19. hadísz - Allah megőrzi azt, aki megőrzi az Ő parancsait

allah1Abu al-Abbász, Abdullah ibn Abbászra hivatkozva – Allah legyen elégedett velük – jegyezték fel, hogy így szólt: Egy napon a Próféta – Allah dicsérete és békéje legyen vele – mögött voltam, s azt mondta: „Ó te ifjú! Én bizony megtanítalak néhány szóra: Őrizd meg Allahot (az Ő utasításait), és Ő is megőriz téged! Őrizd meg Allahot, és magad előtt találod Őt (megsegít téged)! Ha kérsz, akkor Allahtól kérj, és ha segítségért fordulsz, akkor Allahhoz fordulj segítségért! S tudd meg, hogy ha az egész közösség összegyűlne azért, hogy hasznodra legyen valamiben, nem lesz hasznodra, csakis abban, amit Allah már leírt a részedre! S ha összegyűlnének azért, hogy károdra legyenek valamivel, nem válnak károdra, csakis azzal, amit Allah már leírt a részedre! Felemeltettek a tollak, s megszáradtak a lapok. (at-Tirmidi és azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)

Egy másik – at-Tirmidi változatán kívüli – változatban: „Őrizd meg Allahot, és magad előtt találod Őt! Emlékezz meg Allahról a bőség idején, megemlékezik rólad a szűkölködés idején. Tudd meg, hogy ami eltévesztett téged, nem érhetett volna el, s ami elért téged, az nem téveszthetett volna el! Tudd meg, hogy a türelemmel a győzelem, a csapással a megkönnyebbülés, és a nehézséggel pedig a könnyebbség jön el!” (Ahmed, jó hadísz)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • A hadísz bizonyítja a Próféta ( béke legyen vele ) gyermekekkel szembeni alázatosságát, továbbá azt, hogy kereste társaságukat, és ügyelt arra, hogy tanítsa és nevelje őket.

 • A Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ó te ifjú! Én bizony megtanítalak néhány szóra”, itt pedig olyan nyelvi eszközöket használt, melyek felkeltik a hallgató vágyakozását és figyelmét a kívánt cél elérése érdekében.

 • A rövid mondatok kiválasztása a gyermekek tanításakor fontos.

 • Mindenkinek joga van tanulni, akár felnőttről, akár gyerekről van szó. Mindig annyit kell tanítani, amennyire befogadó képes a tanuló. – Az idő hasznos eltöltésének fontosságára is felhívja a figyelmet a hadísz (például tanulás, tanítás).

 • A hadísz központi témája az aqida, azaz a hittan, amely e kérdés fontosságára utal. Hiszen a hadísz a hagyatkozásról, a segítség, illetve a menedékkérésről, a félelemről és a reménykedésről szól.

 • Allah Küldöttének ( béke legyen vele ) példáját kell követni a gyermekek hitre és a hittételekre való nevelésében, és szívükben való elültetésében.

 • Megőrizni Allahot azt jelenti: Megőrizni a Magasságos Allah utasításait, aszerint cselekedni, távol maradni tiltásaitól, és szem előtt tartani Őt, átérezni mindent átfogó tudását, illetve megtanulni a vallásból azt, ami által helyes lesz az istenszolgálat.

 • Aki megőrzi Allahot, Allah megőrzi őt. És így aki elfeledkezik Allahról, Allah nem őrzi meg őt, ahogyan mondta:
  „És ne legyetek hasonlóak azokhoz, akik elfelejtették Allahot, s Ő ezért elfeledtette velük önmagukat. Ők a gonoszak.” (Korán, 59:19)

 • Akit Allah megőriz, annak Allah megmutatja az egyenes utat, segít rajta, és védelmezi őt, illetve megőrzi őt a vallásban, nem árt neki se kétely, se vágy. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) így szokott fohászkodni: „Ó Allah! Neked rendelem alá magam, Benned hiszek, Rád hagyatkozom, Hozzád térek vissza, és Veled védekezek. Ó Allah! A Te hatalmasságodnál – [azzal, hogy tanúsítom, hogy] nincs más isten Rajtad kívül – keresek menedéket attól, hogy tévútra vigyél. Te vagy az Élő, Aki soha sem hal meg, míg az emberek és a dzsinnnek mind meghalnak.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Az ember reménye Allahban legyen, hiszen az emberek sem ártani, sem hasznot hajtani nem tudnak neki. Ibn Abbász ( Allah legyen elégedett vele ) azt mondta: „Allah elegendő nekünk és Ő milyen pompás istápoló.” Ezt mondta Ábrahám ( béke legyen vele ) amikor a tűzbe dobták és Mohamed ( béke legyen vele ) amikor azt mondták: „Az [ellenséges] emberek [csapatokat] gyűjtöttek össze ellenetek. Féljetek hát tőlük!” Ám ez csak gyarapította hitüket, s azt mondták: „Allah teljesen elegendő nekünk. Milyen pompás istápoló!” (Korán, 3:173)” 1 (al-Bukhári)

 • Aki azt a teljes megőrzést akarja, amelyhez nem fér se aggodalom, se félelem, akkor tegye mindazt, ami Allahnak tetszik beszédben és tettben.

 • Milyen hatalmas Allah kegye az ember iránt, hiszen Ő az, Aki megmutatja neki a helyes utat, segít neki végrehajtani a jótettet, ezután elfogadja tőle és megjutalmazza őt az evilágon és a túlvilágon!

 • Az ember valójában nincstelen és tökéletlen, ezért nem szabad másnál menedéket keresnie, csakis Allahnál, és nem kérhet mástól csakis Allahtól, Aki Gazdag, Bőkezű, és mindenre Képes. Ha az ember mégis mástól kér valamit vagy segítséget (csakis olyasmit kérhet, amit a másik ember valóban képes megtenni, megadni), de akkor is tudnia kell, hogy a másik ember csupán ok (eszköz), és Allah az okozó. Hiszen Allah az, Aki a rászoruló útjába tette a másikat, de ha Ő úgy akarja, akkor egyetlen ember sem segíthet neki.

 • Az emberek gyengék, és Allah engedélye nélkül nem képesek arra, hogy hasznot hajtsanak egy másik embernek, vagy hogy ártsanak neki, még akkor sem, ha összefognak. Csupán az történik meg, amit Allah megírt az ember számára.

 • A hívő embernek büszkén kell élnie ezen a világon, mert tudja, hogy egyedül Allah a valóságos birtoklója mindennek ebben a létben, csak egyedül Ő képes életet adni és a halálba küldeni. A döntésnek, a bölcsességnek, a hatalomnak és a vezetésnek egyedül Ő a birtokosa. Ez a bizonyosságon alapuló tudás teszi lehetővé, hogy Allahon kívül minden mást számításon kívül hagyjon, s szívében csak Allah szeretete és félése éljen, Allah teremtményei közül senki más előtt ne hajtson fejet. Allahon kívül semmiféle nagyság, hatalom nem készteti remegésre és alázatra.

 • Minden meg van írva, hiszen Allah az egek és a föld teremtése előtt ötvenezer évvel írta meg a teremtmények sorsát.

 • Az elrendelésbe és abba vetett hit, hogy minden dolog Istentől ered. Mindez a muszlimnak békességet és nyugalmat hoz, és azt, hogy nem kell félnie az emberektől, vagyis ez a bátorság és a remény forrása, ugyanakkor ösztönöz a jó cselekedetre, a jó sors megvalósítására, és a rossz sors elűzésére, az ezt kiváltó okok megvalósításával. „Elűzzük a (rossz) sorsot a (megfelelő) sorssal.”

 • Az igaz hívő az, aki jólétben és szűkösségben is imádja Allahot, és nem pedig olyan, mint a társítók, akiről Allah mesélt a Koránban:
  „Ha hajóra szállnak, akkor Allahhoz fohászkodnak, hogy vallásukban őszintének mutatkozzanak iránta. Miután azonban kimentette őket a szárazföldre – íme, máris társítanak [Mellé]!”
  (Korán,29:65)

 • Aki Allahot megismeri – a Neki való engedelmességgel – a jólét idején, vele lesz Allah a szűkösség és a csapás idején is.

 • A hadíszban nagy örömhír van a türelmeseknek, és az, hogy a türelem következménye a győzelem. Tehát a pánikba esés, a kapkodás és az ijedtség nem hoz győzelmet.

 • A türelem 2 azt jelenti: tartózkodni a panaszkodástól, az elégedetlenségtől és minden olyan tettől, amely Allahnak nem tetszik. Anasz ibn Málik azt mesélte, hogy amikor Ibrahim, a Próféta ( béke legyen vele ) fia meghalt, könnyezett a Próféta szeme 3 és azt mondta: „Könnyezik a szem, szomorkodik a szív és csak azt mondjuk, ami Urunknak tetszik: Allahra mondom ó Ibrahim, mi miattad szomorúak vagyunk.” (Muszlim)

 • Nagy a türelem jutalma:

  • Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „A Magasztos Allah azt mondta: Nálam nincs más jutalma, mint a Paradicsom, annak a szolgámnak, akinek elszólítottam a szerettét az emberek közül, és ő ezt – a jutalmamat remélve – türelmesen elviselte.” (al-Bukhári)

  • Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Allah azt mondta: Ha próbára teszem egy hívő szolgámat, és ő Engem dicsér, és türelmesen viseli azt, amivel próbára tettem őt, akkor a fekvőhelyéről úgy kel fel, ahogy az anyja megszülte, ami a bűneit illeti. És a Magasztos Úr azt mondja a tettek lejegyzőinek: Nehézségeet küldtem szolgámra, és megpróbáltam őt. Jutalmazzátok hát tovább úgy, ahogy ezelőtt is jutalmaztátok, amikor egészséges volt. (Szahih al-dzsámi 4300)

  • Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „A Magasztos Allah azt mondta: Ha próbára teszem a szolgámat, a látását illetően, és ő türelmesen viseli ezt, helyette kárpótlásként neki adom a Paradicsomot” (al-Bukhári)

  • Egyszer egy fekete nő jött a Prófétához ( béke legyen vele ) és azt mondta: Görcsrohamaim vannak és ilyenkor kilátszik a testem. Fohászkodj értem! Ő így válaszolt: Ha türelmesen viseled, cserébe tiéd a Paradicsom, de ha akarod, fohászkodok Allahhoz érted. Mire a nő azt felelte: Türelmes leszek – azután azt mondta: Kilátszik a testem ilyenkor, fohászkodj azért, hogy ez ne történjen! A Próféta pedig fohászkodott ezért.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Minél nehezebb lesz a helyzet és hatalmasabbá válik a gond, annál közelebb van a megoldás, ahogy mondják: az éjszaka legsötétebb része az, amely a hajnalhasadás előtt van. Hiszen a csapással a megkönnyebbülés, és a nehézséggel pedig a könnyebbség jön el.

 • A hadísz arra tanít, hogy nem szabad elveszíteni a reményt Allah irgalma iránt, hiszen „Csupán a hitetlen nép veszti el a reményt Allah irgalmában”. (Korán, 12:87)

 • Aki sikeres szeretne lenni életében, annak türelmesnek kell lennie, hiszen a gondot enyhülés kíséri, a nehézséget pedig könnyebbség. Ez az élet rendje.

 • A hadíszban nagy örömhír van azzal kapcsolatban, hogy akármilyen gondjai és nehézségei is legyenek az embernek, Isten mindig készen tartja a megoldást, a kiutat, a könnyebbséget hozó fordulatot, sőt még örömöt is, amíg az Ő ösvényén haladunk és hitünket és türelmünket jó tettekkel bizonyítjuk. Allah azt mondta: „Bizony a nehézséggel könnyebbség jár. Bizony a nehézséggel könnyebbség jár.” (Korán, 94:5-6) Tehát a bajt, a nehéz pillanatokat mindig a megkönnyebbülés, a jobb pillanatok követik.

1 Allah a következő ájában azt mondta: „És Allah jutalmával és kegyével tértek haza anélkül, hogy bármi rossz érte volna őket. [Útjuk során] Allah tetszését követték. Allah kegyelme nagy.” (Korán 3:174)

2 Bővebben lásd a 23. hadísz magyarázatát!

3 Amikor a Próféta ( béke legyen vele ) kezében meghalt az unokája, sírt és a mikor egyik társa megkérdezte erről, a Próféta ( béke legyen vele ) azt válaszolta: „Ez kegyelem, amit Allah tett szolgáinak szívébe.” Másik változatban azt mondta: „Azoknak a szívébe teszi, akiébe akarja. Allah bizony a szolgái közül a könyörületesekhez lesz könyörületes.” (al-Bukhári, Muszlim)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink