Hit az angyalokban

fenyAllahnak angyalai vannak, léteznek, fényből teremtette őket, nem szegik meg Allah parancsait, és akaratától semennyire sem térhetnek el. Éjjel- nappal Allah parancsait teljesítik, szüntelenül csak Őt imádják és dicsőítik, engedelmeskednek Neki és végrehajtják a feladatukat, amit Allah rótt rájuk. Tehát ők Allah megbecsült szolgái, amiért nekünk tisztelnünk kell őket, és tiszteletteljesen kell beszélnünk róluk. A tiszteletet azonban nem szabad összekeverni az imádattal. Az angyalokat tehát nem imádjuk, és nem is tekintjük őket Allah fiainak vagy lányainak sem.

 

Azt, hogy hányan vannak pontosan, nem tudjuk, de vannak, akiket név szerint ismerünk, mert Allah név szerint említette őket a Koránban. Allah különböző feladatokkal látta el az angyalokat, és erőt adott nekik ahhoz, hogy feladataikat elvégezzék.
Gábriel, az angyalok hírnöke, Allah kinyilatkoztatásait hozta le a prófétákhoz;
Mihályra bízta Allah az esőt;
Hárút és Márút a kísértés angyalai;
Munkár és Nekír a sírban kérdezik ki az embereket Urukról, vallásukról, prófétájukról.
Íszrafil fogja megfújni a harsonát, amikor eljön az Ítélet Napja, illetve a feltámadáskor.
Radwán a Paradicsom őrzője;
Málik pedig a túlvilági tűz (Pokol) őrzője.


Az angyalok természetüknél fogva nem hasonlítanak az emberekre. Nincsenek vágyaik, nincs szabad akaratuk, nem hibáznak, nincsenek bűneik, nem kell elszámolniuk tetteikkel, nincs szükségük ételre, italra vagy alvásra, nincs nemük, nem házasodnak és nem is szaporodnak. Allah fényből teremtette őket még Ádám (béke legyen vele) megteremtése előtt. Az angyaloknak szárnyaik vannak, melyek száma különböző lehet.

„Dicsőség Allahnak, az egek és a föld teremtőjének, Aki az angyalokat szárnyakkal –kettővel, hárommal, néggyel– rendelkező küldöttekké tette. Hozzátesz a teremtéshez, amit akar. Allah mindenek fölött hatalmas.” (Korán 35:1)

Az angyalok jó szándékú, nem anyagi természetű lények, s mivel Allah fényből teremtette őket, számunkra láthatatlanok. Megvan azonban az a képességük, hogy különböző alakot öltve láthatóvá váljanak, ha Allah azt parancsolja nekik.

„És emlékezz meg az Írásban Máriáról! [Emlékezz arra], amikor visszavonult a hozzátartozóitól egy keleti helyre! És elfüggönyözte magát tőlük. És elküldtük hozzá a Lelkünket2, s az tökéletes ember képében mutatkozott meg előtte.”3 (Korán 19:16-17).

Az iszlám szerint nincsenek bukott angyalok. A sátán nem angyal volt, hanem dzsinn. A dzsinnekbe vetett hit a rejtett dolgokban való hit része, és egyetlen muszlim hite sem lehet teljes, amíg el nem fogadja és szilárdan nem hisz e dolgok létezésében.
Allah azt mondta: „A dzsinneket és az embereket nem teremtettem másért, mint hogy Engem szolgáljanak.” (Korán 51:56)
„És amikor azt mondtuk az angyaloknak, boruljanak le Ádám előtt, hát leborultak, kivéve Iblíszt (a sátán), aki dzsinn volt, és nem engedelmeskedett Ura parancsának.” (Korán 18:50)


2. A ’Lélek’ itt Gábriel angyalra vonatkozik, amely egy Allah által teremtett lélek.
3. Ez a Korán-idézet azt írja le, amikor Gábriel angyal megjelent Máriának, és közölte
vele, hogy Isten úgy döntött, hogy Mária fiúgyermeket fog szülni."  

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink