"Amikor megszeretem, akkor hallásává válok"

Szent (kudszí) hadísz: A Magasságos Allah azt mondta: „Szolgám addig közeledik Hozzám a szorgalmi imákkal, amíg meg nem szeretem. Amikor megszeretem, akkor hallásává válok, ami által hall, látásává válok, ami által lát, kezévé válok, amellyel dolgozik, lábává válok, amellyel jár, ha kér Tőlem, megadom neki, ha pedig menedéket kér Nálam, akkor menedékben részesítem.” (Al-Bukhári)


Nem régiben egy szufi úton haladó testvéremmel beszélgettünk az index fórumán, és eszmecserénk kapcsán felmerült ez a hadísz is. Beszélgetésünkkor sok közös nézetet, és sok különbözőséget fedeztünk fel egymásban. Míg ma wudut csináltam eszembe jutott a beszélgetésünk, és a hadísz kapcsán egy gondolat. Ezt szeretném insa Allah megosztani Veletek.
Aki emberek között mozog, beszélget velük nézeteikről, hamar megtapasztalhatja azt, hogy ahány ember, annyiféleképpen látja a világot. Sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy saját szemünkkel nézve csak, saját nézőpontunkon keresztül vizsgáljuk a dolgokat. Ez sajnos nem ritkán ahhoz vezet, hogy látásmódunk beszűkül, nem vagyunk hajlandóak figyelembe venni más nézeteket, és végül esetleg mások meg nem értése miatt kirekesztünk társaságunkból olyan embereket, akik máshogy közelítenek meg egy kérdést, máshogy látják annak megoldását. Az életben mindig nyitottaknak kell lennünk, hogy egy másik ember nézőpontjait annak szemszögéből is megpróbáljuk megvizsgálni. Így esetleg a magunk álláspontja is javulhat, és szélesedhet a látókörünk. Azonban, az, hogy valaki ne saját nézőpontján keresztül, hanem úgy látja, úgy hallja meg a körülötte való történéseket ahogy azok valójában vannak, Isten adománya. A Próféta (béke legyen Vele) is azért fohászkodott a Kegyelmes Istenhez, hogy mutassa meg számára úgy a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a hadísz erről szól. Ezt jelenti az, hogy Allah az Ő szolgájának látásává, hallásává, kezévé, lábává válik. Az Istenhez igazán közellévők megtapasztalhatják azt, mi az igaz, valóságot mutató hallás, látás – amivel úgy láthatja, hallhatja a dolgokat, ahogy azok valóban vannak. Kezével úgy dolgozhat, ami valóban hasznot hajthat, lábával afelé haladhat, ami az igaz út.
Mit tehet vajon az a hívő, aki nincs még ennyire közel Istenhez? Hogy közelíthet felé?
Ahogy a Hagyományban Isten tanít minket – szorgalmi imákkal. Ez azonban (véleményem szerint) nem azt jelenti, hogy aki naponta több szorgalmi imát imádkozik, annak egyre inkább megadatik az Igaz látás. A hangsúly az imának a milyenségén és a szándékán van. A szorgalmi imák elvégzése nem a jó pontok gyűjtését, hanem azt jelenti, hogy valaki akkor is keresi Isten társaságát, amikor az nincs előírva számára. Aki Isten felé kitárt szívvel közeledik, az az emberek felé is kitárt szívvel fog közeledni. Az, aki Istenhez közel van, az az emberekhez is közel van. Aki pedig közel van az emberekhez, az meghallgatja őket, nyitott feléjük, tanul mások erényéből is, hibáiból is. Aki Isten felé közeledik, az közeledik a testvériség, összefogás, egymásra figyelés felé is. Így látása tisztul, hallása élesebbé válik insa Allah – Allah útján.

Bővebben...

Hibák felfedése

Ugyanakkor mások hibáit, hiányosságait sem szabad felfednünk. Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki felfedett egy muszlimot (leleplezte titokban tartott bűnét), azt Allah le fogja leplezni a Feltámadás Napján.” (Muszlim)
Bővebben...

Rokoni kötelék

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „A rokoni kötelék a Trónusra van függesztve, és azt mondja: Aki megtart engem, azt Allah is részesíti kegyeiből, aki pedig megszakít engem, attól Allah visszatartja kegyeit.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

A hegyek geológiai értelmezése a Koránban

himalaja.jpgA Magasztos Isten nem várja tőlünk, hogy gondolkodás nélkül higgyünk. Világos jeleket küldött nekünk, amelyek kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak azok számára, akik élnek az eszükkel. Jelen számban a hegyek XX. századi tudományos-geológiai koncepciójáról és annak az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott, Koránban történő megjelenéséről írok.

Bővebben...

„Legyetek testvérek!”

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Ne szakítsátok meg egymással a kapcsolatot, és ne fordítsatok hátat egymásnak, és ne gyűlölködjetek egymással, és ne irigykedjetek egymásra! Legyetek testvérek, ahogyan Allah utasított titeket!” (Muszlim)
Bővebben...

Vendég és meghívás

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A legrosszabb étel az, amelyet vendégségre főztek, amelyre nem hívták meg azt, aki eljönne, miközben akit meghívtak, az visszautasítja a meghívást. Az, aki ok nélkül nem tesz eleget a meghívásnak, ellenszegül Allahnak és a Küldöttének!” (Muszlim)
Bővebben...

A hit megújulása

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta a társainak a következőt: „Újítsátok meg a hiteteket!” Mire azt kérdezte egyikőjük: „Ó Allah Küldötte! Hogyan újíthatjuk meg a hitünket?” Ő azt felelte: „Mondjátok sokszor azt, hogy Lá ilaha illal-lah (Nincs más /jogosan imádható/ isten, kivéve Allah).” (Ahmed)
Bővebben...

Allah kegyének nyoma

Allah Küldötte (béke legyen vele) – annak ellenére, hogy a hitben és a szerénységben a legjobb volt a muszlimok között – szép ruhákat hordott, és szépítette magát családja, valamint társai előtt, s ebben Allah iránta tanúsított kegyének kimutatását látta: „Bizony, Allah szereti látni kegyének nyomát a szolgáján.” (at-Tirmidí és al-Hákim)
Bővebben...

Allah Küldöttének harca

Áisára való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: „Allah Küldötte (béke legyen vele) sosem emelte fel a kezét senkire, kivéve, ha Allah útján tett erőfeszítést (harcolt). És nem tettek ellene semmit sem úgy, hogy bosszút állt volna társán, kivéve, ha megsértették Allah valamely tilalmát, akkor a Magasságos Allahért állt bosszút.” (Muszlim)
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink