2013-as beszámoló a Magyarországi Muszlimok Egyháza tevékenységéről

•    Az Egyház székhelyén, a Budapest Mecsetben folytattuk a rendszeres iszlám és arabnyelv oktatást a gyerekek és a felnőttek számára, illetve rendszeres iszlám ismertetést (dawa) tartottunk az érdeklődők részére. Ennek eredményeként hetente átlagosan egy-két ember lép be az iszlámba

•    2013. szeptembertől megállt az iszlám hittan oktatás a VIII. kerületi Losonci téri általános iskolában az érdeklődés hiánya miatt (végeztek a muszlim gyerekek).
•    Szintén folytatódott a havi női találkozók szervezése.
•    Sikeresen folyik a nyári, tavaszi és téli gyermektáborok kiemelkedő résztvevőinek rendszeres, nemek és életkor szerinti csoportokra bontott oktatása a Budapest Mecsetben.
•    S idén is változatlanul sor kerül a muszlim diákok számára szervezett sport találkozól lebonyolítására.
•    Folytatódott a magyar muszlimok rendszeres, heti találkozóinak szervezése az Egyház székhelyén, a Budapest Mecsetben. A találkozók népszerűek, a rendszeres résztvevők mellett sok alkalmi látogató is megfordul azokon.
•    Folyik a „Fadzsr ima a mecsetben” program minden szombaton, mérsékelt sikerrel
•    A börtönök látogatására az év során nem volt lehetőség (emberi erőforrás hiány), a fogvatartotakkal levélben tartottuk a kapcsolatot, illetve csomagokat küldtünk (vallási könyvek, illetve tisztasági csomag küldése).
•    Az Egyház folyamatosan segíti a hozzá forduló, az iszlám témakörében szakdolgozatot író egyetemi és főiskolai hallgatókat, doktoranduszokat. Számukra háttéranyagot és konzultációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy az iszlám témakörét érintő dolgozatokban valós és helytálló információk jelenjenek meg.
•    Rendszeresen karbantartjuk és folyamatosan bővítjük weboldalainkat (www.iszlamweb.hu és www.mohamed.hu).
•    Az év során újra kiadtunk az Új Gondolat két számát.
•    Rendszeresen válaszolunk az e-mailben hozzánk fordulók nem muszlimok kérdéseire, illetve információval szolgálunk a hozzánk forduló muszlimok számára.
•    A Budapest Mecsetben vallási házasságokat kötöttünk.
•    Az Egyház segítséget nyújtott iszlám vallási temetések alkalmával a hozzátartozók számára (segítség az ügyintézésben, kefen biztosítása, segítség a mosdatásban).
•    Az Egyház Szegedi kirendeltségén, a Mekka Mecsetben minden héten van pénteki ima. A Ramadán hónapban iftart szerveztünk. Az Egyház sejkjei rendszeresen tartanak pénteki khotbát .
•    Az Egyház működtette az Al-Huda mecsetet, intézte az ügyeit. A helység megvételéről kezdeményezett tárgyalások sikertelenek voltak, ezért az Egyház a Teleki téren vásárol ingatlant (folyamatban). Az Egyház az Al-Huda az Egyház mecsetben Ramadán hónapban minden nap iftart szervezett. Minden pénteken gondoskodtunk a pénteki ima megtartásáról.

•    2013. február 6-án Sulok Szultán a Civil rádió vendége volt egy egyórás élő beszélgetésre, a bioetika témakörében szervezett beszélgetésre katolikus és hindu beszélgetőtársakkal..
•    2013. február 17-én az Egyház találkozót szervezett a magyarajkú muszlimok számára. a Programon Al-Dubai Szumejja és Sulok Szultán tartottak előadást, a fórumot Abdul-Fattah Munif moderálta, Al-Dubai Muád volt a házigazda.
•    2013. február 19. Sulok Szultán előadást tartott a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban „Az iszlám pillérei szintek a vallásban” címmel, majd válaszolt a hallgatók kérdéseire. A programon kb. 60 diákvett részt.
•    2013. március 26. megjelent a Zöldellő Egyház című interjúkötet Dr. Shubail Mohamed Eisa főtitkár gondolataival.
•    2013. március 29-31 között Sulok Szultán elnök részt vett Párizsban a muszlim kisebbségekkel foglakozó konferencián, amelyet a World for All Alapítvány és a Muszlim Tudósok Uniója (Union of Muslim Scholars) szervezésében.
•    2013. március 29 és április 1 között az Egyház megszervezte Csattogóvölgyben (Verőce) tavaszi gyermek- és ifjúsági táborát.
•    2013. április 17-én Sulok Szultán elnök részt vett a Corvinus Egyetemen szervezett Gulf Konferencián, amelynek témája az Öböl-országok és Magyarország oktatási rendszerei közötti kapcsolat volt.
•    2013. április 26-28 között az Iszlám Világliga Új Muszlim Szervezetének két tanárnője Korán tanfolyamot tartott a Budapest Mecsetben az arabul beszélő nőknek. A program célja Korán tanárok képzése és továbbképzése volt. A tanfolyamon 20 fő vett részt, szervezőként Dr. Anwar Klára és Sejk Ahmed Khadhmi vett részt az Egyház részéről.
•    2013. április 27-én a McDaniel College Budapest diákjai a „Sacred Architecture” (szent építészet) című tantárgyuk keretében látogatást tettek a Budapest Mecsetben. A vendégeket Sulok Szultán elnök fogadta. Bemutatta a mecsetet és válaszolt a kérdéseikre (angolul).
•    2013. május 3-án a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének Európai Kommunikációs Csapata látogatást tett a Budapest Mecsetben. A vendégeket (kb. 20 fő), Sulok Szultán fogadta, számukra prezentációt tartott a mecset jelentőségéről az iszlámban (angolul), illetve válaszolt a kérdéseikre.
•    2013. május 4-én a Női Bizottság Arab Szekciója tanfolyamot szervezett a Budapest Mecsetben „Hogyan építsünk stabil családot?” címmel, széleskörű részvétellel. A tanfolyam vendége Sejk Amin Al-Hazmi volt.
•    2013. május 11-én az Egyház tanfolyamot szervezett a Budapest Mecsetben Allah neveiről és tulajdonságairól.
•    2013. május 12-án az Egyház Iszlámismertetési Osztálya Iszlám Filmklubot szervezett a Fővárosi Művelődési Központban. A program keretében a „Mennyei királyság” című film került bemutatásra, mérsékelt érdeklődés mellett.
•    2013. május 14-én Sulok Szultán előadást tartott az Óbudai Egyetemen „Iszlám és minőség” címmel. A program megszervezésében Dr. Anwar Mustafa súratag az Egyetem részéről is részt vett.
•    2013. május 16-án egy általános iskola 3. osztály (2 tanárral) tett látogatást a Budapest Mecsetben. A gyerekeknek Sulok Szultán tartott kiselőadást és válaszolt a kérdéseikre. A programot Al-Sabai Abdulghani segítette lebonyolítani.
•    2013. június 1-én az Egyház megtartotta évi rendes közgyűlését, ahol az elnök, illetve a súra mandátumát 1 évvel meghosszabbították.
•    2013. június 16-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza Iszlám Napot szervezett, kb. 100-150 vendég részvételével. A program keretében volt kiállítás, előadások, ételkostolás és iszlám énekek előadása.
•    Az Egyház megszervezte a 10. nyári gyermektábort 2013. június 24 és 29 között Szurdokpüspökin.
•    2013. július 10-én Sulok Szultán a Juventus Rádió vendége volt, ahol 1 órás program keretében az iszlámról beszélt.
•    2012. július 20-án a Muszlim Világliga Új Muszlimok Szervezete támogatásával az Egyház iftart és fórumot szervezett a magyar muszlimok részére. A programban az Egyház részéről Sejk Ahmed Khadhmi, Guessous Zekeria, Sefta Nacer, Abdulfattah Bishr és Sulok Szultán vettek részt.  
•    Ramadán hónapban a Budapest Mecsetben, az Al-Huda Mecsetben minden nap iftart szerveztünk.
•    2013. augusztus 8-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza megszervezte a Budapest Mecsetben az Eid al-Fitr imát, illetve az imát követő ünnepi programot. Az imán kb. kétezer muszlim vett részt.
•    Sawwal hónapban hat napon iftart szerveztünk a Budapest Mecsetben a böjtölők számára.
•    2013. szeptember 17-én Sulok Szultán elnök interjút adott az „Új Ember” című katolikus hetilap számára. Az interjú a 2013. október 20-i számban jelent meg.
•    2013. szeptember 18-án a Lánchíd Rádió 1 órás portré műsort készített Sulok Szultán elnökről.
•    2013. szeptember 19-én Sulok Szultán elnök az Első Óbudai Általános Iskola igazgatójának felkérésére a 6/b. osztálynak történelemórát tartott az iszlám vallásról.
•    2013. szeptember 20-án a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának vezetősége látogatást tett a Budapest Mecsetbe, ahol megtekintették a dzsoma imát, majd ezt követően beszélgettek Sulok Szultán elnökkel.
•    2013. szeptember 20 és 22 között Sulok Szultán és Al-Dubai Muád részt vettek a FEMYSO szervezésében az IMAN Network (iszlámofóbia nemzetközi megfigyelésére felállított európai projekt) alakuló ülésén Brüsszelben.
•    2013. szeptember 5-én Sulok Szultán elnök részt vett a Nemzetbiztonsági Egyetemen szervezett megbeszélésen, ahol a Magyarországi Muszlimok Egyházát (a többi résztvevő egyház mellett) felkérték egy oktatási segédlet elkészítésében való részvételre. A kért anyagot az előírt terjedelemben az Egyház határidőre elkészítette.
•    Az Egyház zarándok csoportot szervezett Mekkába.
•    2013. október 6 és 14. között Dhul Hiddzsa első 10 napja alkalmából iftart szervezett a Budapest Mecsetben.
•    2013. október 15-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza megszervezte a Budapest Mecsetben az Eid al-Adha imát, illetve az imát követő ünnepi programot. Az imán kb. kétezer muszlim vett részt.
•    2013. október 24-én Sejk Fares Al-Qudaimi az Egyház képviseletében részt vett az Iparművészeti Múzeum „Iszlám esték” című programján. A Sejk a vendégeknek Koránt recitált.
•    2013. október 29-én Sulok Szultán elnök 2 órás előadást tartott a Budapesti Javító Intézetben fogva tartott 14-21 éves fiatalok számára.
•    2013. október 31-én a 13. kerületi Családsegítő munkatársai látogatást tettek a Budapest Mecsetben. A vendégeknek Sulok Szultán tartott prezentációt a mecset szerepéről az iszlámban, illetve válaszolt a vendégek kérdéseire.
•    2013. november 5-én Sulok Szultán elnök 2 órás előadást tartott a Budapesti Javító Intézetben fogva tartott 14-21 éves fiatalok számára.
•    2013. november 12-14 között Asúra Nap alkalmából az Egyház iftart szervezett a Budapest Mecsetben.
•    2013. november 12-én Sulok Szultán elnök 2 órás előadást tartott a Budapesti Javító Intézetben fogva tartott 14-21 éves fiatalok számára.
•    2013. november 19-én Sulok Szultán elnök 2 órás előadást tartott a Budapesti Javító Intézetben fogva tartott 14-21 éves fiatalok számára.
•    2013. november 21-én egy középiskolai osztály látogatott a Budapest Mecsetbe. A vendégeket Sulok Szultán fogadta. Előadást tartott számukra a mecset szerepéről az iszlámban, illetve válaszolt kérdéseikre.
•    2013. december 19-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett alapító tagként a Bevett Keleti Egyházak Tanácsa elnevezésű érdekvédelmi szervezet megalakításában. A Fórum célja az együttműködés olyan bevett egyházak között, akik nem tartoznak más érdekvédelmi társulásokhoz, hogy a Magyar Állammal kedvezőbb tárgyalási pozíciót tudjanak elérni.
•    2013. december 26 és 29 között a Magyarországi Muszlimok Egyháza mintegy 50 gyermek részvételével téli gyermek- és ifjúsági tábort szervezett a Budapest Mecset oktatási programjait rendszeresen látogató muszlim gyermek részére.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink