2008-as beszámoló a Magyarországi Muszlimok Egyháza tevékenységéről

• A Magyarországi Muszlimok Egyháza 2008-ban folytatta minden korábbi tevékenységét. A korábbinál nagyobb intenzitással veszünk részt a vallási párbeszédben. 

• Az Egyház székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban folytattuk a rendszeres iszlám és arabnyelv oktatást a gyerekek és a felnőttek számára, illetve rendszeres iszlám ismertetést (da’wa) tartottunk az érdeklődők részére. Ennek eredményeként hetente átlagosan egy ember lép be az iszlámba

• Szintén folytatódott a havi női találkozók szervezése.
• Új tevékenységünk a muszlim diákok számára szervezett találkozók, illetve a muszlim diáklányok találkozója.
• Folytatódtak az arab férfiak számára szervezett havi találkozások és beszélgetések, illetve a havi éjszakai virrasztások (qijamul-leil).
• A nagyobb intenzitással folytattuk a börtönök látogatását, illetve a börtönben az iszlám felé fordulók oktatását és lelki gondozását. Minden emberrel, aki a börtönből hozzánk fordul, igyekszünk kapcsolatot tartani, s számára a lehetőségeinklhez mérten segítséget nyújtani.
• Az Egyház folyamatosan segíti a hozzá forduló, az iszlám témakörében szakdolgozatot író egyetemi és főiskolai hallgatókat. Számukra háttéranyagot és konzultációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy az iszlám témakörét érintő dolgozatokban valós és helytálló információk jelenjenek meg.
• 2008. február 8-án Sulok Szultán, az Egyház elnöke interjút adott a Duna Televíziónak az szja 1%-ának felhasználásával és az Egyháza hitéleti tevékenységével kapcsolatban.
• 2008. március 27-én az Iszlám Kulturális Központ fogadott egy 20 főből álló angol diákcsoportot. A diákoknak az Egyház elnöke ismertette az iszlám vallást, s válaszolt a kérdéseikre.
• 2008. június 21 és 28. között a Magyarországi Muszlimok Egyháza megszervezte az 5. nyári gyermektábort Szegeden, 150 fő részvételével.
• 2008. júniusában az Egyház magyarra fordította és kiadta Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi „A muszlim személyisége” című könyvét.
• 2008. július 19-20-án az Egyház Női Bizottsága tanfolyamot szervezett az Iszlám Kulturális Központban „A muszlim személyisége” címmel. A tanfolyamon Sejk Ali Futaini tartott előadásokat.
• 2008. július 21-én az MTV1 televíziós csatorna „Sokszínű vallás” című műsorában összeállítás és riportok jelentek meg az Egyház által Szgeden megszervezett 5. nyári gyermektáborról. A műsorban interjút adtak az Egyház munkatársai, illetve beszélgetés volt a táborozó gyerekekkel is.
• 2007. augusztus 23-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza Női Bizottsága autóbusz kirándulást szervezett Bécsbe a muszlim családok számára. A programban szerepelt a bécsi nagymecset, a Schönbrunn-i kastély és az állatkert meglátogatása.
• 2008. szeptember 12-én a Faludy Akadémia szervezésében megrendezett, Pár(huzamos) beszédek című előadássorozatban Dr. Anwar Aimen előadást tartott a kinyilatkoztatásról (Korán) és Mohamed Próféta (béke legyen vele) személyéről.
• 2008. szept. 25-én Sulok Szultán elnök interjút adott az MTI-nek az egyházfinanszírozás hosszú távú alapelveiről való állami egyeztetés módjáról a 6 kisegyház által kiadott közös nyilatkozatról.
• 2008. szept. 29-én a Magyar Rádióban 40 perces studióeszélgetés a Ramadán hónapról. Az Egyházat Sulok Szultán és Abdul-Fattah Munif képviselték.
• Ramadán hónapban minden napra iftart szerveztünk, a főzésről gondoskodtunk. A hónap során minden nap voltak tarawíh imák.
• Ramadán hónapban az Egyház iftart szervezett Szegeden, illetve Pécsett is.
• A ramadáni program részét képezte egy vallási vetélkedő is, ahol magyar-, illetve arabnyelvű kérdéssorokat állítottunk össze a gyerekek és a felnőttel számára.
• Ramadán hónapban Korán olvasó versenyt rendeztünk a gyermekek számára. A versenyen külön indultak az arab, illetve a magyar anyanyelvű, illetve a különböző életkorú gyerkek.
• Ramadán utolsó 10 napjában a Központban at-tahajjud-ot biztosítottunk.
• Ramadán hónap során meghatároztuk a zakat al-Fitr összegét, összegyűjtöttük azt az emberektől és szétosztottuk a rászorulók között.
• Íd al-Fitr imát tartottunk Szegeden és Pécsett, majd az imát követően ünnepi programot szerveztünk.
• Az Íd al-Fitr imádkozást követően ünnepi programot szerveztünk, amelyet ez alkalommal az Egyház székhelyén rendeztünk meg. Az ünnepi program keretében az emberek ebédet kaptak, a gyerekek között ajándékokat osztottunk, illetve a gyermekek szórakoztatása érdekében különböző kreatív foglalkozásokat és sport programokat szerveztünk. A programon mintegy 100-150 fő vett részt. (Az ünnep idén is munkanapra esett, így sokan csak az imán vettek részt.)
• 2008. szeptember 30-án Eid programot szerveztünk, ahol a muszlim gyerekket változatos programokkal vártuk.
• 2008. október 1-én a Faludy Akadémia szervezésében megrendezett, Pár(huzamos) beszédek című előadássorozatban Sulok Szultán elnök előadást tartott „Hit és törvény szerint élni” címmel.
• 2008. október 20-án Sulok Szultán elnök a Rádió C vendége volt egy 1 órás élő beszélgetésen az iszlámról.
• 2008. október 22-én a Faludy Akadémia szervezésében megrendezett, Pár(huzamos) beszédek című előadássorozatban Anwar Klára, az Egyház Női Bizottságának vezetője előadást tartott „A lélek fogalma az iszlámban” címmel.
• 2008. november 6-án Sulok Szultán elnök előadást tartott a Trefort Gimnázium 11. b. osztálya számára az iszlám vallásról és kultúráról.
• 2008. november 12-én a Faludy Akadémia szervezésében megrendezett, Pár(huzamos) beszédek című előadássorozatban Sulok Szultán elnök előadást tartott „Mit tanít a többi vallásról az iszlám?” címmel.
• Az Egyháza augusztus óta részt vesz az OKM-el és más világvallások képviselőivel az egyházfinanszírozás hosszú távú alapelveinek egyeztetésében.
• 2008. november 25-én, több hónapos tárgyalás és előkészítést követően, informálisan megalakult a Világvallások Együttműködési Fóruma (VET), melynek célja a „történelmi” jelzővel nem rendelkező, de világvallásokat képviselő magyarországi egyházak érdekeinek képviselete az OKM és a magyar állam felé. A Magyarországi Muszlimok Egyháza a VET alapító tagja. A VET döntéseit konszenzussal hozza, s az abban való tagság nem jár jogi következményekkel, sem vallási kompromisszumokkal.
• Az Egyház 2008 decemberében Magyarországra vonatkozó imaidő öröknaptárt adott ki. A kiadvány az imaidők mellett esti és reggeli istenemlegetést, illetve az Egyház programjainak leírását is tartalmazza.
• Az év során havonta átlagosan 2 ember vette fel az iszlámot.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink