2011-es beszámoló a Magyarországi Muszlimok Egyháza tevékenységéről

•    A 2011-es év legnagyobb eseménye Katar Állam támogatásával új ingatlan megszerzése volt. Az Egyház a tevékenységet az új, Budapest Mecsetben, 2011 júliusában, a Ramadán hónapot megelőzően kezdte meg. A Budapest Mecsetben megtartott első pénteki imát 2011. július 15-én a neves szaúdi vallástudós, Dr. Abdullah ibn Abd al-Aziz al-Muslih vezette. Imán több mint 300-an vettek részt.

•    Az Egyház székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban folytattuk a rendszeres iszlám és arabnyelv oktatást a gyerekek és a felnőttek számára, illetve rendszeres iszlám ismertetést (da’wa) tartottunk az érdeklődők részére. Ennek eredményeként hetente átlagosan egy ember lép be az iszlámba
•    Folytatódott az iszlám hittan oktatás a VIII. kerületi Losonci téri általános iskolában heti egy alkalommal.
•    Szintén folytatódott a havi női találkozók szervezése.
•    Sikeresen folyik a nyári, tavaszi és téli gyermektáborok kiemelkedő résztvevőinek rendszeres, nemek és életkor szerinti csoportokra bontott oktatása a Központban.
•    S idén is változatlanul sor kerül a muszlim diákok számára szervezett sport találkozól lebonyolítására.
•    Folytatódott a magyar muszlimok rendszeres, heti találkozóinak szervezése az Egyház székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban, illetve augusztustól a Budapest Mecsetben. A találkozók népszerűek, a rendszeres résztvevők mellett sok alkalmi látogató is megfordul azokon.
•    Folyik a „Fadzsr ima a mecsetben” program minden szombaton, mérsékelt sikerrel
•    A börtönök látogatásában további elmaradások történtek, elsősorban emberi erőforrás hiány miatt. Ennek ellenére minden hozzánk fordulóval igyekszünk kapcsolatot tartani és lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani.
•    Az Egyház folyamatosan segíti a hozzá forduló, az iszlám témakörében szakdolgozatot író egyetemi és főiskolai hallgatókat. Számukra háttéranyagot és konzultációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy az iszlám témakörét érintő dolgozatokban valós és helytálló információk jelenjenek meg.
•    Rendszeresen karbantartjuk és folyamatosan bővítjük weboldalainkat (www.iszlamweb.hu és www.mohamed.hu).
•    Idén többször szerepelt a Magyarországi Muszlimok Egyháza az MTV1 Sokszínű Vallás című műsorában. A következő témakörökben fejtettük kiaz iszlám álláspontját: fiatalok képzése; nők szerepe; hűség, bizalom, állhatatosság, vallás közötti párbeszéd fontossága és lehetőségei.
•    2011. március 21-én a Magyar Turizmus Zrt. konferenciát rendezett, amelynek célja a turizmus ágazat arab világ felé nyitásának elősegítése volt. A konferencián az Egyház képviselői két előadást is tartottak: Sulok Szultán, az Egyház elnöke, az „Iszlám: kultúra és vallás” címmel, illetve Dr. Anwar Mustafa, súra tag, „Protokol az arab világban” címmel. A konferencián turisztikai szakemberek, illetve neves szállodák és utazási irodák képviselői vettek részt.
•    2011. áprilisában a Magyarországi Muszlimok Egyháza az Fővárosi Állat- és Növénykert felkérésére megvizsgálta az állatkertben álló, mecsetre emlékeztető elefántház díszítő motívumait. Az Egyház szakértői megállapították, hogy az épület nem épülhetett mecsetnek, mert arra sem tájolása, sem belső elrendezése, sem díszítő elemei nem utalnak.
•    2011. április 15-én Sulok Szultán elnök szemináriumot vezetett az ELTE Általános Jogi Karán, a vezetés és a hatalom vallásjogi megjelenéséről és kérdéseiről.
•    2011. április 22. és 25.-e között a Magyarországi Muszlimok Egyháza intenzív tavaszi gyermektábort szervezett az Egyház oktatási programjait rendszeresen látogató, mintegy 60, 8 és 16 év közötti muszlim gyermek számára, a Szudokpüspökin, az Anna Liget Ifjúsági Táborban.
•    2011. május 29-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza az Egyház székhelye környékén lakó emberek számára Szomszéd Napot szervezett. A rendezvényen Sulok Szultán, Abdul-Fattah Munif és Aldobai Mohamed tartottak előadást, Aboo Mohamed Kutaiba iszlám vallási énekeket adott elő. A szomszéd napon mintegy 30-40 érdeklődő kereste fel az Egyházat.
•    2011. június 1-3-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által, az magyar EU elnökség keretében szervezett, Keresztény – zsidó – iszlám párbeszéd konferencián, Gödöllőn. A rendezvényen az Egyházat Sulok Szultán elnök és Dr. Yahya Al-Jalal súra tag képviselték.
•    2011. június 8-án Sulok Szultán elnök előadást tartott a Molnár C. Pál Műterem Múzeumban megtartott könyvbemutatón. Előadásában a „Bizalom az Irgalmas Istenben” című kötetben megjelent, az isteni irgalmat az iszlámban bemutató írását ismertette, illetve válaszolt a hallgatóság kérdéseire.
•    2011. június 23-án az Egyház részt vett az „Egység a sokszínűségben Pécsett, a Nyugat-Balkán peremén” című konferencián korreferátummal, illetve az azt követő vitában. A konferencián az Egyházat Dr. Shubail Mohamed Eisa főtitkár képviselte.
•    2011. június 23-án Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Magyar Külügyi Intézet által, a hazai iszlám szervezetek vezetői számára szervezett kerekasztal A Magyarországi Muszlimok Egyházát Sulok Szultán elnök, Dr. Anwar Mustafa súra tag, Dr. Anwar Zsuzsa (női bizottság), Al-Sabai Abdulghani (Huda Mecset), Sefta Nacer (Mekka Mecset – Szeged), Dr. Shubail Mohamed Eisa (MME pécsi közössége) képviselték. A beszélgetésen a hazai muszlim szervezeteket érintő legfontosabb kérdésekről esett szó, pl. világpolitikai események megítélése, iszlám megjelenése a médiában stb.
•    2011. június 27-29. között a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Prágában rendezett, „Muslims in Visegrad Countries” (Muszlimok a Visegrádi Országokban) című konferencián, a Magyar Külügyi Intézet felkérésére. A konferencián Sulok Szultán elnök előadást tartott a magyarországi muszlimok helyzetéről.
•    2011. június 25. és 30.-a között a Magyarországi Muszlimok Egyháza megszervezte a 8. nyári gyermektábort Szolnokon, mintegy 120 fő részvételével. A tábor fő témái az igazmondás, a megbízhatóság, az ígéret betartása és a megbocsátás hittani, illetve cselekvésbeli vonatkozásai voltak. A gyermektáborral párhuzamosan sor került az első, magyar új muszlimok számára szervezett tanfolyamra is.
•    A Magyarországi Muszlimok Egyháza kérésére az Egyiptomi Arab Köztársaság 4 Korán-olvasót küldött Magyarországra a Ramadán hónap programjainak segítése érdekében. Egy Korán-olvasót az Egyház a MIK-hez delegált. A többiek Budapesten az Egyház új mecsetében, a Budapest Mecsetben, az Al-Huda Mecsetben, valamint a szegedi Mekka mecsetben segítették a tarawíh imák elvégzsét.
•    2011. augusztus 19-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett az 1. Sopronbánfalvi Ökomenikus Vallási Fesztiválon. Az Egyház müezzine, Aboo Mohamed Kutaiba imára hívást (azán) mutatott be, illetve iszlám vallási énekeket adott elő.
•    2011. augusztus 26-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza találkozót szervezett a magyarországi muszlim kereskedők számára, amelyre ramadáni iftar keretében került sor. A találkozón bemutatásra került az Egyház tevékenysége, új ingatlanja, valamint az elkövetkező időszakra vonatkozó tervek.
•    2011. augusztus 27-én szintén az 1. Sopronbánfalvi Ökomenikus Vallási Fesztivál keretében az Egyház részt vett „Ég, Föld, Ember, avagy a természetfeletti, természet és természetesség” címmel megrendezett vallásközi konferencián. A rendezvényen Sulok Szultán elnök tartott előadást.
•    2011. augusztus 28-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza az magyarországi arab-iszlám nagykövetségekkel, illetve a török Szeráj Étteremmel közösen ramadáni ételosztást szervezett a budapesti Széna téren. A jótékonysági akció keretében kb. 300 adag étel került kiosztásra a budapesti (nem muszlim) szegények között.
•    2011 szeptemberében, az Í dal-Fitr ünnepre, az Egyház újra kiadta az imaidő öröknaptárt, javított, a korábbinál nagyobb formátumban.
•    2011. szeptember 9-11. között a Békés Gellért Alapítvány a Vallási Párbeszéd Tanácsa közreműködésével vallásközi tábort szervezett Budapesten. A rendezvényen az Egyházat Anwar Klára, Abdul-Fattah Munif és Mohácsi Andrea képviselték.
•    2011. szeptember 16-18 között az Egyház kirándulást szervezett magyar muszlim fiúk és férfiak számára Siklósra, illetve a környező településekre, az ottani iszlám műemlékek megtekintésére, illetve az iszlám magyarországi jelenlétének tanulmányozására. A kirándulást Abdul-Fatth Munif és Guessous Zekeria szervezték.
•    Az Egyház Szegedi kirendeltségében minden héten van pénteki ima. A Ramadán hónapban iftart szerveztünk, illetve Egyiptomból vendég sejket biztosított az Egyház.
•    Az Egyház 2011 júliusa óta hivatalosan átvette az Al-Huda mecsetet. Az ezt megelőző, mintegy egy éves időszakban már az Egyház intézte az ügyeket. Az Al-Huda mecsetben Ramadán hónapban Korán-olvasót biztosított az Egyház, illetve iftart szervezett. Minden pénteken az Egyház gondoskodik a pénteki ima megtartásáról.
•    Papok találkozója
•    2011. június 11-én a Filozófiai Vitakör tagjai látogatást tettek a Magyarországi Muszlimok Egyházánál. A program keretében Sulok Szultán elnök előadást tartott a mecset jelentőségéről és a muszlimok életében betöltött szerepéről. Abdul-Fattah Munif előadásában ismertette a tolerancia kultúráját az iszlámban, majd Al-Dubai Mohamed tartott előadást a Korán nyelvi csodáiról.
•    A Magyarországi Muszlimok Egyháza programot szervezett az íd al-Fitr imát követően a Budapest Mecsetben, ahol a gyermekeket – többek között - ugrálóvár, kézműves foglalkozások várták.
•    A Magyarországi Muszlimok Egyháza megszervezte az íd al-Adha imát a Budapest Mecsetben. Az imán mintegy 2000 muszlim vett részt az ország minden területéről. Az imát követően délután ünnepi program következett, amely keretében változatos foglalkozások várták a gyermekeket.
•    Az év elején napirendre került az új egyházi törvény kidolgozása, s ennek keretében a Magyarországon működő egyházak számának radikális csökkentése. A Magyarországi Muszlimok Egyháza az éveleje óta aktívan figyelemmel kísérte a változásokat, s minden rendelkezésére álló lehetőséget felhasznált az egyházi státusz megőrzése érdekében. E munka keretében került sor 2011 decemberében a Magyarországi Iszlám Tanács megalakítására, amelyben a Magyarországi Muszlimok Egyháza mellett a Magyar Iszlám közösség vett részt. (Az Iszlám Egyház nem kívánt az együttműködésben részt venni.)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink