16. hadísz - A harag tiltása

testver1Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy egy férfi azt mondta a Prófétának – Allah dicsérete és békéje legyen vele: Adj nekem tanácsot! Ő azt felelte: „Ne legyél haragos!” A férfi többször is megismételte kérését. Allah Küldötte pedig azt mondta neki: „Ne legyél haragos!” (al-Bukhári)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • Ebben a hadíszban megmutatkozik, hogy a Próféta ( béke legyen vele ) társai ügyeltek arra, hogy kérdezzenek arról, ami fontos volt nekik, és hogy tanácsot kérjenek afelől, ami hasznos volt nekik. Fontos viszont azt is tudni a Próféta ( béke legyen vele ) társairól, hogy nem elégedtek meg a kérdezéssel, hanem azután a válasz szerint cselekedtek.

 • Minden emberhez úgy kell szólni, ahogy azt az illető helyzete, személyisége megköveteli. Tehát különböző embereknek különböző tanácsot lehet adni.

 • A dühtől való tiltás, és az, hogy a Próféta ( béke legyen vele ) megismételte tanácsát a férfinak – így szólván: „Ne legyél haragos!” – bizonyítja, hogy a harag veszélyes és rossz következményekkel járó jellemvonás.

 • Ezt a hadíszt kétféleképpen lehet magyarázni:

  • Uralkodj magadon, amikor van okod a haragra! Allah megdicsérte azokat, „akik elkerülik a súlyos vétkeket és a hitvány cselekedeteket, és amikor megharagszanak, akkor megbocsátanak”. (Korán, 43:37) Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Aki erőt vesz a haragváson – pedig ha véghez akarná vinni, akkor véghezvihetné –, annak Allah elégedettséggel tölti meg a szívét az Ítélet Napon.” (at-Tabaráni, Szahíhul-dzsámi) Tehát a tiltás ebben a hadíszban csupán a harag következményeire vonatkozik, vagyis a durva beszédre, a fizikai bántalmazásra, és a mássokkal szembeni rossz viselkedésre, utálatra és ellenségességre.

  • De lehet azt is mondani, hogy a tiltás magára a haragra vonatkozik: vagyis ne tégy olyasmit, aminek következtében haragos leszel, kerüld el minden eszközzel azt, ami a dühhöz vezet.

 • A harag bejárat a sátán számára, ami által bűnbe és meggondolatlan dolgokba viszi bele az embert. Tehát a gyógyír arra, ha valaki dühöt érez az, hogy Allahnál keres menedéket a sátán elől. A Próféta ( béke legyen vele ) látott egy embert, aki nagyon haragudott és azt mondta: „Tudok olyan szót, amit ha elmond, akkor elszáll tőle a mérge. Ha azt mondta volna: 'Menedéket keresek Allahnál a sátán elől!', akkor elszállt volna a haragja.” (al-Bukhári, Muszlim) Továbbá azt is mondta ( béke legyen vele ): „Ha valaki haragszik, de azt mondja „Audu billah” – Menedéket keresek Allahnál – akkor megnyugszik (elszáll) a dühe.” (Szahih al-dzsámi al-szaghír)

 • A dühös, haragos ember olyanokat képes mondani, amiben szitkozódás, átkozódás vagy hitetlenség is lehet, ezért Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ha valamelyikőtök haragszik, akkor hallgasson.” (Ahmed)

 • A dühös, haragos ember képes a fizikai bántalmazásra és a mássokkal szembeni rossz viselkedésre is, ezért Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ha valamelyikőtök haragszik, akkor üljön le, ha áll! Ha nem száll el tőle a haragvás, akkor feküdjön le!” (Abu Dáud) A külső helyzet megváltoztatása eszköze lehet a belső állapot megváltoztatásának, továbbá az ülő vagy a fekvő helyzet meggátolja az embert, hogy olyat tegyen, amit később megbán.

 • Ami segít a harag megfékezésében, az az emlékezés arra, amit Allah megígért azoknak, akik elkerülik a haraghoz vezető okokat, és erőfeszítést tesznek azért, hogy ne haragudjanak. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ne légy haragos és a Paradicsom a tiéd lesz!” (Szahíhul-dzsámi)

 • Kiemelkedő helyzete és magas rangja van annak, aki uralkodni tud a dühén. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Az erős ember nem az, aki másokat legyőz, hanem az erős ember az, aki uralkodni tud magán, ha dühbe gurul.” (Ahmed) És azt mondta: „A legerősebb ember az, aki le tudja győzni haragját, amikor erősödik a dühe, arca kipirul, és beleborzong az egész teste.” (Ahmed)

 • Anasz ibn Málikra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy így szólt: Egyszer Allah Küldöttével mentem, amikor rajta egy durva bélésű nadzsráni köpeny volt, és megfogta őt egy beduin, aki erősen megmarkolta a köpenyt és magához húzta. Megnéztem a Próféta nyakát és láttam rajta a köpeny nyomát. A férfi így szólt: Ó Mohamed, adjál Allah vagyonából, ami nálad van! A Próféta ( béke legyen vele ) ránézett és nevetett, azután adott neki.” (al-Bukhári, Muszlim)
  Így reagált hát a Próféta ( béke legyen vele ) ilyen helyzetekben, ahogy erre több hadísz utal. Vannak azonban olyan helyzetek, amelyekben a Próféta haragudott, például amikor olyan imámról értesült, aki hosszan imádkozik az emberekkel, és így taszítóvá teszi számukra az imát; vagy amikor Áisa házában olyan függönyt látott, amin lények képei voltak; vagy amikor Uszáma közbenjárt olyan nőért, aki lopott; vagy amikor olyanról kérdeztek, ami neki nem tetszett. Ez azonban dicséretes tulajdonság, mivel sosem önmagáért, hanem Allahért (az Ő parancsait sértő dolgok miatt) volt haragos.

 • A harag megfékezése az istenfélők egyik tulajdonsága. Allah azt mondta: „Versengve buzgólkodjatok Uratok bocsánatáért és egy olyan Paradicsomért, amely olyan széles, mint az egek és a föld, s amely készen áll az istenfélők számára, akik adakoznak, akkor is, ha jól, akkor is, ha rosszul megy a soruk; akik erőt vesznek haragvásukon és elnézőek az emberek iránt. Allah szereti a jóravalókat.” (Korán, 3:133-134)

 • A harag az emberi természet része, és ezzel kapcsolatban az emberek különböznek. Lehet, hogy nehéz az ember számára, hogy ne legyen haragos, de az igazak, ha haragszanak és eszükbe jut Allah vagy emlékeztetik őket Allahra, akkor megnyugszanak.

 • A harag a lélek és az érzelmek háborgása, idegfeszültség valami miatt, és ez az erő ösztönös háborgás az emberben. Ez a hadísz azt mutatja, hogy a harag olyan tulajdonság, amelytől meg lehet szabadulni, különben nem tiltotta volna meg Allah Küldötte ( béke legyen vele ). A Próféta ( béke legyen vele ) tanácsának megfogadásában gyógyír van a haragra.

 • Aki hamar megharagszik, és bármitől dühbe gurul, annak erőt kell vennie saját magán, el kell kerülnie a haragot kiváltó körülményeket, és fohászkodnia kell. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) amikor fohászkodni tanított minket, a következő fohászt hagyta ránk: Ó, Allah! Add nekem az istenfélelmet titokban és nyilvánosan, igaz szót haragban és elégedettségben, és add nekem a mértékletességet gazdagságban és szegénységben!” 1 (an-Naszái, Ahmed)

 • A Próféta ( béke legyen vele ) a dicséretes jó erkölcsöt köti a muszlim lelkére, és megtiltja az alávaló, rossz jellemvonásokat. Egyszer Ibn al-Mubáraktól azt kérték: Foglald össze nekünk a jóerkölcsöt egy szóban! Azt felelte: Ne légy haragos!

1 Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Három dolog menti meg az embert: Az istenfélelem titokban és nyilvánosan, a mértékletesség szegénységben és gazdagságban, és az igazságosság haragban és elégedettségben.” (asszilszilah asszahiha 1802)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink