Az iszlámra hívók tulajdonságai és viselkedésük szabályai

mmetabor05Sejk AbdAllah ibn AbdulAziz ibn Báz azt mondja, hogy az iszlámra hívókra vonatkozó szabályokat és tulajdonságaikat sok helyen említi Allah, a Mindenható, a Magasztos a Koránban.

Első tulajdonság: Az őszinteség.

Az iszlámra hívók számára fontos az őszinte szándék, hogy csakis Allahért cselekedjenek, és ne kívánják az emberektől a jutalmat, az elismerését és ne azért cselekedjenek, hogy jó képet alakítsanak ki önmagukról a földön. Csakis Allah arcának látását áhítozva cselekedhetnek.


Ő, aki minden tökéletlenségtől mentes, azt mondja:
„Mondd: Ez az én utam, Allah útja, amire bölcsességgel hívlak!”
Allah a Magasságos és Magasztos azt mondja: „És kinek a beszéde lehet jobb annál, aki Allah útjára hív.”

Tehát a te felelőséged, hogy őszintén Allahért hívd az embereket az iszlámra, és egyben ez a legfontosabb tulajdonsága az iszlámra hívónak (daianak). A cél: Allah arcának látása, és egy lakóhely a Paradicsomban.


Második tulajdonság: A tudás.

Tudással hívjuk az embereket Allah útjára és ne tudatlansággal.
„Mondd: Ez az én utam, Allah útjára hívlak bölcsességgel, tudással.”
A tudás kötelező az iszlámra hívásban (dawában). Óvakodjatok tehát attól, hogy arra hívjátok az embereket, amiről nincs tudásotok. A tudatlanság tönkre teszi és gyengíti az iszlámra hívást (dawát) és romlást hoz a javulás helyett. Ó, Allah szolgája! Féld Allahot, és ne beszélj Allahról tudás nélkül, és ne hívj semmi olyanra, amiről nincs tudásod! Tehát a tudás megszerzése is az iszlámra hívó felelősége.


Harmadik tulajdonság: A mértékletesség, higgadtság, türelem.

Ó, iszlámra hívó! Légy mértékletes és türelmes a dawában, hiszen minden küldött az volt. Ne légy szigorú és durva, mikor az emberekkel foglalkozol légy kedves és türelmes.

Allah, a Magasztos azt mondja: „Hívd az embereket a te Urad útjára bölcsességgel és jó útmutatással, és úgy vitatkozz velük, ahogy az a legjobb.”
„Allah kegyelméből (Ó Mohamed) megenyhültél irántuk, de ha durva és keményszívű lettél volna, akkor elhagytak volna téged.”
A Legmagasztosabb, Mózesnek és Áronnak (Allah kegyelme és békéje legyen velük) a következőket mondta:
„Szóljatok hozzá szelíd szóval! Talán hallgat az intő szóra vagy félelem fogja el.”

A következő hiteles hadiszban a Próféta (Allah kegyelme és békéje legyen vele) azt mondja: „Ó Allah, aki óvja a népem ügyeit, és szelíden bánik velük, azzal bánj Te is szelíden! De, aki óvja a népem ügyeit, és durván viselkedik velük, azzal viselkedj Te is durván!”

Rajtad múlik Ó, Allah szolgája, hogy szelíd légy a dawában, és ne bánj keményen az emberekkel. Ne engedd, hogy durvaságod vagy tudatlanságod elfordítsa az embereket a vallástól. Beszéded legyen szelíd és kellemes, hogy szavaid megérintsék testvéred szívét, és hatással legyenek azokra, akiket az iszlámra hívsz, így az emberek jobban elfogadják majd hívásodat. A szükségtelen szigorúság csak eltávolítja az embereket, nem pedig közel hozza. Egyesülés helyett széthúzást okoz.

 

Negyedik tulajdonság: A példamutatás.

Az iszlámra hívónak olyan dolgokra kell szólítania az embereket, amiket ő maga is tesz. Nem szabad olyas valamire hívnia az embereket, amit ő maga nem tesz meg, vagy valami rossz cselekedet elhagyására szólítani őket, amit ő maga nem hagyott el. Ilyet csak a vesztesek tesznek. Menedéket keresünk Allahnál ettől.
Azok a hívők, akik az igazságra hívnak, aszerint is cselekszenek, a tisztességesség felé igyekeznek és elkerülik a tiltott dolgokat. Ők azok, akik sikeresek lesznek, és jutalomban részesülnek.
A Mindenható és Magasztos Allah azt mondja:
„Ó, ti hívők, miért szóltok arról, amit ti magatok nem tesztek! Allah szemében megvetett az, aki arról szól, amit nem tesz.”

A dicsőséges Allah elítélte azokat a zsidókat, akik tisztességet parancsoltak az embereknek, miközben ők maguk megfeledkeztek erről:
„Tisztességet parancsoltok az embereknek miközben ti magatok nem vagytok tisztességesek, és olvassátok a Könyvet? Vajon nem érzitek, nem éltek az eszetekkel?”

Hiteles tudósítás alapján a Próféta (Allah kegyelme és békéje legyen vele) így szólt: „Egy embert az Ítélet Napján a Pokolba fognak dobni úgy, hogy kifordulnak a belei, és körbe fog járni, akár a szamár a malomkő körül. A Pokol lakói körül állják majd, és azt kérdezik: - Ó, mi történt veled? Nem te parancsoltad meg nekünk a jót és tiltottad meg a rosszat? Erre az ember így válaszol: Jóra intettelek titeket, de azt én magam nem tettem, megtiltottam nektek a rosszat miközben én megtettem azt.”
Ez lesz a sorsa azoknak, akik Allah útjára hívnak, megparancsolják a jót és megtiltják a rosszat, miközben ők szavaikkal ellentétesen cselekszenek, állításaik különböznek tetteiktől. Menedéket keresünk ettől Allahnál.

Tehát a legfontosabb tulajdonságok és kötelességek közé tartozik, hogy az iszlámra hívó a szavai szerint cselekedjen, és távol tartsa magát attól, amit megtilt. Az iszlámra hívó személyisége dicséretre méltó, viselkedése kiváló, türelmes miközben a türelemre int. Az iszlámra hívó őszinte a dawaban, és arra törekszik, hogy terjessze a jót az emberek között, és távol tartsa őket a hibáktól. Ezért fohászkodnia kell az útmutatásért azok számára, akiket az iszlámra hív. Mondd: Allah vezessen téged, és adjon képességet arra, hogy elfogadd az igazságot! Segítsen téged abban, hogy elfogadd az igazságot!

 
Az iszlámra hívó fohászkodik, irányít, és türelemmel viseli a dawa nehézségeit. Nem keseredhet el, nem lehet reményvesztett. Nem lehet durva, vagy túl szigorú, s nem mondhat olyat, ami idegenkedést váltana ki az emberekből az Igazságra nézve. Azonban azokkal szemben, akik agresszívan, igazságtalanul viselkednek, határozottan és igazságosan kell fellépni.

Ahogy a Legmagasztosabb mondja:
„Ne szállj vitába a Könyv népeivel, csak jó módon, kivéve, ha igazságtalanságot követnek el.”

Tehát, akik igazságtalanságot követnek el, akadályozzák az iszlámra hívást gonoszsággal és ellenségeskedéssel, és kárt okoznak, rombolnak, azokkal tettüknek megfelelően kell bánni, és szükség esetén bíróság elé kell állítani őket. Természetesen ez az ember tettétől függ. Addig azonban, amíg ilyesmi nem fordul elő, az iszlámra hívó feladata az, hogy türelmes legyen, a legjobb módon szóljon az emberekhez, és nyugodtan, türelmesen, intelligensen és bölcsen vitatkozzon. Ha valaki pusztán személyes sérelmet okoz neki, abban az esetben türelemmel kell viselnie azt, ahogy azt a Próféta (Allah kegyelme és békéje legyen vele) is tette.

Kérem a Magasztos Istent, hogy tegyen minket képessé arra, hogy bölcsességgel szólítsuk az embereket az igaz útra. Javítsa szívünket és tetteinket, és adja, hogy megértsük vallásunkat! Irányítsa azokat, akik másokat irányítanak, és tegye becsületessé azokat, akik másokat tanítanak becsületre! Valóban, Ő a Legmagasztosabb, a Legmagasságosabb, a Legnemesebb. Allah békéje és áldása legyen a szolgáján, küldöttén és prófétáján, Mohameden, a társain, és mindazokon, akik követik őt egészen az Ítélet Napjáig.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink