Hit a prófétákban

kabaajtoAllah prófétákat és küldötteket választott ki, hogy kinyilatkoztatást adjon nekik, és elrendelte számukra, hogy hirdessék és magyarázzák meg azokat az embereknek.
A muszlimok hisznek az összes prófétában, akiket Allah név szerint említett a Koránban, valamint hisznek abban is, hogy Allah más prófétákat is küldött rajtuk kívül. A próféták számát csakis Allah tudja, a Korán név szerint 25-öt említ.

„Mondjátok: „Hiszünk Allahban és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk és Ábrahámhoz, Izmáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük. Mi Allahnak vetjük alá magunkat.” (Korán 2:136)

Tehát az iszlámhoz való visszatérés nem azt jelenti, hogy ne higygyünk Mózesben (béke legyen vele), Jézusban (béke legyen vele) vagy bármelyik másik prófétában, inkább megtanít arra, hogy hogyan higgyünk bennük.

Hiszünk abban, hogy minden próféta teljes mértékben teljesítette küldetését és azt teljes és világos magyarázattal adta át. Nem rejtettek el semmit a küldetésből, s nem változtattak meg semmit benne. Saját maguktól egy betűt sem tettek a küldetésükbe, s nem is vettek el belőle.

A próféták a legjobb és a legteljesebb erkölcsű és tudású emberek voltak. Azért küldte őket Allah, hogy segítsenek az embereknek megtalálni a helyes utat, amit követve életük elnyeri valódi értelmét. Az élet valódi értelme pedig az, hogy Isten parancsait követve Istent imádjuk. A próféták tehát Allah közvetlen szolgálatára hívták az embereket, és életükkel mutattak példát nekik.

Allah a Prófétáin és a Könyvein keresztül tájékozatja az embereket kötelességeikről és a tiltott dolgokról, valamint általuk hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy felelősek a tetteikért, amelyekkel egyszer majd el kell számolniuk Allah előtt, Aki tetteik alapján ítélkezni fog felettük. A Mindenható Allah minden embernek megadta a lehetőséget, hogy tudomást szerezzen az Ő Üzenetéről, és hogy hívő legyen.

„És elküldtünk hajdan minden közösséghez egy küldöttet, hogy hirdesse: ’Szolgáljátok Allahot és kerüljétek el at-tagútot!’” (4) (Korán 16:36)

A küldöttek közül öt van, akiket szilárd küldötteknek hívunk, mivel sok nehézséget viseltek el, türelmesek és állhatosasak voltak a megpróbáltatásban és népük részéről nagyon sok bántalmazásnak voltak kitéve. Ők Mohamed, Ibrahim (Ábrahám), Músza (Mózes), Nóh (Noé) és Isza (Jézus) – béke legyen velük.

Allah különböző korokban, minden nemzethez és törzshöz prófétákat küldött.

„Nem volt olyan közösség, amelyben ne lett volna intő (küldött).” (Korán 35:24).

Mindegyik próféta – ahogy már korábban említettük – azzal az üzenettel jött, hogy az Egyetlen Istent kell imádni. Amikor az emberek elfelejtették, vagy megváltoztatták a próféták tanításait, Allah újabb prófétákat küldött, hogy tudassa akaratát az emberekkel. Ezért van az, hogy mindegyik próféta küldetése csak addig érvényes, amíg Allah nem küld helyette újat.
A próféták hosszú sorában Mohamed Próféta (béke legyen vele) az utolsó, vele jött Isten üzenetének átfogó, teljes és végső formája. Utána egyetlen próféta sem fog jönni e világ végzetéig. Aki megtagadja Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetését, az a többi próféta küldetését is megtagadja, így Mózesét (béke legyen vele), és Jézusét (béke legyen vele) is.

Tehát annak, aki a keresztények és a zsidók közül a Paradicsomba akar menni, és az Isten, a Teremtő elégedettségét el akarja nyerni, az iszlám utolsó küldöttét, Mohamed Prófétát (béke legyen vele) kell követnie, hogy igazi követője legyen Mózesnek és Jézusnak (béke legyen velük). Hiszen mindegyikük az egyetlen igaz Isten imádatára hívta az embereket.
Mohamed Próféta (béke legyen vele) feladata az volt, hogy az előző prófétákat igazolja, és kijavítsa azt, amit tanításaikban az emberek meghamisítottak.

„És csupán azért küldtük le hozzád az Írást, hogy megmagyarázd nekik azt, amiben egyenetlenség támadt közöttük, és útmutatás és könyörület gyanánt a hívő népnek.” (Korán 16:64)

A muszlimok minden próféta küldetésében hisznek, valamint hisznek abban is, hogy az ő küldetésük bizonyos időre, helyre és népre korlátozódott. A muszlimok továbbá hisznek abban, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetése minden emberhez és minden időre szól. A Korán szerint Jézus (béke legyen vele) Izrael népéhez küldetett, hogy megerősítse a Mózesnek (béke legyen vele) kinyilatkoztatott Tóra isteni Üzenetét, valamint hogy örömhírt hozzon az embereknek egy utána következő, végső hírvivőről.
Allah a Koránban azt mondja:
„És emlékezz arra, amikor Jézus, Mária fia, azt mondta: Izrael fiai! Allah küldött engem hozzátok, bizonyságául annak, ami a Tórából előttem volt, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki én utánam jön el, s akinek Ahmed [Mohamed] a neve.” (Korán, 61:6).

Mohamed Próféta (béke legyen vele) és társai a hidzsra utáni tizedik évben teljesítették a zarándoklatot. Ekkor jött le a következő Korán-idézet:
„Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a kegyelmemet és kiválasztottam nektek vallásul az iszlámot.” (Korán 5:3)


4. A tagút az, akit vagy amit Allah helyett imádnak, szeretnek vagy követnek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink