A halotti ima

A halotti ima A halotti imádkozásnál az imám a Kibla felé fordulva a halott fejénél áll, ha az férfi; ha pedig nő, akkor a nő teste közepével egy vonalban. Ha több halott van, akkor az imám előtt a férfiak, majd a gyerekek, legtávolabb pedig a nők fekszenek, úgy, hogy a férfi fejének vonalában a nők testének közepe található. Az imádkozók lehetőleg 3 sorban állnak az imám mögött (ha vannak annyian).

A halotti imában nincs sem meghajlás, sem leborulás, állva végzendő és négy takbirból áll:

a. Az imám füleihez emeli kezeit, és azt mondja: „Allahu akbar!” Az imádkozók követik. Ezután a jobb kezüket a balra helyezve kezeiket összekulcsolják a mellkasukon, mint más imánál. Ezután az imám halkan recitálja a Fatihát.

b. Másodszor is felemeli a kezét mondván: „Allahu akbar”, és a Tasahud második részét kezdi el recitálni (Allahumma szalli ala Mohammed...).

c. Harmadszor is felemeli a kezét mondván: „Allahu akbar”, és tetszőleges szavakkal könyörög, fohászkodik a halottért, de jobb a szunnából vett fohásszal fohászkodni mint például:
– Ó, Allah! Bocsáss meg neki, könyörülj rajta, s mentsd meg őt! Irgalmazz neki, s tedd az ő helyét megbecsültté, s bemenetét szélessé! Mosdasd meg őt vízzel, hóval s jégesővel, tisztítsd meg a bűneitől, ahogyan megtisztítottad a fehér ruhát a szennyeződéstől, s az evilági lakhely helyett adj neki jobbat, s az evilági háznépe helyett adj neki jobbat, s az evilági felesége helyett adj neki jobbat, léptesd be a Paradicsomba, s mentsd meg a sír büntetésétől és a Tűz büntetésétől!


– Ó, Allah! Bocsáss meg az élőinknek, és a halottainknak, a jelenlévőnek és a távollévőnek, a kicsinek közülünk és a nagynak, a férfinek és a nőnek közülünk. Ó, Allah! Akit Te életre keltesz közülünk, az Iszlám vallásán keltsd életre (azaz segíts neki eszerint élni), s akit halálba küldesz közülünk, hívőként küldd halálba. Ó, Allah! Ne fossz meg minket (a halott) jutalmától, s ne vigyél tévelygésbe bennünket utána!

– Ó, Allah! (XY) a Te védelmedben van, s a Te közeledben, mentsd meg őt a sír próbatételétől és a Tűz büntetésétől, hiszen Te vagy a Teljesítés (Hűség) és az Igazság letéteményese, bocsáss meg neki és könyörülj rajta, hiszen Te vagy a Megbocsátó és az Irgalmas!

– Ó, Allah! A Te szolgádnak, a szolgáló lányod fiának a Te könyörületedre van szüksége, Neked nincs szükséged arra, hogy megbüntesd. Ha jóravaló és vallásos volt, növeld az ő jótetteit, ám ha bűnös volt, nézd el neki!

És ha a halott egy gyerek, akkor azt mondjuk:

– Ó, Allah! Tedd őt a szüleinek előfutárává, tedd őt pótlássá (az elmulasztottakért) nekik, és meghallgatott közbenjáróvá! Ó, Allah! Nehezítsd a szülei mérlegeit s nagyítsd a jutalmukat általa, és tedd őt a jámbor, jót cselekvő hívők közé s Ábrahám közössége alá. Óvd meg őt a Pokol kínzásaitól a Te kegyességed által!

d. Ezután az imám negyedszer is felemeli a kezét mondván: „Allahu akbar!”, kis szünetet tart, majd úgy fejezi be az imát, hogy jobbra fordítja a fejét és azt mondja: „Asszelámu alejkum va rahmatullah”, egyszer. Lehet balra is fordítani a fejünket és mondani: „Asszelámu alejkum va rahmatullah” úgy, mint más ima végén. (Halkan magunkban mondjuk a teszlimot.)


Megjegyzés:

– Említettem, hogy a sahídot nem mosdatjuk, sőt még halotti imádkozást (szalát-ul-dzsanáza) sem végzünk ebben az esetben, hiszen ők élők: „Ne gondold azokról, akik megölettek Allah útján, hogy halottak [lennének]! Nem! Élők ők, az ő Uruknál részesülnek ellátásban.” (Korán 3:169)


Az öngyilkosság tilos az Iszlámban, és komoly büntetéssel jár:
„És ne öljétek meg magatokat! Aki túlkapásból és jogtiprásból így cselekszik, azt a [Pokol] tüzében fogjuk [majdan] megperzselni. Könnyű ez Allahnak.” (Korán 4:29-30),

és a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki valamivel megöli magát, azzal kínoztatik az Ítélet Napján.” (Ahmed, al-Buhári, Muszlim) Mindezek ellenére lehet mosdatni az öngyilkost és imádkozni felette, az engedetlen muszlimnak úgy fohászkodván, hogy Isten bocsásson meg, és nézze el neki, amit tett. (Fat. 8632)

– A nők is részt vehetnek a halotti imán, de a halottat nem kísérhetik, nem vehetnek részt a halotti menetben, sem a temetésen.
– Nem szabad késlekedni a halott temetésében azért, hogy a halott minden hozzátartozója jelen legyen.
– Halotti imát végezhet a sírnál az, aki nem tudott jelen lenni a halotti imán. A Próféta (béke legyen vele) halotti imát végzett Umm Szaad sírjnál, pedig már egy hónapja el volt temetve. (Fat. 9024)
– A halotti imán kívül semmilyen imát nem szabad végezni a temetőben.
– Minél előbb vissza kell fizetni a halott tartozását. „A hívő lelke a tartozásához van kötve addig, amíg nem adatik az vissza.” (at-Tirmidi, Ahmed) Ha nem tudják kifizetni a tartozást a halotti ima előtt, akkor is kell imádkozni a halott felett. (Fat. 9686)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink