Z

Zaka: A zakah szó szerinti jelentése „megtisztitás”, s az iszlámban a kötelező alamizsnát jelenti, amely durván a vagyon 2,5%-a, s amelyet minden hívűnek évente meg kell fizetnie, ha vagyona ezt lehetővé teszi. A zaka az iszlám öt pillérének egyike. A zaka összegét általában a helyi mecset vagy jótékonysági szervezet gyűjti össze. A befizetett összeget a muszlim közösségben a szegények és a szükséget szenvedő kapják. A zaka fizetése emlékezteti a muszlimokat arra, hogy kötelességük segíteni a rosszabb helyzetben levőkön, illetve figyelmezteti őket arra, hogy a vagyon megbízatás Allahtól, s nem pedig adottság vagy egyéni érdem.

--------------------------------------------------------------------------------
Zalim: Többistenhívő, bűnöket elkövető és igazságtalan személy. Többesszáma: zalimún.

--------------------------------------------------------------------------------
Zarándoklat: Lásd (Al-)Haddzs

--------------------------------------------------------------------------------
Zebúr: Dávid Prófétának (béke legyen vele) többezer évvel ezelőtt kinyiltkoztatott szent könyv arab neve. Az iszlám vallás tanítása szerint a Zebúr – amely a kersztények Zsoltároknak neveznek - a Koránt megelőző szent könyvek egyike, amely azonban eredeti formájában már nem áll rendelkezésre. Ugyanígy Dávid (béke legyen vele) is Allah prófétája volt, aki Isten parancsának megfelelően az egyistenhitre hívta az embereket.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink