Hit a Mindenható Allah könyveiben

bakarahA muszlimok hisznek azokban a könyvekben, amelyeket Allah a prófétáinak küldött, útmutatásként teremtményei számára, hogy ezek segítségével érjék el az evilági és a túlvilági boldogulásukat. Allah minden küldöttének adott (kinyilatkoztatott) könyvet, hogy azon keresztül hirdessék az Allahtól származó vallást az embereknek.

Ezek közül név szerint ismerjük: Ábrahám (béke legyen vele) lapjait, Mózes (béke legyen vele) Tóráját, Dávid (béke legyen vele) Zsoltárait, Jézus (béke legyen vele) Evangéliumát és a Mohamed Prófétának (béke legyen vele) leküldött Könyvet (a Koránt).

A Mindenható Allah utolsó könyvével, azaz a Dicsőséges Koránnal hatályon kívül helyezte az összes Korán előtti kinyilatkoztatást.
„Leküldtük hozzád az Írást (a Koránt) az Igazsággal, hogy bizonyítsa azt, ami az Írásból előtte volt, és ítélkezzen azok fölött.” (Korán 5:48).

A Korán előtt kinyilatkoztatott könyvek eredeti (azaz kinyilatkoztatott) formája már jóval a Korán kinyilatkoztatása előtt megváltozott, elveszett, vagy bizonyos részeiket szándékosan kitörölték.
„Akadnak közöttük (az Írás birtokosai között) olyanok, akik elferdítik nyelvükkel az Írás szövegét, hogy azt az Írás részének véljétek; [a valóságban] azonban nem az Írás része. Azt mondják, hogy az Allahtól származik, ám az nem származik Allahtól. [Ezzel] hazugságot mondanak Allahhal szemben és ők [ezt] tudják.” (Korán 3:78)

A Korán előtti könyvek mindig bizonyos néphez, bizonyos időre szóltak és ezért egy új, teljes és végső üzenetre volt szükség, amely az egész emberiséghez szól és örökérvényű. Ez a Koránnal teljesült be.
Allah azt mondja:
„Akik követik a küldöttet, az írástudatlan prófétát, akit megtalálnak maguknál írással [hírül adva] a Tórában és az Evangéliumban – aki megparancsolja nekik, ami helyénvaló, és megtiltja nekik, ami elvetendő, aki megengedi nekik a jó dolgok [élvezetét] és tilalmasnak nyilvánítja nekik a tisztátalan dolgok [élvezetét], és aki leveszi róluk a súlyos terhet és a bilincseket, amelyek rajtuk voltak. Akik tehát hisznek benne, támogatják és segítik őt, és követik a fényt, ami leküldetett vele – azok boldogulnak.” (Korán 7:157)

Fontos még megemlíteni azt, hogy természetesen minden könyv és tekercs lényege (tehát a hitre vonatkozó üzenete) azonos: nincs más isten az Egyetlen Igaz Istenen kívül, és hogy minden kinyilatkoztatás eredeti példánya a Magasságos Allah szavát tartalmazza, igazsággal, fényességgel, és útmutatással. Ami e könyvekben ezzel ellentétes, az az emberek műve: az igazság elferdítése. A Korán tehát nem más, mint az előtte kinyilatkoztatott könyvek igazságának megerősítése és annak védelme. A Korán a többi könyv mértéke, általa állapíthatjuk meg azok hitelességét.

„Ti, az Írás birtokosai! Eljött immár hozzátok a Mi Küldöttünk, elmagyaráz nektek sok mindent abból, amit elrejtettetek az Írásból” (Korán 5:15)

A Korán bizonyítja, hogy az előző könyveket Allah küldte és azt, hogy azok megváltoztak.
A Korán az egész emberiség számára kinyilatkoztatott könyv, amely kizárólag Allah szavát tartalmazza. A megelőző kinyilatkoztatásokkal ellentétben
Allah megóvta a Koránt a hamísítástól, és erre a mai napig maga a Korán szolgál bizonyítékként, hiszen a kinyilatkoztatása óta egyetlen betű sem változott benne.

„Mi bizony leküldtük az Írást és biztosan meg fogjuk őrizni azt [a hamísítástól].” (Korán 15:9)

A Korán az egyetlen isteni Írás az emberiség történetében, amely teljes és eredeti formájában fennmaradt a legcsekélyebb változás nélkül. 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink