A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 1. rész

Paradicsomba vezető út2003-ban adták ki, és azóta sajnos régen elfogyott már az Iszlám Egyház kiadásában megjelent "A Paradicsomba vezető út" című, Mohammed Thahlawy által írt nagyszerű könyv a bűnbánatról. Az interneten elérhető az iszlam.hu oldalon letölthetőben a teljes könyv. Ramadán hónapja az elmélyülés hónapja. Sok mindenben számot kell adnunk magunkban, vajon mindent megteszünk-e ami módunkban áll, vajon jól, helyesen tesszük-e Istenszolgálatunkat. Ebben kívánunk segítséget nyújtani e nagyszerű könyv részleteinek cikkekben való felelevenítésével - insa Allah.

 

Bővebben...

A bűnök bocsánata

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Van három tulajdonság, amelytől mentesülve megbocsáttatik minden más bűn, ha Allah akarja. Ha valaki úgy hal meg, hogy nem helyez társként Allah mellé semmit; ha nem varázsló, aki követi a varázslókat; és ha nem gyűlöli testvérét.” (al-Bukhári)
Bővebben...

Az imádkozás kiengesztelés a bűnökre…

Feljegyezték Abu Hurejrára – Allah legyen elégedett vele – való hivatkozással, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Az öt imádkozás és a pénteki ima, az utána következő pénteki imádkozásig, kiengesztelés azokra (a bűnökre) nézve, amelyek közöttük (az imádkozások között) vannak, ha nem történnek főbűnök.” (Muszlim)
Bővebben...

A legnagyobb bűnök

Abu Bakr-ra való hivatkozással jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Vajon ne közöljem veletek a legnagyobb főbűnöket? – kérdezte ezt (egymás után) háromszor. Azt felelték (a társai): Dehogynem! Ekkor így szólt: „Az Allahhal való társítás és a szülőkkel szembeni engedetlenség.”. (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

A tartozás elengedése

Abu Maszúd al-Anszáríra hivatkozva jegyezték fel, aki azt mondta: Így szólt Allah Küldötte (béke legyen vele): „Egy előttetek élő férfinek megvolt az elszámoltatása, és nem volt egyetlen jó cselekedete sem kivéve azt, hogy kereste az emberek társaságát.
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink