H

Hadisz: A Koránban lévő versektől eltérően, a Hadisz Mohamed Próféta (béke legyen vele) saját mondásainak és tanításainak, illetve halgatólagos jóváhagyásainak gyűjteménye, amelynek egy részét a Próféta (béke legyen vele) Szunnája (életmódja és példamutatása) képezi. A Hadisz jegyzi fel a Próféta (béke legyen vele) szavait, cselekedeteit és jóváhagyását, illetve az élet minden területére vonatkozó magyarázatait és értelmezéseit. A Hadisz a muszlim tudósok különböző gyűjteményeiben taláható meg, amelyeket a muszlim civilizáció korai évszázadaiban állítottak össze. Hat ilyen gyűjteményt tartanak a leghitelesebbnek.

--------------------------------------------------------------------------------
Háfiz: Olyan ember, aki az egész Koránt fejből tudja. Muszlim férfiak és nők ezrei szenteli idejét és energiáját erre a hagyományra szerte a világon, amely arra szolgál, hogy a Korán szavai abban az állapotban maradjanak, ahogy az több mint 1400 évvel ezelőtt Mohamed Prófétának (béke legyen vele) kinyilatkoztatásra került.

--------------------------------------------------------------------------------
Hádzsár: Ábrahám egyik felesége, akit Ábrahám (béke legyen vele) a csecsemőkorú Iszmáillal (béke legyen vele) Arábiába vitt. Hadzsart Mekka alapítójának is lehet tekinteni, mivel megérkezése, illetve a szent forrás - amelyet ZamZam néven ismernek – felfedezése előtt a terület egy elhagyatott völgy volt.

--------------------------------------------------------------------------------
Haddzs: A zarándoklat Mekkába (a modern kori Szaúd-Arábiába), amelyet a muszlimok az iszlám vallás Ábrahám Prófétához (béke legyen vele) visszavezethető gyökereire való megemlékezésként végeznek el. A Haddzs szertartása szimbólikusan újra elvégzi Ábrahám Próféta (béke legyen vele), felesége Hádzsar és az ő fiuk Iszmáil (béke legyen vele) több mint 4000 évvel ezelőtti próbatételét és áldozatát. A muszimoknak el kell végezniük a zarándoklatot (Haddzs) legalább egyszer életük során, amennyiben egészségük és pénzügyi helyzetük ezt lehetővé teszi. A zarándoklatot (Haddzs) évente több mint 2 millió ember végzi el az iszlám holdnaptár tizenkettedik hónapjában, a Dhul-Hiddzsa havában.

--------------------------------------------------------------------------------
Halal: Arab kifejezés, amely az iszlám vallásban a két mértékadó forrás, a Korán és Mohamed Próféta (béke legyen vele) Szunnája alapján törvényesnek ítélt dolgokat jelenti.

--------------------------------------------------------------------------------
Hamzah: Mohamed Próféta (béke legyen vele) nagybátyja, a Szahaba egyike. A muszlimok szerettel emlékeznek rá, mivel a Prófétát (béke legyen vele) akkor is támogatta, amikor rokonainak nagyrésze elfordult Tőle amiatt, hogy Isten kizárólagos imádatára hívta az embereket.

--------------------------------------------------------------------------------
Haram: Arab kifejezés, amely az iszlám vallásban a két mértékadó forrás, a Korán és Mohamed Próféta (béke legyen vele) Szunnája alapján törvénytelennek ítélt dolgokat jelenti. A muszlimoknak tartózkodniuk kell minden olyan dologtól vagy cselekedettől, amely a haram kategóriájába tartozik.

--------------------------------------------------------------------------------
Haszan: Jó vagy elfogadott. Hadiszok egy részének hitelességét szokták jelölni vele.

--------------------------------------------------------------------------------
Hawwa: Éva, Ádám felesége. A Korán megmutatja, hogy Hawwa Ádám egyenrangú társaként lett teremtve. Ádám és Éva együtt vétkeztek, amikor nem engedelmeskedtek Isten parancsának és...

--------------------------------------------------------------------------------
Hidzsáb: A hidzsáb kifejezés általánosságban olyan sálat, kendőt vagy egyéb ruhadarabot jelent, amelyet a muszlim nők világszerte hajuk eltakarása érdekében viselnek. Azonban a kifejezés szélesebb értelemben a szerénység állapotára és a nő egész testének eltakarására – a kezeket és az arcot kivéve – utal. Többesszáma hudzsub.

--------------------------------------------------------------------------------
Hidzsra: Mohamed Próféta (béke legyen vele) és a muszlim közösség tagjainak Mekkából Jatrib várásobá történt kivándorlása 622-ben. Jatrib városa később a Medina an-Nabi (a Próféta Városa) nevet kapta Mohamed Próféta (béke legyen vele) tiszteletére. Az iszlám holdnaptár, amelyet gyakran Hidzsri naptárnak is neveznek, ezzel a fontos eseménnyel kezdődik, amely az Iszlám állam (Medinában) történetének a kezdete, amelyben a Sari’a (iszlám jog) bevezetésre került.

--------------------------------------------------------------------------------
Híra: Barlang Mekka külvárosában, ahol Mohamed Próféta (béke legyen vele) 40 éves korában az első kinyilatkoztatást kapta. A Korán e része az „Iqra” szóval kezdődött, amelynek jelentése „olvass”. A barlang Mohamed kedvenc visszavonulási helye volt, mielőtt a prófétaság küldetését megkapta. Ezen a helyen egyedül tudott szemlélődni és keresni Istent, megszabadulva a a lent elhelyezkedő város nyüzsgésétől.

--------------------------------------------------------------------------------
Holdnaptár: A hidzsrától (Mohamed Próféta – SAWS – Mekkából Medinába való vándorlása 622-ben) veszi kezdetét a muszlim naptár, amely 12 holdhónapból áll. (Egy holdév durván 11 nappal rövidebb, mint a 365 napos napév. A holdhónap kezdetét az újhold sarlójának megjelenése jelenti, így a holdhónapok hossza 29 vagy 30 nap.) A muszlimok a Hidzsri naptárat használják a különböző vallási eseményekhez: a Ramadán hónapi böjthöz, a két ’Eid ünnep megünnepléséhez és a Haddzs elvégzéséhez. Az iszlámmal foglalkozó számos kortárs irodalom a történelmi események tárgyalásakor a Gergely- (i.sz. – időszámítás után, angolul C.E. vagy A.D.) és a Hidzsri (H.U. – Hidzsra után, angolul A.H.) naptár szerinti évszámot is megadja. Például a 974/1566 idézet az oszmán Nagy Szulejmán szultán halálának időpontja a Hidzsra naptár, illetve a Gergely-naptár szerint.

--------------------------------------------------------------------------------
Hudúd: Allah által elrendelt hatások. Ez magában foglalja a bűncselekmények bűntetését is.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink