Minden hadísz, ami elterjedt, hiteles is?

hiteltelenA válasz egyértelműen nem.

Minden hadíszhoz tartozik egy láncolat, hogy milyen személyeken keresztül maradt fenn. Ha megbízható emberek szerepelnek benne, akkor sorolják a hadísz tudósai a hiteles hadíszok közé. Átlag muszlim csak akkor idézhet egy hadíszt, ha biztosan tudja róla, hogy hiteles! Ez pedig úgy lehetséges, hogy:

Bővebben...

Al-Bukhári és Muszlim tudósokról

bukhariAl-Bukhári és Muszlim az iszlám vallástudomány két leghíresebb hadísz-tudósa, akiknek Szahíh (ép, hiteles 7) hadíszgyűjteményei a mai napig a legelfogadottabbak és szinte mindenhol forgatják azokat az iszlám világban. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a két hiteles gyűjtemény 8 (Asszahíhain) nem tartalmazza mindazt, ami a Prófétától (Allah áldása és békéje legyen vele) hitelesen fennmaradt, hiszen vannak hiteles hadíszok más gyűjteményekben is.

Bővebben...

Istenemlegetés

1emlegetesAllah magasságos és hatalmas, de közel van a jámbor és elmélkedő emberekhez. Imáikra válaszol és megsegíti őket: „Emlékezzetek meg Rólam, hogy én is megemlékezhessek rólatok, legyetek hálásak Irántam, s ne hitetlenkedjetek Velem szemben!” (Korán 2:152)

Bővebben...

Az Allahról való megemlékezés erkölcsi hasznai

elhamdulillah11. Isten tetszését lehet vele elnyerni. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A Magasztos Allah így szólt: – Én a szolgám gondolatában vagyok, s vele vagyok ha megemlékezik Rólam, s ha megemlékezik Rólam magában, Én is megemlékezem róla magamban, s ha nyilvánosan emlékezik meg rólam, akkor Én még jobb nyilvánosság előtt emlékezem meg róla, s ha közeledik Hozzám egy arasznyit, akkor Én egy ölnyit közeledem hozzá, s ha egy ölnyit közeledik Hozzám, akkor Én egy rőfnyit közeledem hozzá, s ha lépésben jön Felém, Én sietve megyek elé.” (al-Buhári)

Bővebben...

A bocsánatkérés és a bűnbánat előnye

asztagfirullahA Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Így szólt a Magasztos Allah: – Ó, Ádám gyermeke! Mindaddig, amíg hozzám fohászkodsz és nekem könyörögsz, megbocsátom neked mindazt, amit elkövettél és nem gondolok többé vele. Óh, Ádám gyermeke! Ha bűneid az ég felhőiig érnének, de aztán bocsánatot kérnél tőlem, megbocsátanék neked és nem gondolok többé vele. Ó, Ádám gyermeke! Ha annyi bűnnel megterhelten jönnél is elém, hogy betöltené a földet, aztán pedig úgy érkeznél hozzám, hogy egyedüli Istennek vallanál meg, még e temérdek bűnt is megbocsátanám.” (at-Tirmidi)

Bővebben...

1. Felébredési fohász

pirkadat– Hála Allahnak, aki életre keltett bennünket, miután a halálba küldött, és Hozzá lesz a feltámadás. (al-Buhári, Muszlim)
– Hála Allahnak, aki meggyógyított a testemben, visszaadta a lelkem, s engedélyt adott nekem, hogy megemlékezzek Róla. (at-Tirmidi)
– Olvasni a Korán 3. szúrájából a 190. ájától a 200. ájáig (al-Buhári, Muszlim)

Bővebben...

2. Felöltözési fohász

oltozikDicsőség Allahnak, aki ezzel (a ruhával) öltöztetett fel engem, és ellátott anélkül, hogy hatalmam vagy erőm lett volna rá. (Abu Dávúd)

Új ruha felvételekor mondható fohász:
Ó, Allah, Tiéd a dicsőség, Te öltöztettél fel engem ezzel (a ruhával). Tőled kérem a belőle származó jót, s azt a jót, amire készült. Nálad keresek menedéket a belőle származó rossz elől, s azon rossz elől, amire készült. (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

3. A házból való távozási fohász

haz1– Allah nevében. Allahra hagyatkozom. Nincs hatalmam, sem erőm, csak Allah által. (Abu Dávúd, at-Tirmidi) 

– Ó, Allah, menedéket keresek Nálad attól, hogy tévelygő legyek, vagy tévelygésbe vigyenek engem, s attól, hogy botlást kövessek el, vagy botlásra késztessenek engem, s attól, hogy igazságtalanságot kövessek el, vagy igazságtalanságot szenvedjek, s attól, hogy tudatlan legyek [valakivel szemben], vagy tudatlan legyen valaki velem szemben. (Abu Dávúd)

Bővebben...

4. Isten emlegetése reggel és este

dua-reggela. Ájátul-kurszi olvasása. (Korán 2:225) (an-Naszái)

b. Korán: 112; 113; 114-es szúra olvasása. (at-Tirmidi)

c. Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égen, és Ő mindent halló és mindent tudó (Háromszor).
(at-Tirmidi, Abu Dávúd)

Bővebben...

5. Az alvás fohászai

dua-este– „A Próféta (béke legyen vele) minden este, midőn ágyába készült, a két kezét összefogta, beléjük lehelt, s a két tenyerébe recitálta a ,,Kul huva-llahu ahad” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-l-falak” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-n-nász” szúrákat (112., 113., 114. szúra), majd végigsimította a testének azon részeit amelyeket elért a két kezével, a fején és az arcán kezdve, s ezt háromszor tette meg.” (al-Buhári, Muszlim)

Bővebben...

6. Az evés előtti fohász

vacsora1 Ha valamelyikőtök enni akar, akkor mondja: ,,Biszmil-láh” [Allah nevében]. Ám ha elfelejtette ezt elmondani az elején, akkor mondja a végén: ,,Biszmil-láhi fi avvalihi va áhirih.” [Allah nevében az elején és a végén is.] (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

– Akinek Allah ételt ad, az mondja:
,,Alláhumma bárik lene fihi va att’imná hajran minhu” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s táplálj bennünket még jobbal!] S ha valakinek Allah tejet juttat, az mondja: „Alláhumma bárik lana fihi va zidna minhu.” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s adj még többet nekünk belőle! (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

7. A tüsszentés fohásza

tusszentHa valaki tüsszent, akkor mondja: „Al-hamdu-lilláh.” [Hála legyen Allahnak.]
A testvére erre válaszul mondja neki: „Jarhamuka-lláh” [Allah könyörüljön rajtad!]

Bővebben...

Elérhetőségeink