A Paradicsomba vezető út - 1. rész

Paradicsomba vezető út2003-ban adták ki, és azóta sajnos régen elfogyott már az Iszlám Egyház kiadásában megjelent "A Paradicsomba vezető út" című, Mohammed Thahlawy által írt nagyszerű könyv a bűnbánatról. Az interneten elérhető az iszlam.hu oldalon letölthetőben a teljes könyv. Ramadán hónapja az elmélyülés hónapja. Sok mindenben számot kell adnunk magunkban, vajon mindent megteszünk-e ami módunkban áll, vajon jól, helyesen tesszük-e Istenszolgálatunkat. Ebben kívánunk segítséget nyújtani e nagyszerű könyv részleteinek cikkekben való felelevenítésével - insa Allah.

 

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 3. rész

Fák"...ahogy az idő múlik, a bűnbánat egyre nehezebbé is válik. Az az ember, aki halogatja a bűnbánatot, olyan, mint aki halogatja, hogy kivágjon egy fát. És egy nap ránéz a fára, és látja, hogy igencsak megerősödött már, és csak nagy munkával lehet már kivágni. Ezért inkább úgy dönt, hogy hagyja a fát még egy-két évig, és csak aztán tér majd vissza hozzá. Nem tudja, hogy minél tovább hagyja a fát a helyén, annál erősebbek lesznek a gyökerei. És míg a fa az idő multával egyre erősödik, az ember csak gyengül. Hogyan vághatná ki aztán a gyenge ember az erős fát?"

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 4. rész

A Paradicsomba vezető út - 4. részCselekedetek, amelyek eltörlik a bűnöket

Allah (dicsőítessék és magasztaltassék) Kegyelmének része, hogy megállapított számunkra bizonyos cselekedeteket, amelyek eltörlik hibáinkat és bűneinket. Néhány ilyen cselekedetről Allah Könyvében, másokról a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) hagyományaiban esik szó. Hafidh ibn Hadzsr  írt egy könyvet, amelynek a címe Marifat al-Khiszal al-Mukafirah lil-Dhunub al-Mukadimah wa al-Muakhirah. Egyéb művek mellett ezt a könyvet választottuk forrásul az alább felsorolt cselekedetekhez. Allahhoz könyörgök, az Áldotthoz és Magasztoshoz, hogy adja meg, hogy nekem és a többi muszlimnak előnyünkre váljék mindaz, ami itt írva van.
Most pedig nézzünk meg néhány olyan cselekedetet, amelyek eltörlik a bűnöket.

Bővebben...

A Végső Óra (a Feltámadás és Ítélet napja) jeleiről

Feltámadás és végítélet2012. 12. 20-án, a magyarul beszélő muszlimok találkozóján elhangzott lecke jegyzete

Az arabokat az iszlám kezdeti időszakában foglalkoztatta a Korán túlvilágra és a Végső Órára vonatkozó tanítása, azonban a többség hitetlenkedve fogadta az Ítélet napjának bekövetkezését, a feltámadás és a végítélet hírét. A gúny kedvéért persze követelték Mohamed prófétától (Allah dicsérje és üdvözítse) azt, hogy mondja meg, mikor lesz az Utolsó nap, és mikor fog bekövetkezni a feltámadás és a végítélet.

Allah azt mondta: „A hitetlenek azt mondják: Az óra soha nem jön el. Mondd: De igen. Az Uramra mondom, aki tudja azt, ami rejtve van, bizony be fog következni. És nem kerüli el az ő figyelmét egy porszemnyi súly sem az egekben, sem a földön. És nincsen ennél sem kisebb, sem nagyobb, ami ne lenne [följegyezve] egy nyilvánvaló könyvben. Megjutalmazza azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek. Megbocsátás és nagylelkű gondoskodás lesz az ő osztályrészük. Akik azonban szembeszállnak kinyilatkoztatásunkkal, hogy meghiúsítsák azt, azokat gyötrelmes büntetés várja.” (Korán 34: 3-5).

Bővebben...

Az Utolsó Napról

utolsonap2A hit 6 alappillérei: Hinni Allahban, az angyalokban, a küldöttekben, az Írásokban, az Utolsó Napban és a sorsban. Aki valamelyik hittételben nem hisz, az kilép az iszlámból.
Hinni az Utolsó Napban a Láthatatlan (gajb) része. Allah azt mondja: 

"Írás ez, melyhez nem férhet kétség. Útmutatás az istenfélőknek, akik hisznek a Láthatatlanban (abban, ami rejtve van előlük)…" (2:2)

Bővebben...

Élet a halál után 1. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Az embert mindig is foglalkoztatta a gondolat, hogy mi történik vele a halál után. Olyan esemény ez, amiről nincsenek élménybeszámolók, hiszen a halálból senki sem jön vissza, senkinek sem adatik meg két élet az evilágban. Vannak beszámolók halál közeli élményekről, hallhatunk olyan beszámolókat, amik arról szólnak, hogy milyen élményekkel térnek vissza a tetszhalálból – azonban ezek az élmények nem a valós halál beálltának élményei.
A túlvilági lét történéseiről a Korán és a Prófétai Hagyományok beszélnek számunkra. Ezen forrásokra hivatkozva mondjuk el, mit tudunk a halál beállta utáni eseményekről.

Bővebben...

Élet a halál után 2. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Az angyalok megjelenése a halálkor

Amikor eljön a halál ideje, az ember rálátást kap a rejtett dolgokra. Allah elküldi a halál küldötteit azért, hogy kihúzzák a lelket, amely az ember testét szervezi, irányítja, mozgatja.

Bővebben...

Élet a halál után 3. rész

Élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Égi utazás

A hívőért amikor a lelke elhagyja a testét angyalok fohászkodnak és kinyittatnak az Ég kapui. A két angyal a Kertből származó lepelbe teszi a lelket amiben a Paradicsom illatával illatosított „Hunút” (parfüm) van. Úgy jön ki a halotti lepelből – hogy illatosabb mint a legfinomabb miszk (egy finom parfüm neve), ami valaha is csak a Földön létezett. Majd elindulnak az Egek felé vele.

Bővebben...

Élet a halál után 4. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

A sír
Othman ibn Affan szolgája mesélte Othmanról (Allah elégedjen meg Vele), hogy amikor egy sírnál megállt, akkor sírt. Annyira sírt, hogy átnedvesedett a szakálla is. Megkérdezték tőle, hogy: „Te amikor a Paradicsomra és a Pokolra emlékezel, nem sírsz, viszont amikor a sírra emlékezel, akkor sírsz. Miért van ez?” Ő azt felelte, hogy: „Hallottam Allah Küldöttét (béke legyen Vele) mondani: „A sír az első lakhelye a Túlvilágnak. Ezért ha az ember megmenekül tőle (mármint a sír kínzásától), akkor ami azután jön, az csak könnyebb lesz. Ám ha nem menekül meg tőle, akkor ami ezután jön, az csak rosszabb lesz.” Majd azt mondta, hogy: „Hallottam Allah Küldöttét (béke legyen Vele) mondani: „A sírnál szörnyűbb látványt soha nem láttam.”

Bővebben...

Élet a halál után 5. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

A sír kegyei és kínzása

A Próféta (béke legyen Vele) hagyományában már volt róla szó korábban, hogy amikor meghal az ember, akkor utána eljönnek hozzá angyalok, és kérdéseket tesznek fel neki a sírjában.

Bővebben...

Élet a halál után 6. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Sosem tudhatjuk mikor jön el a halál.
Az olyan ember, aki az életét úgy éli le, hogy folyamatosan szem előtt tartja, hogy a halál el fog jönni őérte is, elgondolkozik ezen és úgy él, hogy nem kicsinyli le a bűnöket, igyekszik minél több jót tenni, nagyobb eséllyel menekülhet meg a sír kínzásától.

Bővebben...

Az evilágról való helyénvaló lemondás az iszlámban

a-holnapi-napMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 06. 07.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

A böjthónap, a Ramadán közeledtével előtérbe kerül a muszlimok életében a lemondás fogalma. Vajon a lemondás az iszlámban kimerül abban, hogy egy hónapig lemondunk az ételről és az italról, vagy abban, hogy az adományozáskor lemondunk vagyonunk egy részéről?

Bővebben...

Szónoklat a Pokol-tűz büntetéséről (Allah óvjon meg attól minket)

tuz2012. március 2. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A Pokol-tűz a mennyei Kerttel szemben a büntetés helye, amelyet Allah készített elő a hitetlenek és az igazságtalanok számára. Allah így szólt a Koránban: „Mondd: 'Azok a kárvallottak, akik elvesztegették önmagukat és családjukat a Feltámadás napján. Az a nyilvánvaló kárvallottság!'” (Korán 39: 15). „Urunk! Akit te a Tűzbe juttatsz, azt bizony megszégyeníted, és az igazságtalanoknak nem lesznek segítőik!” (Korán 3: 192);

Bővebben...

Elérhetőségeink