Blog - magyar muszlimok(magán)véleménye az iszlám vallásról

MIK

bismillah

 

assalamu aleykum,

 

Kedves Testvéreim!

 

Ajánlom mindenkinek a mai Index címlapját.

Aki tud a sorok között olvasni, meglátja az összefüggéseket, a hazugságokat.

S talán észreveszitek a felelősségeteket, már akit illet.

Természetesen itt is felkerül Eduárdó elhúnyt testvérünk, jóbarátom, akit minden alkalommal bemocskoltak bizonyos médiák és emberek! Én és hittestvéreim, akik minket támogatnak, még élnek! S itt és most közlöm, hogy elkezdődött egy pénzgyűjtési akció is, magánszámlaszámra, mely kering az interneten.

Mi figyelmeztettünk mindenkit. Most is ezt teszem. Utoljára.

Mert egy igazhívő muszlim féli Allahot! S cselekszik is ekként.

Fohászkodjunk azért, hogy Isten elvegye tőlünk mihamarabb a megpróbáltatásokat! Mert ez még mindíg Eduárdó és a plitika része. De mi nem hátrálunk meg az ellenség elől!

 

Isten vezessen minket a helyes útra!

 

Maasalama, Bolek Zoltán

Bővebben...

Horthy Sharif

Bismillah Irrahman Irrahim

Assalamu aleykum,

 

 

Kedves Testvéreim!

 

Ma este nézzétek az M1-en Kepes András műsorát, mely ifj. Horthy Istvánról, azaz a muszlimmá lett Horthy Sharifról szól.

Ugye hogy büszkék lehetünk magyarságunkra és vallásunkra egyaránt?!

Istennek hála, van Horthy shariffal kapcsolatunk, s neki ajándékoztunk egy Mihálffy Balázs által lefordított Koránt...még tavaly, amikor édesanyja itt járt a Kormányzó Úr újratemetésének évfordulóján.

Wa aleykum salam, Bolek Zoltán 

Bővebben...

Út az Iszlámig.Akire a MIK többek között büszke lehet.

A Könyörületes és Megkönyörülő Isten nevében

assalamu aleykum,

 

Kedves Testvéreim!

Rózsa Flores Eduárdó.

Akik többek között annak idején segítették a horvátországi magyarokat, a horvátokat és a bosnyákokat az agresszorok ellen.

 

Egyikük a MIK alelnöke. Büszkék vagyunk barátságára és arra,hogy jópáran "annak idején" a boszniai muszlimokért, horvátországi magyarokért, közösen dolgozhattunk!

Tessék megnézni a filmet.

maasalama, Bolek Zoltán

Kepes Andrassal a M1-en: http://www.mtv.hu/videotar/?id=31375

Bővebben...

Muszlim falu

A Könyörületes és Megkönyörülő Isten nevében

 

assalamu aleykum,

 

Kedves testvéreim!

Vagyunk egy páran, akik úgy gondoljuk,hogy jó dolog lenne,ha egy kis muszlim közösség létrejönne valamely kicsiny magyarországi faluban. Kis faluban,ahol ismerik egymást az emberek, tudnánk gazdálkodni,falusi muszlim közösséget létrehozni. Nézzétek meg pl. az un.krisna völgyet. Nem biztos,hogy jó a példám, de szerintem ezt már régen megkellett volna valósítani.

Mindenki csak jól járna ezzel a projekttel, ugyanis lenne egyfajta egészséges és helal hús a városi testvéreunk számára, nyaralási lehetőségek bővülnének a rászoruló családoknak...

Csak muszlim családokra lenne szükség...eddig két kis család él erre...

Isten vezessen minket az egyenes úton,s legyen velünk könyörületes!

 

Maasalama,Bolek Zoltán 

Bővebben...

Temetői gondolatok

A Könyörületes és Megkönyörülő Isten nevében

assalamu aleykum,

Sokat gondolkodtam,hogy leírjam-e ezeket a talán másnak "vérlázító" okfejtéseket...de ám legyen, eddig is voltak kemény kritikusaim, rosszakaróim...a muszlim testvéreim között.

Többen nem javalják, elutasítják azokat a véleményeket,akik szerint ildomos és Istennek tetsző dolog muszlim temetőket, sírokat látogatni, s ott az elhúnyt testvéreinkért fohászkodni a Teremtőhöz...

Cáfolatként írom a következőket, miszerint ez állításoknak miért is nincs igazuk:

Mindenki, így elődeink, s mi magunk is, a következő nemzedékek is-egészen az Utolsó Ítélet Napjáig- megszületünk és meghalunk.

Élünk,igyekszünk élni úgy, ahogy Isten megparancsolta, s ahogy a Próféta (béke és áldás legyen Vele) életével példát mutatott! Igyekszünk úgy élni, hogy minél több jót cselekedjünk, minél több szenvedőt megsegíthessünk, hogy az Egyisten örömöt találjon földi munkálkodásunkban. Mert miután megszüntünk élni, nem lesz lehetőségünk több jócselekedetre, nem könyöröghetünk a Teremtőhöz bocsánatért, esetleges sírkínzásunk enyhítéséért, megszüntetéséért!

Múló földi létünk után csak a hitből fakadó tetteink, gyremekeink és közössgi tereink (mecsetek, kórházak, iskolák, szegényeket ellátó intézmények) maradnak, akik segíthetik boldogulásunkat Istennél!

E mellett van az élő muszlim testvérek fohásza,akik eljönnek majd sírjainkhoz Koránt felolvasni és fohászkodni ALLAH-hoz, hogy könnyítsen túlvilági sorsunkkon! S egykor élő testvéreink is ezt tették elődeikért. S most mi is ezt tesszük, s értünk is -ha Isten is úgy akarja- ezt fogják tenni utódaink!

Nagyszerű és nemes cselekedet, ha fohászkodunk elhunyt testvéreinkért, mert valamikor ők is az élő Közösség részei voltak. Mi vagyunk most az élő Közösség.

Ez a legkevesebb,amit megtehetünk értük, s nekünk is minden bizonnyal jól fog esni majd, mikor meghalljuk élő testvéreink lépteit a temetőben és fohászukat értünk! Lelkük él, csak testük porlad,várja a Feltámadás Napját!

S ez nem sírk, nem a halottakhoz fohászkodunk, hanem a halottak "lelki üdvéért". Istenhez, az Örökkévalóhoz! 

Isten vezessen minket a helyes úton s legyen velünk kegyelmes mindenkor!

Békességet, kegyelemteljes napokat kívánok minden kedves Testvéremnek és Érdeklődő Olvasónak.

    

Bővebben...

Muszlim és magyar?!

A Könyörületes és Megkönyörülő Egyisten nevében

Assalamu aleykum,

 

Pár gondolat azoknak, akik az Iszlámot "arabvallásnak" nézik, vagy a magyar muszlimot "nemzetárulónak" "becézik".

Igen!

Van nemzet és nemzeti érzelem vallásunkban, hiszen: "És tettünk titeket nemzetekké, törzsekké...s ismerjétek meg egymást..."

Isten akarata volt a nemzetek léte, a több nyelv, a több kultúra, s az Egyistenhit is!

Igen!

Van Iszlám Testvériség is!

De nem olyan,mint amit valamikor már megtapasztaltunk: internacionalizmus...

Van: Magyar És Muszlim, vagy Muszlim és Magyar!

Szoktam gyakorta mondani: Magyarként valaki muszlimmá válik, a könyvespolcára felkerül legfelülre a Korán, viszont alatta ott van Petófi,Arany, stb versekötete és egyébb magyar szépírók munkássága...benne él e Föld szeretete, történelme is...

Sokszor jobb magyarként jelenik meg a magyar muszlim, hiszen folyamatos bizonyítási kényszerben van...

A magyarságnak és az iszlámnak 1400 éves kapcsolata van, e vallást nem a törökök, vagy az arab egyetemisták hozták el nekünk!

Őseink hűen szolgálták Árpádházi királyainkat...

Szolgáltak Thököly és Rákóczi seregeiben, majd muszlimmá váltak a száműzetésben 1849 után...

1921-ben meghaltak azért, hogy Sopron és környéke magyar maradhasson, s ezek a hősök alakították meg a MIK jogelődjét is!

Tehát nem szabad sem megalázkodnunk, sem megrettennünk,mert eleink talán többet tettek e HONért, mint talán keresztény nemzettestvéreink-ha csak a számarányokat nézzük!

Izzadsággal és vérrel mindíg megszereztük jogainkat, s ez éltesse nemzettudatban büszkeségünket!

Nem idegen test vagyunk az Országban, hanem szerves része, s e tudat végett soha sem voltunk árulói Hazánknak!

A Magyar Iszlám történetét olvashatjátok honlapunkon, mert Isten adott erőt és időt arra, hogy adatokat gyűjtsek össze, s mindezeket le is írjam.

Kultúránk Keletről fakad,népmeséinkkel együtt...

Színesítjük az Iszlám Világ kavalkádját...

Isten vezessen minket a helyes úton!

maasalama, Bolek Zoltán

 

Bővebben...

Elérhetőségeink