9. hadísz - Engedelmesség Allah Küldöttének

ima1Abu Hurejra, Abdur-Rahmán ibn Szakhr-ra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét – Allah dicsérete és békéje legyen vele –, amint azt mondta: „Amit megtiltok nektek, azt kerüljétek, és amire utasítalak titeket, abból teljesítsetek annyit, amennyit képesek vagytok megtenni. Azokat, akik előttetek éltek, csakis sok kérdésük, és prófétáikkal szemben tanúsított ellenszegülésük pusztította el.” (al-Bukhári, Muszlim)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • A Saria megvédi az embert, hiszen Allah csak azt tette tilalmassá, ami káros az emberre nézve, és ezért az összes tilalom elkerülésére utasított.

 • Az előírtakat mindenkinek legjobb tudása, képessége szerint kell teljesítenie. Allah azt mondta: „Féljétek hát Allahot, ahogyan csak tőletek telik!” (Korán, 64:16)

 • Az ember szabadon rendelkezik a képességeivel és a választással, tehát Allah az embert szabad akarattal, választási – és cselekvőképességgel áldotta meg, és ezért az Isten teljesen igazságosan teszi őt morálisan felelőssé azért, amit életében tesz.

 • A hadíszban elkülönülnek a parancsok és a tilalmak:

  • A tilalmaktól eredendően tartózkodni kell, esetükben a képességnek nincs semmilyen szerepe, hiszen a tartózkodásra vagy elkerülésre mindenkinek van eredendő képessége. Azok között, amitől Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) eltilt, van „az utálatos” 1 és van „a tilalmas” 2 . Az előbbit ajánlatos, az utóbbit pedig kötelező elkerülni. A tilalmak kétfélék lehetnek: kicsik és nagyok. A kicsik áthágása levezekelhető a vallásos áhítat, mint az ima, a böjt és a jótékonykodás 3 által. A nagy bűnöket csak őszinte bűnbánattal lehet levezekelni. Ide tartozik például az egyik hadíszban említett hét legrosszabb (pusztító) bűn: más imádata Isten mellett, vagy helyett, jogtalan emberölés, mágia, kamatszedés, az árva gyerek vagyonának elvétele, meghátrálás az ellenség elől a háborúban és a tisztességes muszlim nők megrágalmazása.

  • Ami viszont a parancsokat illeti, ezekkel kapcsolatban előfordulhat mulasztás, ezért az elvégzésükre való képesség feltételként lett említve. Ez pedig bizonyíték arra, hogy az iszlám vallás könnyű. Allah azt mondta: „Allah nem terhel meg senkit sem [súlyosabb teherrel], mint aminek [elviselésére] képes.” (Korán, 2:286) Ez növeli az Allah iránti szeretetet, hiszen nem parancsolt nekünk olyasmit, amire nem vagyunk képesek vagy amivel túlterhelne minket.

 • A muszlimnak saját képességei szerint engedelmeskednie kell annak, amit Allah Küldötte ( béke legyen vele ) megparancsolt. A parancsok lehetnek ajánlott 4 , hangsúlyosan ajánlott 5 44 vagy kötelező cselekedetek 6 . A kötelező elsőbbséget élvez a hangsúlyosan ajánlottal szemben, és a hangsúlyosan ajánlott az ajánlottal szemben.

 • Ha valaki nem tudja teljesíteni az egész kötelességet, akkor tegye meg azt, amit tud. Például, ha valaki nem tud állva imádkozni, imádkozzon ülve.

 • A tilalmas cselekedetek száma kevés a Sariában, ezért az összeset el kell kerülni. A parancsból sok van, és nem lehet az összeset teljesíteni, ezért az ember annyit teljesít belőle, amennyit tud.

 • Az, amit Allah Küldötte ( béke legyen vele ) megtiltott, abból a sok is és a kevés is tilos. Csak úgy lehet elkerülni a tilalmasat, ha ebből a keveset is elkerüljük. Például az alkoholfogyasztás meg lett tiltva, és ez a tiltás a kevésre és a sokra egyaránt vonatkozik.

 • A tilalmasat elkerülni azt is jelenti, hogy elhagyni mindent, ami a tiltott dologhoz vezet.

 • Az Allah Küldöttébe ( béke legyen vele ) vetett hit velejárói közé tartozik a tartózkodás mindattól, amit megtiltott. E dolgokat kötelező elkerülni, nem szabad megközelíteni, és könnyelműen venni őket. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Olyan a példázatom és a példázatotok, mint azé az emberé, aki tüzet gyújtott, és amikor a lepkék és a szöcskék kezdtek beleesni, megpróbálta (féltvén őket) elhessegetni azokat. Én próbállak benneteket eltávolítani [a Tűztől], ti pedig kikerültök engem.” (Muszlim) 7

 • Az, amit Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) megparancsolt vagy megtiltott, a Sariához tartozik, hiszen a Szunna is kinyilatkoztatás, ahogyan Allah mondja:
  „Ez bizony nem más, mint sugallt sugallat.” (Korán, 53:4) „Aki engedelmeskedik a Küldöttnek, engedelmeskedik Allahnak.” (Korán, 4:80)
  Tehát az, amit a Küldött tett vagy mondott, valójában Allahtól származik. Aki a Paradicsomba akar kerülni, követnie kell a Küldött ( béke legyen vele ) szunnáját.
  Egyszer Abdullah ibn Maszúd azt mondta: „Allah átkozza a tetoválást végzőt, és azt, akit tetoválnak, és aki kitépi a szemöldökét, és aki a fogait távolítja egymástól, megváltoztatva ezzel Allah teremtését.” Ez a mondás eljutott Umm Jákúbhoz, aki elment ibn Maszúdhoz és kérdőre vonta az állításáról. Erre ibn Maszúd a következőt válaszolta: „Miért baj az, ha átkozom azt, amit Allah Küldötte átkozott, és különben is szerepel Allah könyvében.” Umm Jákúb azt mondta neki: „Olvastam a Koránt borítótól borítóig, de nem találtam benne azt, amit állítasz.” Ibn Maszúd így válaszolt: „Ha olvastad volna, megtaláltad volna. Nem olvastad-e, hogy „…amit a Küldött ad nektek, vegyétek el! És amit megtilt, attól tartózkodjatok” (Korán, 59:7)?” Umm Jákúb azt mondta: „De olvastam.” Végül ibn Maszúd így felelt: „Allah Küldötte megtiltotta ezeket.”
  (al-Bukhári, Muszlim)

 • A hadíszban rossz megítélés alá estek azok a múltban élt emberek, akik haszontalan kérdésekkel fárasztották prófétáikat, különösen olyan dolgokról, amit lehetetlen elérni (például a rejtett dolgok vagy Allah tulajdonságai).

 • Ez a rossz megítélés azt jelenti, hogy a muszlimoknak vigyázniuk kell, nehogy hasonlóvá váljanak a múltbeliekhez, ezért csak akkor kérdezzenek, ha fontos (nem pedig jelentéktelen) dologról van szó, és higgyenek a prófétáknak. A muszlimok úgy tekintenek a prófétákra, mint példaképekre és hisznek abban, hogy ők Allah legjobb szolgái, akiket Ő a küldetés által felemelt. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) pedig a próféták hosszú sorában az utolsó, akit Isten az összes emberhez küldött, és az iszlám az a vallás, amit Isten elfogad a szolgáitól.

 • A prófétai tanításokon való összekülönbözés, illetve az ellenszegülés nagyon rossz és a pusztulás oka. Allah azt mondja: „Azok, akik nem az alapján ítélkeznek, amit Isten leküldött, ők a hitetlenek.” (Korán, 5:44), illetve „Ők a vétkesek.” (Korán, 5:45) Így, ha valaki úgy tekint a saját szavaira és döntéseire, hogy azok helyesek, és az Istenére pedig úgy, hogy azok helytelenek, az hitetlenség. Akik viszont helyesnek tartják az Isteni parancsokat, de szándékosan elutasítják azokat, és saját döntéseiket juttatják érvényre Istenével szemben, azok a viszályszítók és a vétkesek.

 • A Próféta ( béke legyen vele ) küldetése az emberiség számára könyörület Allahtól, mivel minden olyan dologra figyelmeztette közösségét, amely oka lehet a pusztulásnak, ahogy Allah mondja:
  „Eljött immár hozzátok egy küldött magatok közül. Keserves néki, ha valami baj ér benneteket; tiértetek aggódik s a hívők iránt jóságos és könyörületes.” (Korán, 9:128)

1 Nem jár értük büntetés, kategorikusan nincsenek megtiltva, viszont közelebb állnak a tilalmashoz, mint a megengedetthez.

2 Az, amit a Korán és a Szunna részletez. Allah azt mondja: „Miért nem esztek abból, aminek levágásakor elhangzik Allah neve, holott Ő elmagyarázta nektek, hogy mit tiltott meg?” (Korán 6:119)

3 Azt olvassuk a Koránban, hogy „A jótettek megsemmisítik a gonosz cselekedeteket.” (Korán 11:114) A Próféta ( béke legyen vele ) tanításaiból megtudhatjuk, hogy a napi öt ima, a közösségi ima (szalat al dzsamaa) és a böjt Ramadán alatt, levezekli apró bűneinket, ha a nagy bűnöket elkerüljük.

4 Az ajánlott cselekedet az, amelynek elhanyagolása nem jár büntetéssel, de elvégzéséért jutalom jár.

5 Ide tartozik a Próféta ( béke legyen vele ) olyan szunnája is, amelyet ő maga mindig megtett, de sohasem parancsolta meg másoknak az elvégzését.

6 Kötelező az, ami határozottan meg van parancsolva és kötelező teljesíteni, elhanyagolása büntetést von maga után; be nem tartása bűn (fiszq); és ha valaki nem hisz benne, hitetlenségget (kufr) követ el.

7 Ez a hadísz azt mutatja, hogy a Próféta ( béke legyen vele ) mennyire törekedett arra, hogy megóvjon minket a Tűztől. Allah azt mondta: „Eljött immár hozzátok egy küldött magatok közül. Keserves néki, ha valami baj ér benneteket; tiértetek aggódik s a hívők iránt jóságos és könyörülletes.” (Korán 9:128)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink