17. hadísz - A jóságosság mindennel szemben

madaretetoAbu Ja’lá, Seddád ibn Auszra– Allah legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, Allah Küldöttét idézve, aki így szólt: „Bizony, Allah minden dologra nézve előírta azt, hogy a legjobb módon cselekedjétek meg. Így ha öltök, akkor kíméletesen tegyétek azt, ha állatot vágtok, akkor szépen vágjátok le, élesítsétek meg késeiteket, és könnyítsetek állatotokon levágásakor!” (Muszlim)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • Az iszlám a kedvesség, a szép bánásmód vallása minden téren: az istenszolgálat, a viselkedés és az ítélkezés terén, a baráttal és az ellenséggel, emberrel és állattal szemben egyaránt. Az egyik hadíszban Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Aki meg van fosztva a kedvességtől, meg van fosztva az összes jótól.” (Muszlim)

 • Allah könyörületessége a szolgákkal szemben, hogy mindenre nézve előírta a legjobb bánásmódot és a legjobb eljárást. Allah azt mondta:
  „Bizony, Allah megparancsolja az igazságosságot, a szép bánásmódot, s a rokonoknak való adakozást, s eltilt attól, ami förtelem és elvetendő, és a jogtalan erőszaktól. Talán hallgattok az intő szóra!” (Korán, 16:90)
  Ehhez tartozik például: az eltévedt utazónak megmutatni az utat, az éhezőt megetetni, a jót megparancsolni, vagy a rossztól eltiltani. Az, amit a Próféta ( béke legyen vele ) említett a hadíszban – az ölésről és a vágásról – csupán példa.

 • A hadíszban szereplő „előírta” szó a dolog kötelezőségét mutatja.

 • Ebben a hadíszban buzdítás van arra, hogy mindenben jót tegyünk, hiszen Allah előírta ezt.

 • A példák említése a tanítás egyik módszere, hiszen érthetőbbé teszi a mondanivalót.

 • Szépen kell bánnunk az állatokkal, egyrészt azért, mert Allah teremtményei, másrészt, mert élőlények. Nekünk nincs jogunk indokolatlanul és jogtalanul bántalmazni a Magasságos Allah teremtményeit. Allah azt mondta:
  „Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösségeket. Nem kerülte el a figyelmünket semmi sem az Írásban. [Majdan] Allahnál lesz az ő gyülekezésük.” (Korán, 6:38)

 • Könyörülettel kell bánnunk az állatokkal, hiszen Allah nap mint nap megmutatja bennük könyörületességét. Allah táplálja őket, és menedéket nyújt számukra. Ezért ha látjuk, hogy valamelyik állatnak szüksége van arra, hogy megetessük, vagy megitassuk őt, akkor ne tartson vissza minket semmi táplálásában. A Próféta ( béke legyen vele ) hírül adta, hogy egy nő Allah haragját vívta ki, mert bezárta a macskáját, amíg az éhen nem halt. Ő a Pokolba került egy macska miatt, amit bezárva tartott úgy, hogy nem etette, és nem engedte el, hogy élelemre vadászhasson. (al-Bukhári)
  A Próféta ( béke legyen vele ) azt is mesélte, hogy egyszer egy férfi nagyon szomjas lett, miközben sétált. Elért egy kúthoz, leereszkedett és addig ivott, amíg el nem múlott a szomjúsága. Amikor feljött a kútból meglátott egy lihegő kutyát, amint megpróbálja oltani a szomját a sarat nyalva. A férfi azt mondta: „Ezt a kutyát ugyanolyan szomjúság gyötri, mint amilyen engem gyötört.” Visszament a kútba, teletöltötte a cipőjét és inni adott a kutyának. Isten háláját adta a férfinak és megbocsátotta a bűneit. (al-Bukhári)
  Egyszer megkérdezték a Prófétától ( béke legyen vele ): „Allah Küldötte, kapunk valamilyen jutalmat az állatok iránt tanúsított kedvességünkért?” Ő ezt felelte: „Minden élőlény – legyen az állat, vagy ember – iránt tanúsított kedvességért jár jutalom.” (Muszlim és al-Bukhári)

 • Az állatokkal való könyörületesség nemcsak abban nyilvánulhat meg, hogy tápláljuk őket, hanem abban is, hogy ha bajba jutnak, segítünk nekik. A Próféta ( béke legyen vele ) egyszer látott egy madarat, amelyik körbe-körbe repült a kicsinyeit keresve, amelyeket kivettek a fészkéből, és azt mondta: „Ki bántotta ezt a madarat, és ki vette el a kicsinyeit? Tegyétek neki vissza őket!” (Abu Dáúd)

 • Az iszlám arra tanít minket, hogy szépen bánjunk minden élőlénnyel, valamint arra utasít, hogy bánjunk jól az állatokkal. Egyszer egy férfi megkérdezte a Prófétát ( béke legyen vele ): „Kapunk jutalmat az állatok iránt tanúsított jóságunkért?” A Próféta ( béke legyen vele ) ezt válaszolta: „Minden nedves májért [minden élőlény etetéséért] jár jutalom.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Az állatok vágásánál is szép bánásmódot kell tanúsítani. Meg kell élesíteni a kést, hogy gyorsan történhessen a levágás, és a levágás után békén kell hagyni az állatot, amíg meg nem szűnik a légzése. Tilos életlen eszközzel levágni az állatot, és tilos olyat tenni vele a levágás előtt, ami fájdalmat, szenvedést okozna neki (például eltörni a nyakát, élve levágni a lábát, vagy élve megnyúzni). Utálatos dolog az állat előtt élesíteni a kést, vagy úgy vágni le, hogy közben a másik állat látja azt.

 • Tehát ha valamit meg kell ölni, például veszett kutyát vagy vadállatot, akkor a legjobb módon kell megtenni azt. A halál eszköze nem lehet szenvedést okozó vagy a halált késleltető eszköz, és tilos a csonkítás is.

 • A Próféta ( béke legyen vele ) amikor egyszer egy meggyújtott hangyaboly mellett ment el, azt mondta: „Csak a tűz Teremtőjének van joga bárkit is tűzzel büntetni.” (Abu Dáúd)

 • Tilos az állatokat szórakozásra használni, bántalmazni. Egy nap Ibn Omar ( Allah legyen elégedett vele ) azt jegyezte meg látva néhány fiatalt, ahogy egy kikötözött madárra nyílvesszőket dobálnak: „Ki tette ezt? Allah átkozza őt. Bizony Allah Küldötte ( béke legyen vele ) elátkozta azt, aki céltáblának használt egy élőlényt.” (Muszlim)

 • Az iszlám világosan megmagyaráz és részletez minden olyan dolgot – akár kiemelkedő fontosságú akár másodlagos –, amelyre az embernek szüksége van az életében. Ez pedig bizonyítja e vallás hatalmasságát és teljességét, és azt, hogy megfelel az embernek minden időben és helyen.

 • Az iszlám szerint a Földön található látható és rejtett javak, vagyis a már kiaknázott, kitermelt és hasznosított, valamint a kitermelésre és hasznosításra váró anyagi javak, gazdasági készletek, természeti kincsek, mind az ember számára lettek teremtve. A Koránban ez áll: „Ő az, Aki megteremtette számotokra mindazt, ami a Földön van.” (Korán, 2:29)
  Ugyanakkor azért lett mindez az ember számára teremtve, hogy hasznára hajtsa azt, az igazság, az igazságosság és a helyreállítás, a jobbátétel korlátain belül. Az egész természet Allah ajándéka – magába foglalva a legparányibb állatot vagy akár a legkisebb fűszálat is – tehát tisztelnünk kell azt, és meg kell őriznünk a lehető legjobb formájában.
  „És ne okozzatok romlást a földön, miután megújíttatott! És fohászkodjatok Hozzá félve és remélve! Allah kegyelme közel van a jóravalókhoz. És Ő az, aki szeleket küld, hogy örömhírként hirdessék Kegyessége előtt az esőt. Mikor aztán súlyos esőfelhővel viselősek, akkor szárazságtól halott vidékre hajtjuk azt, s lebocsátjuk reá az esőt. És mindenféle gyümölcsöt sarjasztunk általa. Így hozzuk elő majdan a holtakat a sírjukból. Talán hajlotok az intő szóra.” (Korán, 7:56-57)

 • Az iszlám arra is buzdítja az embert, hogy művelje és virágoztassa fel a földeket. A Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Soha nem ültet úgy egy muszlim egy fát, hogy ne kapna jutalmat – szadaka (adomány) mindazért, amit megesznek arról a fáról. Amit leszednek arról a fáról, az neki szadaka; amit ebből a vadállatok megesznek, az neki szadaka, és amit a madarak megesznek róla, az is szadaka lesz számára.” (Muszlim) Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) még azt is mondta: „Az a muszlim, aki egy ültetvényt ültetett, jutalmat kap a túlvilágon minden emberért, állatért és madárért, aki eszik abból (annak gyümölcséből).” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Az ihszán (az őszinte hit) hiánya a romláshoz vezet. Allah azt mondja: „Romlás jelent meg a szárazföldön és a tengeren azért, amit az emberek keze elkövetett, – hogy [Allah] valamilyen kóstolót adjon nekik abból, amit cselekedtek. Talán megtérnek!” (Korán, 30:41)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink