T

Tabi’ín: Azok, akik találkoztak a Próféta társaival és tanultak tőlük.
Tagút: Bármi, amit Allahon kívül imádnak. Ezek a hamis istenségek, amelyek lenetnek sátánok, dzsinnek, bálványok, kövek, sírok, angyalok, a nap, csillagok, emberek (pl. szentek, uralkodók), Allah küldöttei (pl. Jézus), akiket jogtalanul imádnak és követnek.

--------------------------------------------------------------------------------
Tafszír: Bármilyen magyarázat, de leginkább a Koránhoz fűzött kommentár. Az arabnyelvű Korán más nyelvre (pl. urdu, perzsa, török, angol stb.) történő lefordítása tafszírnek, azaz a Korán magyarázatának tekinthető, mivel csak az eredeti arab szöveget lehet Koránnak nevezni. (Tehát a Koránt nem lehet lefordítani, csak magyarázni.)

--------------------------------------------------------------------------------
Tajammum: Az imát (szala) megelőző rituális tisztálkodás arab neve, amelyet a hívők - tiszta víz hiányában – tiszta homokkal vagy porral végeznek. Tehát a tajammum a wudú, illetve a guszl egyenértékű helyettesítése szükséghelyzetben.

--------------------------------------------------------------------------------
Takbír: Lásd "Allahu Akbar."

--------------------------------------------------------------------------------
Talbija: Ábrahám Prófétának (béke legyen vele) tulajdonított kifejezések gyűjteménye, amelyeket a muszlimok rá emlékezve az évi zarándoklat (haddzs) során mondanak. Ez a zarándoklat (haddzs) során a központi, a legfontosabb recitálás, amely az zarándokok tisztafehér, varratlan, szegetlen ruhájának, az ihrámnak a felöltését követően kezdődik. A talbija egyik része a következő: „Itt vagyok, ó Uram, a Te szolgálatodra! Itt vagyok!”
Tanúságtétel: Lásd Sehede.

--------------------------------------------------------------------------------
Taqlíd: Vakon követni egy embert, s ez a követés nem nyugszik bizonyítékon, sem pedig tudáson. A kifejezés azt is jelenti, hogy ember minden mondását, véleményét (fatwa) elhiszik anélkül, hogy ismernék a véleményt alátámasztó bizonyítékokat.
Taqwa: Istenfélelem, ami a jámborság és a Magasztos Allah szolgálatának feltétele. Minden muszlim ezt szeretné elérni és megtartani. Azt lehet mondani, hogy a taqwa az egyén hitének és Istennek való elkötelezettségének mértéke.

--------------------------------------------------------------------------------
Taszlím: A muszlimok köszönésének „Asz-Szalamu ’Aleikum” elnevezése, melynek jelentése „Béke legyen rajtad”. A taszlímmel fejeződik be ugyanakkor az imádkozás is, amit a muszlimok naponta ötször kötelezően elvégeznek.

--------------------------------------------------------------------------------
Tajjib: Minden dolog, tett, hit, személy, étel stb., ami jó.

--------------------------------------------------------------------------------
Tawba: Bűnbánat. Allah (Isten) felé fordulás, amely során az ember bűneinek, illetve egyéb rosszcselekedeteinek megbocsátását kéri. A bűnbánat feltételei a következők: (1) az ember rögtön hagyja abba a bűnös cselekvést, (2) kérje Isten bocsánatát, (3) határozza el és ígérje meg, hogy többet azt a bűnt nem követi el. A tawba eszközei közé tartozik a fohászkodás (do’a), illetve az éjszakai imádkozás (kijámu leil).

--------------------------------------------------------------------------------
Tawhíd: Az egyistenhit tana. Ez a legfontosabb hittétel az iszlámban, mivel minden egyéb tanítás és hittétel erre épül. Isten egyedülvalóságának elismerése az iszlámban a Menyországba vezető út legelső lépése.

--------------------------------------------------------------------------------
Tóra: Mózes Prófétának (béke legyen vele) többezer évvel ezelőtt kinyiltkoztatott szent könyv arab neve. Az iszlám vallás tanítása szerint a Tóra a Koránt megelőző szent könyvek egyike, amely azonban eredeti formájában már nem áll rendelkezésre. Ugyanígy Mózes (béke legyen vele) is Allah prófétája volt, aki Isten parancsának megfelelően az egyistenhitre hívta az embereket.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink