Hit Allahban

allahHisszük abban, hogy egyetlen Isten létezik, Ő Allah (1), a mi Urunk, és Ura mindennek.
Az Allahban való hit az iszlám vallás alaptétele, hiszen Allah egyedüliségében és mindenhatóságában kell hinni, és el kell ismerni azt a tényt, hogy egyedül Isten az, Akit áhítatosan imádni és szolgálni kell, és csak Őhozzá fordulunk segítségért és bűnbocsánatért, mindenféle közbenjáró vagy közvetítő nélkül. Allah a teremtője mindennek, Rajta kívül minden más teremtmény csak szolgálója Urának, akik semmiben sem osztoznak Allahhal. Még az angyalok, a próféták és a küldöttek is csupán teremtett szolgák, alávetve magukat Allahnak. Közülük való Jézus és Mohamed: istenségnek nyoma sincs bennük.


Allah az Élő, az Önmagában Létező, az Örökkévaló, az Első, kezdet nélkül, és az Utolsó, vég nélkül. Ő mindent hall és mindent lát. Ő a Legkönyörületesebb, a Legirgalmasabb, a Mindenek felett Uralkodó. Neki vannak a legszebb nevei és a legcsodálatosabb jelzői. Ezekkel a nevekkel és tulajdonságokkal illetjük Allahot, dicsőítjük, magasztaljuk Őt, és fohászkodunk Hozzá.

„Allahot illetik a legszebb nevek. Fohászkodjatok Hozzá ezekkel, és hagyjátok azokat, akik istentagadást követnek el az Ő neveivel. Megkapják majdan a fizetségüket azért, amit tettek” (Korán 7:180)

Allahot illeti minden teljes tulajdonság, és mentesül minden hiánytól. Elismerünk minden nevet és tulajdonságot, amit Allah magáról mondott a Koránban, és amit Mohamed (béke legyen vele) tanított az embereknek, anélkül, hogy azoknak jelentését vagy hangzását elferdítenénk, félremagyaráznánk, megtagadnánk akár néhányat is, vagy mibenlétüket tudakolnánk, vagy a teremtmények tulajdonságaihoz hasonlítanánk.

Ő teremtett minket a semmiből, és a legjobb alakot adta nekünk. Minden kegyet és adományt Ő adott nekünk. Ennél fogva nem szabad imádni másokat vagy engedelmeskedni (alázatosan leborulni) bárki másnak Rajta kívül, legyen az egy Allahhoz közel álló angyal, vagy egy küldött próféta!
Aki bárki másnak kínál fel áldozatot, vagy Allahon kívül máshoz fordul imájával az istenszolgálatban, bárki más előtt meghajlik, vagy leborul, az hitetlen és nem muszlim, még ha ő ennek ellenkezőjét állítja is magáról.

Allah azt mondja: „Mondd: bizony az imádkozásom, az áldozásom (áldozati állatom), az életem és a halálom, mind Allahot illetik meg, a Teremtmények Urát. Nincs társa Neki. Ennek [megvallására] lettem felszólítva és én vagyok az első azok között, akik alávetik magukat [Allah akatratának].” (Korán 6:162-163)

Az iszlám az egyistenhit vallása: tagadja a mágushitűek dualizmusát és a keresztények szentháromságát. Az iszlámban Allah Egy és Egyetlen. Senki sem osztozik vele az uralmában és parancsaiban. Neki vannak a legszebb nevei és legcsodálatosabb jelzői.

„Mondd: Ő az Egyetlen Isten. Az Örökkévaló Isten. Nem nemzett és nem nemzetett. És senki sem fogható Hozzá.” (Korán 112:1-4)


1. Allah: arab szó, amelynek jelentése: az egyetlen Isten. A szó származása az AL-ILÁH (az Isten) összetételből vezethető le. A legrégebbi sémita írásokban az istent az IL vagy ÉL szó jelentette. Héber nyelven a Teremtőt Eloahnak (tbsz. Elohimnak) nevezik, míg Jézus nyelvén az Alaha szó jelentette Istent. Az Allah szó Isten helyes arab elnevezése, mert ez az egyetlen kifejezés, amelynek nincs többes száma és neme.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink