I

Ibada: Szó szerinti jelentése „imádat”. A kifejezés minden olyan cselekedetre használható, amely az Istennek való engedelmességet, elkötelezettséget fejezi ki. Ezért az iszlámban a betegek meglátogatása, az adakozás, a házastárs megölelése vagy egyéb más jócselekedet idabahnak tekinthető.

--------------------------------------------------------------------------------
Iblísz: A Sátán vagy az ördög személyes neve, amely a Koránban található. Iblísz a muszlimok hite szerint a dzsinnek (Isten teremtményeinek egyik csoportja) kiemelekedő képviselője volt. Fellázadt Isten ellen, s ezért kiűzték a Menyországból. Az Isten folyamatosan figyelmezteti az embereket a Koránban arra, hogy Iblísz az emberiség esküdt ellensége, akinek a kísértését vissza kell utasítani annak érdekében, hogy az „Egyenes Úton” maradhassunk.
Ibn: Arab kifejezés, jelentése: valakinek a fia. A történelem során sok híres muszlim férfi neve lerövidített, az ibn szóval kezdődő változatával vált ismertté. Például Ibn Khaldun (történész), Ibn Szina (orvos), Ibn Rusd (bíró és filozófus) és Ibn Battuta (világutazó).

--------------------------------------------------------------------------------
Ibrahím: Ábrahám (béke legyen vele), próféta és becsületes ember, akit a muszlimok, a zsidók és a keresztények egyaránt nagyra becsülnek, mint a monoteizmus egyik legkorábbi képviselőjét. A muszlimok Ábrahám (béke legyen vele) hűségéről, szenvedéseiről és áldozatairól minden éveben a haddzs (zarándoklat) szertartásának elvégzésével emlékeznek meg.

--------------------------------------------------------------------------------
Iftar: A böjt megtörése.

--------------------------------------------------------------------------------
Ihrám: A felszenteltség állapota, amelybe a muszlimok a Haddzs (zarándoklat) vagy az ’Omra (látogatás) elvégzése érdekébe lépnek. A kifejezés a speciális öltözéket is jelenti, amely fehér, szegetlen, varratlan anyagból készül, s amelyet a zarándokok addig viselnek, ameddig ebben az állapotban vannak. A haddzs alatt az ihrám viselése megerősíti a zarándokokban az alázatosság és a tisztaság, illetve az emberek Isten színe előtt való egyenlőségének érzését.
Idzsma: A tudósok és a vezetők között a vélemények megegyezése. (Közmegegyezés.) Az idzsma a muszlimok körében a közösségi döntéshozás és a Sari’ah értelmezésének egyik eszköze.
Idzstihad: A kifejezés a muszlim tudósok szellemi erőfeszítését jelöli, amely a megbízható források (a Korán és a Szunna) elemzésével jogi megoldásokat keresnek új, állásfoglalást igénylő helyzetekben vagy kérdésekben.

--------------------------------------------------------------------------------
Iláh: Istenség, úr , isten.

--------------------------------------------------------------------------------
’Ilm: Arab kifejezés, jelentése „tudás”. A Korán és a Hadisz a muszlimokat folyamatosan tudásuk növelésére ösztönzi, mind a vállási, mind a világi tudományokban.

--------------------------------------------------------------------------------
Ima: Lásd Szalah és Do’a.

--------------------------------------------------------------------------------
Imám: Általános értelenben az imám kifejezés a közösségi imát vezető személyt jelenti. Szélesebb értelemben a kifejezés a muszlim közösség vallási vezetőit is jelenti. Az imámok annak ellenére, hogy imát vezetnek, prédikációt tartanak és más feladatokat is allátnak (pl. házaspárokat összeadnak) nem felszentelt papok, s nem tartoznak seemiféle hierarchikus rendszerbe. Az imámok továbbá nem lépnek fel közvetítőként az egyének és az Isten között. Az imám kifejezésnek egyfajta hatósági mellékértelme is van a síita muszlimok esetzében.

--------------------------------------------------------------------------------
Imán: Arab kifejezés, amely az Istenbe, illetve más hittételekbe vetett hit állapotát, illetve ennek a hitnek a a gyakorlatban és a viselkedésben megmutatkozó hatását jelenti.

--------------------------------------------------------------------------------
Indzsíl: Jézus Prófétának (béke legyen vele) kinyilatkoztatott írás arab neve. Az Indzsíl nagyjából megfelel a kereszténység Evangéliumának, ami egy Isten által Jézusnak kinyilatkoztatott könyv, amely azonban különbözik a keresztény evangéliumoktól. Ez utóbbiak gyakorlatilag Jézus (béke legyen vele) életének leírásai, amlyeket Jézus (béke legyen vele) közeli kortársai állítottak össze.

--------------------------------------------------------------------------------
"Iqra": Arab kifejezés, melynek jelentése „olvasni” vagy „recitálni”. Ez volt az első szó a Koránból, amely Mohamed Prófétának (béke legyen vele) kinyilatkoztatásra került Mekkában a Hira barlangban. A muszlimok ezzel a szóval emlékeztetik magukat a tudás megszerzésének fontosságára, amely Mohamed Próféta (béke legyen vele) mondása szerint „a bölcsőtől a sírig” tart.

--------------------------------------------------------------------------------
Isza: Jézus (béke legyen vele), az iszlám egyik kiemelkedő prófétája. A muszlimok hite szerint Mária, Jézus (béke legyen vele) anyja, érintetlen és istenfélő nő volt, s Isten csodálatos módon teremtett Jézust (béke legyen vele) Mária méhében. A születése után Jézus (béke legyen vele) megkezdte küldetését, amely jel volt az emberiség számára. Isten prófétájaként az embereket a jóságra és az Isten kizárólagos imádatára hívta. A muszlimok nem hisznek abban, hogy Jézust (béke legyen vele) keresztre feszítették. Hitük szerint Isten megmentette Jézust (béke legyen vele) ettől a végtől, s a Mennybe emelte.

--------------------------------------------------------------------------------
Iszlám: Az Iszlám arab kifejezés, amely a s-l-m hárombetűs szógyökből származik. Jelentései magukban foglalják a béke, az üdvözlet, a megadás és elkötelezettség fogalmát. Legáltalánosabb értelemben az jelenti, hogy az egyén megadja és elkötelezi magát Istennek, a Teremtőnek azáltal, hogy ugyanezt a nevet viselő vallást (iszlám) követi.

--------------------------------------------------------------------------------
Iszmáil: Ábrahám (béke legyen vele) idősebbik fia, Hádzsár nevű feleségétől. 13 éves kora körül segített Ábrahámnak (béke legyen vele) a Ka’bát felépíteni, amely az Egyetlen Isten imádatának helyéül szolgál az egyistenhívők számára. Iszmáilt (béke legyen vele) és fitalabb testvérét Izsákot (Iszháq, AS) a muszlimok teljesjogú prófétaként ismerik el.

--------------------------------------------------------------------------------
Isznád: A kifejezésnek két jelentése van:
1. Olyan hadiszt jelöl, amelyet a beszámolók láncolatát összekapcsolva vissza lehet vezetni ahhoz, aki mondta.
2. A beszámolók lánca, amely magához a szöveghez „érkezik”. Ezt nevezik asszanadank.

--------------------------------------------------------------------------------

Iszra’ wal Ma’radzs: Mohamed Próféta (béke legyen vele) csodálatos „Éjszakai utazása” és ezt követően „Felemelkedése az Egekebe” 619-ben. Ezzel a fontos eseménnyel, amely Mohamed Próféta (béke legyen vele) feleségének, Khadidzsa halálának évében történt, Isten újból megerősítette támogatását, ami erőt adott a Prófétának (béke legyen vele). Ez volt az az esemény, amikor Allah elrendelte az imádkozást a Prófétának (béke legyen vele) és a hívőknek, illetve az iszlám hit és gyakorlat egyik pillérévé tette.

--------------------------------------------------------------------------------
Ítéletnap: Az Ítéletnapba vetett hit az iszlám vallásban a hit egyik pillére. Amikor Isten véget vet a világnak és a teremtés jelenlegi rendjének, eljön a nap, amikor Isten minden embert elszámoltat szándéka, cselekedetei és körülményei szerint. Isten ítéletét követően kerül sor bűntetésre a Pokolban, vagy az örökké taró jutalomra a Paradicsomban.

--------------------------------------------------------------------------------
Isten: Lásd Allah.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink