Az Allahról való megemlékezés erkölcsi hasznai

elhamdulillah11. Isten tetszését lehet vele elnyerni. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A Magasztos Allah így szólt: – Én a szolgám gondolatában vagyok, s vele vagyok ha megemlékezik Rólam, s ha megemlékezik Rólam magában, Én is megemlékezem róla magamban, s ha nyilvánosan emlékezik meg rólam, akkor Én még jobb nyilvánosság előtt emlékezem meg róla, s ha közeledik Hozzám egy arasznyit, akkor Én egy ölnyit közeledem hozzá, s ha egy ölnyit közeledik Hozzám, akkor Én egy rőfnyit közeledem hozzá, s ha lépésben jön Felém, Én sietve megyek elé.” (al-Buhári)

2. Az Istenemlegetés a szív eledele, gyógyszere és erődítménye a különböző ellenségekkel szemben. Megtanítja az embert a jóságra, és megtanítja arra, hogyan tartsa távol magát a rossztól.
3. Megnöveli az Isten és teremtményei iránti szeretetet.
4. Elmélyíti az Isten-tudatot az emberben.
5. Fényt hagy a szívben és az arcon.
6. Erősíti a többszöri visszatérést Allahhoz.
7. Eltávolítja az emberből az elhagyatottság érzését.
8. Eltávolítja az aggodalmat, és a szomorúságot a szívből, és növeli benne az elégedettséget.
9. Boldogságot hoz a szívnek.
10. Ha a nyelv el van foglalva az Istenemlegetéssel, akkor nem lesz mással elfoglalva, mint pl. a pletykával.
11. Az Istenemlegetés könnyű cselekedet, de jutalma nagy.


– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Aki elmondja: „Lá iláha illál-lah vahdahu lá sarika lah, lahul mulk va lahul hamd va huva álá kulli sejín kadír” napjában százszor, az olyan a számára, mintha tíz rabszolgát szabadított volna fel, s ezért neki száz jótett íratik fel, és száz rossz töröltetik el, s a sátántól biztonságban lesz, azon a napon egészen estig. Ennél senki sem tud jobbat felhozni, kivéve azt, aki többet cselekszik [ebből].” (al-Buhári, Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Aki elmondja: „Szubhánalláh va bihamdih” (magasztaltassék Allah és Neki jár a hála), napjában százszor, annak eltöröltetik a bűne, még ha annyi volt is, mint a tenger hullámain úszkáló hab.” (al-Buhári, Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Aki este és reggel elmondja a ,,Szubhánalláh va bihamdih” formulát százszor, annál kiválóbbal nem hozakodhat elő senki a Feltámadás Napján, csak az, aki ugyanezt mondta el vagy még hozzá is tett.” (Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Sokkal kedvesebb számomra elmondani: „Szubhánallah, al-hamdu lillah, lá iláha illál-lah, Allahu akbar”, mint az összes tetsző dolog a Nap alatt.” (Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Van két szó, amely könnyű a nyelv számára, ám súlyosan méretik a mérlegben, s kedves a Könyörületes számára: „Szubhánalláh va bihamdih és Szubhánalláh alázim” (magasztaltassék Allah, s Neki jár a hála, magasztaltassék a Hatalmas Allah.) (al-Buhári, Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Allah számára a beszéd legkedvesebb négy szava: ,,Szubhánallah, alhamdu lillah, lá iláha illál lah, és Allahu akbar.” (Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: „Aki elmondja: „Szubhánallah alázim va bihamdih”, annak egy pálmafa ültettetik a Paradicsomban.” (al-Tirmidi)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta egyik kortársának:
„– Ó, Abdullah bin Kajsz, ne mutassak-e neked a Paradicsom kincseiből egyet? – De igen, Ó, Allah Küldötte! – váloszolt ő, mire a Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: – Mondd: „Lá haula va lá kuvata illá billah.” (Nincs más erő, se hatalom, csak az Allahtól származó.) (al-Buhári, Muszlim)

– A Próféta (béke legyen Vele) azt mondta: a legkiválóbb fohász: „Alhamdu lillah”, és a legszebb megemlékezés: „Lá iláha illál-lah”. (al-Tirmidi)

– A Próféta (béke legyen Vele) mondta: „Aki egy betűt is olvas Allah Könyvéből, annak azért jutalom jár! S a jutalom annak tízszerese. Nem mondom, hogy „alif – lám – mim” egy betű, hanem „alif” egy betű „lám” egy betű és „mim” egy betű.” (at-Tirmidi)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink