Q

Qarí: Szó szerinti jelentése „recitáló”. A kifejezés azokat azokat a muszlim tudósokat jelenti, akik szép hangjuknak és tanultságuknak köszönhetően, a Koránt nyilvánosság előtt olvassák. Ennek a recitálásnak a célja a hívők lelkesítése, vigasztalása. Általában hajnalban vagy a napi öt imát megelőzően kerül rá sor, illetve fontos eseményeket tesznek vele ünnepélyesebbé.

--------------------------------------------------------------------------------
Qibla: A kifejezés a muszlimok imádkozási irányát jelenti. A qibla fókusza a mekkai Ka’aba, az Egyetlen Isten imádatára emelt első imaház. Az imádkozó adott földrajzi elhelyezkedésétől függően változik a qibla.

--------------------------------------------------------------------------------
Qijjasz: Analógiák haszálata a Koránból és a Szunnából levezetett jogok alkalmazása érdekében olyan esetekben, amikor a nem nyerhető világos állásfoglalás az említett két forrásból. A Qijjasz a Sari’a (iszlám vallási törvénykezés) értelmezésének és alkalmazásának igen fontos eleme.

--------------------------------------------------------------------------------
(al-) Qudsz: Szó szerinti jelentése „a Szent”. A muszlimok így nevezik Jeruzsálemet. Al-Qudsz - Mekka és Medina után - az iszlám harmadik legszentebb városa, mivel ez a város nagy jelentőséggel bír az iszlám vallás története (Mohamed Próféta – SAWS- életében, illetve a korábbi próféták idejében) szempontjából.

--------------------------------------------------------------------------------
Qudszi: A kifejezés olyan hadiszt jelöl, amelyet a Magasságos Allah mondott, Mohamed Próféta (béke legyen vele) tudósított róla. A hadisz qudszi ugyanakkor különbözik a Korántól. A legvilágosabb különbségek az alábbiak:
1. A Korán esetében mind a jelentés, mind megfogalmazás Allahtól származik. A hadisz qudszi esetében a jelentés Allahtól származik, a megfogalmazás pedig a Prófétától (béke legyen vele).
2. A Koránt az imádkozás közben, annak részeként recitálják. A hadisz qudszit nem lehet imádkozás közben olvasni.
3. A Korán egésze mutawattir (nagy számú ember tanusította), míg a hadisz qudszi esetében erre nincs szükség.
Hadisz qudszi gyűjteménye:
`Abdur-Ra’úf al-Manawí "Al-Ittihafat-usz-Szanijja bil Ahadiszl Qudszijja" című munkája, amely 272 hadisz qudszit tartalmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
Qurajs: A legnagyobb törzsek egyike Arábiában, amelyhez Mohamed Próféta (béke legyen vele) is tartozott. Amikor Mohamed Próféta (béke legyen vele) kitartott az Egyetlen Isten imádatára hívás mellett, a Qurajs törzs többsége ellene fordult, s megpróbálták küldetését – akár a Próféta (béke legyen vele) meggyilkolásával is - meghiúsítani. Mekka 630-ban bekövetkezett behódolásáig a Qurajs Mohamed Próféta (béke legyen vele) megbuktatásán mesterkedett. A város elfoglalását követően belenyugodtak helyzetükbe, s beléptek sz iszlám vallásba.

--------------------------------------------------------------------------------
Qur’an: Lásd Korán.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink