42. A kölcsön visszaadásáért mondott fohász

dua1– Ó, Allah! Engedd, hogy elégedett legyek az Általad megengedettekkel, és lemondjak a tiltottakról. Árassz el engem a Te túláradó kegyelmeddel, hogy senki másra ne legyen szükségem (Rajtad kívül). (at-Tirmidi)

– Ó, Allah! Hozzád menekülök, a gond a gyengeség, a tehetetlenség, a lustaság, a fösvénység, a gyávaság, az adósság terhe, s embereknek való kiszolgáltatottság elől. (al-Buhári)

 

Bővebben...

44. Mit mondjon az, aki valakinek ajándékot vagy adományt adott és az fohászkodott érte?

sadakaÁisától maradt fenn, hogy a Prófétának (béke legyen vele) egy kecskét ajándékoztak, és ő megkérte Aisát, hogy ossza szét. Áisa mindig megkérdezte a szolgálót, amikor az visszajött, hogy mit mondtak? (azok az emberek, akiknek Áisá húst küldött) A szolga azt felelte: Azt mondták „Báraka allahu fikum!” [Allah áldjon benneteket!]. Áisa azt mondta erre: „Va fihim báraka Allah!” [Őket is áldja meg Allah!].
Ugyanúgy fohászkodjuk értük, ahogy ők értünk, de a miénk a jutalom (az adakozásért).

 

Bővebben...

Elérhetőségeink