4. Isten emlegetése reggel és este

dua-reggela. Ájátul-kurszi olvasása. (Korán 2:225) (an-Naszái)

b. Korán: 112; 113; 114-es szúra olvasása. (at-Tirmidi)

c. Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égen, és Ő mindent halló és mindent tudó (Háromszor).
(at-Tirmidi, Abu Dávúd)

d. Este azt mondjuk:
Estére értünk, és Allahé a királyság. Dicsőség Allahnak, nincs Rajta kívül más isten, Ő az egyetlen, nincs Neki társa, Övé a királyság és a dicsőség, Ő mindenre képes.
Uram, azt a jót kérem Tőled, ami ebben az éjszakában van, és azt, ami utána jön (következik). És menedéket keresek Nálad ennek az éjszakának a rosszától, s annak a rosszától, ami utána jön.
Uram, menedéket keresek Nálad a lustaság és a beképzeltség rosszától.
Uram, menedéket keresek Nálad attól a kínzástól, ami a Tűzben van, s ami a sírban van.

Reggel pedig azt mondjuk:
Reggelre keltünk, és Allahé a királyság. Dicsőség Allahnak, nincs Rajta kívül más isten,...(lsd. feljebb) (Muszlim)

e. Reggel azt mondjuk:
Ó, Allah! Engedelmeddel keltünk reggel, és engedelmeddel este nyugovóra tértünk. Engedelmeddel élünk és engedelmeddel halunk meg. Hozzád lesz a feltámadás.

Este pedig azt mondjuk:
Ó, Allah! Engedelmeddel térünk nyugovóra este, és engedelmeddel keltünk reggel. Engedelmeddel élünk és engedelmeddel halunk meg. Hozzád lesz a visszajutás. (at-Tirmidi)

f. Ó, Allah Te vagy az Isten, nincs Rajtad kívül más isten, és én a szolgád vagyok. Megtartom a Neked tett megegyezést és az ígéretet, amennyire tudom.
Menedéket keresek Nálad attól a rossztól, amit elkövettem.
Elismerem a jótéteményed, amit adtál nekem, és elismerem a vétkeimet. Bocsáss hát meg nekem, bizony nincs más Rajtad kívül, aki megbocsátja a bűnöket. (al-Buhári)

g. Ó, Allah! Reggel úgy keltem, hogy Téged hívlak tanúskodni és a Trónod hordozóit, s az angyalaidat, s minden teremtményedet, arra, hogy Te vagy Allah, nincs más isten csak Te! Te egyedül, nincs Neked társad, s arra, hogy Mohamed a Te szolgád és küldötted. (Négyszer mondjuk el reggel és este.) (Abu Dávúd, al-Buhári)
h. Ó, Allah! Minden kegy, ami nálam reggelre kelve találtatik, vagy bármely teremtményednél, az Tőled van egyedül, nincs Neked társad, Téged illet a hála, s Neked jár a köszönet. (Aki reggel ezt elmondja, az teljesítette az aznapi köszönetét, s az, aki este mondja ezt el, az teljesítette azon éjszakájának köszönetét.) (Abu Dávúd, an-Naszái)

i. Ó, Allah! Tarts meg engem épségben a testemben, Ó, Allah, tarts meg engem épségben a hallásomban, Uram, tarts meg engem épségben a látásomban, nincs más isten, csak Te!...
Ó, Allah, én bizony Hozzád menekülök a hitetlenség elől és a szegénység elől, s Hozzád menekülök a sír büntetése elől. Nincs más isten, csak Te! (Háromszor este és háromszor reggel.) (Abu Dávúd, an-Naszái)

j. Elégséges a számomra Allah, nincs más isten csak Ő, Rá hagyatkoztam. Ő a hatalmas trón Ura. (Este és reggel hétszer.) (Abu Dávúd)

k. Ó, Allah! Tőled kérem a megbocsátást és a védelmet az evilágon és a túlvilágon.
Ó, Allah, bizony Tőled kérem a megbocsátást és az épséget a vallásomban, az evilági életemben, a családommal és a javaimmal kapcsolatban.
Ó, Allah, rejtsd el a szemérmemet, s tarts biztonságban a félelmeimtől.
Ó, Allah, őrizz meg engem elölről, hátulról, jobbomról, balomról, felülről, s a Te hatalmasságodhoz menekülök, nehogy alulról ölessek meg. (Abu Dávúd, Ibn Mádzsa)
l. Allah teljes és tökéletes szavaihoz menekülök annak rossza elől, amit teremtett. (Háromszor) (at-Tirmidi)

m. Uram! Te, aki ismered a láthatatlan és a látható világot egyaránt, az egek és a föld meghasítója, minden dolog Ura és Birtoklója! Tanúságot teszek arról, hogy nincs más isten, csak Te! Hozzád menekülök a saját magam rosszasága elől, s a sátán rossza elől, és a társítás elől, s attól, hogy magammal szemben rosszat kövessek el, vagy valami rosszat okozzak egy másik muszlimnak. (at-Tirmidi, Abu Dávúd)

n. Elégedetten fogadom el Allahot uramnak, s az Iszlámot vallásomnak, s Mohamedet (béke legyen Vele) prófétámnak. (Háromszor) (at-Tirmidi, Ahmed)

o. Magasztaltassék Allah, és az Iránta való hála annyiszoros, mint amennyi teremtménye van, s elégséges (legyen), hogy elnyerje a tetszését, s súlya annyi (legyen), amennyi a Trónjáé, s olyan sok legyen, mint amennyi tinta kellene szavai lejegyzéséhez (Háromszor) (Muszlim)

p. Magasztaltassék Allah és dicsőített (legyen). (Százszor) (Muszlim)

q. Ó, Élő, Ó, Magában Létező, a Te könyörületedhez menekülök, vidd jóra minden dolgomat, s ne bízz engem magamra egyetlen szempillantásra sem! (al-Hákim)

r. Nincs más isten, csak Allah, egyedül. Nincs Neki társa, Övé a hatalom, és Őt illeti meg a hála, s Ő mindenre képes. (Százszor naponta) (al-Buhári, Muszlim)

s. Reggelre keltünk, és a hatalom reggel is Allahé, a Világok Uráé. Uram, én e napnak a javát kérem Tőled, a diadalát, a segítségét, a világosságát, az áldását és igaz vezetését, s Hozzád menekülök a benne levő rossz elől, s az utána lévő rossz elől. Este ugyanezt mondjuk el: (Estére értünk és a hatalom este is Allahé...) (Abu Dávúd)

t. A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta:
„Aki elmondja reggelre kelve: „Nincs más Isten, csak Allah, Ő egyedül, Nincs Neki társa, Övé a hatalom és Őt illeti meg a hála, Ő mindenre képes”, annak ez olyan, mintha felszabadított volna valakit Izmáél fiai közül, s ezáltal tíz rossz cselekedete töröltetik el róla, s tíz fokkal emeltetik magasabbra, s a sátántól biztonságban van estig, s ha estére fordulva ugyanígy tesz, akkor reggelig.” (Ibn Mádzsa)

u. Reggelre keltünk az Iszlám belső és velünk született tulajdonságára, s az őszinte hit szavára, s Prófétánk, Mohamed (béke legyen Vele) vallására, s atyánk, Ábrahám vallására, aki igaz hívő muszlim volt s nem tartozott a társítók közé. (Ahmed)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink