesz a paráznaság, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne küldött volna új betegségeket az emberekre, olyanokat, amiket az előttük valók nem is ismertek.
Ha az emberek csalni fognak az áru kimérésénél, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne sújtotta volna szárazsággal és éhséggel az embereket, és ne küldött volna nekik zsarnok uralkodókat.
Ha az emberek nem adják majd meg a zakátot, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah vissza ne tartotta volna az esőt az égből, és ha nem lennének az állatok, nem is esne eső soha többé.
Ha az emberek megszegik a szerződést, amit a Mindenható Allahhal és az Ő Küldöttével (s.a.w.) kötöttek, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ellenséget ne küldött volna rájuk, akik erővel veszik el azt, ami az övék volt.
Ha a muszlimok vezetői nem Allah Könyve szerint kormányoznak, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne szakítaná csoportokra a muszlimokat, amelyek majd harcolni fognak egymással.”

Insa Allah elgondolkozunk a Próféta (béke legyen Vele) szavain. A világban szomorú események történnek. Ezen a legjobban akkor tudunk változtatni, ha saját magunk is jobb irányba változunk. Semmi sincs ok nélkül, talán a valódi ok bennem, benned, bennünk keresendő. Allah vezessen mindannyiunkat az igaz úton, és segítsen minket a helyes cselekvésben.

Bővebben...

Lábfej takarása

Salam Aleykum!

Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e takarni a lábfejet? Én eddig úgy tudtam, hogy nem, mert annyi muszlimát láttam már szandálban vagy mezitláb, de van olyan ismerősöm is, aki azt mondta, hogy minimum egy zokni méretű harisnya kell, de az meg átlátszik. Én eddig külön erre vonatkozó dolgot nem találtam.

Előre is köszönöm a segítséget. 

Bővebben...

Elérhetőségeink