Az emberek kötelessége Allah iránt 2011-01-14

Az emberek kötelessége Allah irántSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Egy alkalommal Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt kérdezte Muád ibn Dzsebeltől: Ó Muád, tudod mi Allah joga a szolgáira nézve, és mi a szolgái joga Allahra nézve? Azt felelte: Allah és az Ő küldötte jobban tudja. Azt mondta: Bizony Allah joga a szolgákra nézve az, hogy szolgálják Allahot, és ne állítsanak mellé semmit se társként. A szolgák joga Allahra nézve az, hogy nem bünteti meg azokat, akik nem állítanak mellé semmit se társként.

Muszlim testvéreim! Ki is Allah?

A Korán válaszol erre a kérdésre: „Ő Allah, akin kívül nincs más isten”. Vedd szemügyre a világegyetemet, hogy lásd Allah nagyságát, és hogy szolgáld Őt. Ki teremtette az eget, és felemelte oszlopok nélkül? Ki az, aki feldíszítette csillagokkal, bolygókkal, holdakkal és más égitestekkel? Ki az, aki megteremtette a földet, és hegyeket valamint tengereket, folyókat helyezett el rajta? Ki teremtette a fákat és a virágokat? Ki teremtette az embert?

Ha az ember elgondolkozik a saját szemén, akkor láthatja, hogy milyen tökéletesre lett teremtve és hogy milyen védelmi rendszerrel van látva (szemüreg, szemöldök, szemhéjak, szempilla, könny) hogy és maradéktalanul betöltse a szerepét. Vajon ki teremtette ilyenné? A magasságos Allah teremtette! Allah azt mondja a Koránban:

„És saját magatokon vajon nem gondolkoztok el?”

„Nézzen hát az ember az ételére!”

„Mondd: Vajon mit gondoltok? Ha Allah állandóvá tenné az éjszakát a Feltámadás napjáig, ki az az isten Allah mellett, aki fényt hozna számotokra? Hát nem hallotok? Mondd: Vajon mit gondoltok? Ha Allah állandóvá tenné a nappalt a Feltámadás napjáig, ki az az istenség Allahon kívül, aki éjszakát hozna számotokra. Hát nem láttok?”

„Mondd: a hálatelt dicséret Allahot illeti, és békesség legyen az Ő szolgáin, akiket kiválasztott. Vajon Allah jobb-e vagy az, amit társítanak mellé? Vagy ki teremtette az egeket és a földet, és küldött le nektek vizet az égből? És szépséges kerteket növesztettünk azáltal – nem ti vagytok azok, akik a fáit növesztik. Van-e más isten Allah mellett? Nem! De ők olyan nép, akik elfordulnak (az egyistenhittől). Vagy ki tette a földet szilárd lakhellyé, és helyezett bele folyókat, és rögzített hegyeket tett meg számára, és elválasztót helyezett a két tenger közé? Van-e más isten Allah mellett? Nem! De ők olyan nép, akik nem tudnak. Vagy ki válaszol a kétségbeesettnek, amikor Hozzá fohászkodik, és távolítja el a rosszat, és tesz benneteket a föld örököseivé? Kevéssé emlékeztek meg!”

Az istenszolgálat jelentése: az alázatosság, és a szeretet kifejezése Allah iránt. Bővebben fogalmazva: mindaz, amit Allah szeret és elfogad, a beszéd illetve a látható vagy rejtett cselekedetek fajtáiból.

Történt egy hadísz szerint, hogy a Próféta társai közül egy csoport, akik szegények voltak, odamentek hozzá, és arról panaszkodtak, hogy a gazdagabb hittestvéreik több jutalmat szereznek (vagyonukból való adakozásuk által).
Allah küldötte azonban így szólt hozzájuk: „Hát vajon nem adott Allah nektek olyat, amivel adakozhattok? Hiszen minden egyes teszbíh (Allah dicsőítése) adomány, minden egyes tekbír (Allah nagyságának zengése) adomány, minden egyes tehlíl (Allah egységének zengése) adomány, minden egyes tahmíd (Allah hálatelt dicsőítése) adomány. A helyénvalóra utasítás, és az elvetendő tiltása is adomány, sőt az hogy asszonyotokkal háltok, az is adomány!” Erre azt mondták: Ó Allah küldötte! Ha egyikőnk nemi vágyait elégíti ki, azért is kap jutalmat? Azt felelte: Mit gondoltok? Ha tiltott módon tenné, nem vétkezne azáltal? Dehogynem! – mondták. Így folytatta: Ekképpen, ha megengedett módon teszi, jutalmat kap érte”.

A magasságos Allah azt mondja a Koránban: „Mondd: Bizony az imádkozásom, az áldozatom, az életem és a halálom Allahé, a teremtmények Uráé”; „És nem másért teremtettem a dzsinneket és az embereket, mint hogy Engem szolgáljanak”.

Az istenszolgálat elfogadtatásának a feltételei az iszlámban a következők: az őszinte odaadás és a Próféta hagyományának hű követése.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink