Előszó

basmalaAz Irgalmas és Könyörületes Isten nevében. Hála legyen Allahnak, a Világok Urának, és kérjük Őt, hogy küldje áldását és békéjét prófétájára, Mohamedre.

A Ramadán hónap az Iszlámban rendkívüli jelentőségű. Allah ebben a hónapban küldte le kegyelme gyanánt az embereknek a Koránt, és ezzel megszabadított bennünket a kétségektől és a tévelygéstől. A Korán nyilvánvaló bizonyítékokat és tökéletes útmutatást tartalmaz az egész emberiség számára.

„Ez az Írás, amelyhez nem férhet kétség: útmutatás az istenfélők számára... olyan utat követnek ők, amelynek irányát az ő Uruk mutatja, s ők azok, akiknek jó a soruk.” (Korán 2:2, 2:5).

Allah a Korán kinyilatkoztatása által hatalmas kegyet gyakorolt az emberek iránt, hiszen a Korán birtokában – ahogy Allah mondja -: „Immár látván látszik az igaz út különbsége a tévelygéstől.” (Korán 2:256)

Mi, muszlimok ezért állandóan hálásak vagyunk Neki, és erről a csodálatos adományról is megemlékezünk, amikor Ramadán hónapban – Isten parancsának engedelmeskedve – böjtölünk, és jó cselekedetekkel igyekszünk az Ő tetszését elnyerni.
A Ramadán hónap lemondásai fokozzák Allah iránti imádatunkat, hiszen mindezt csakis Érte tesszük; de egymás iránti szeretetünket is fokozzák, hiszen együtt végezzük ezt az istenszolgálatot, és ez szorosabbra fűzi a testvériség szálait. Ugyanakkor a szegények, nélkülözők iránti empátiánk, nagylelkűségünk is fokozódik, megtapasztalva egy rövid időre azt az éhséget, amit ők érezhetnek nap, mint nap.
A rendszeres, szélsőségektől mentes böjtölés a testet is megerősíti és egészségesebbé teszi, csökken a daganatos és a túltápláltsággal összefüggő betegségek ( elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, stb.) előfordulási gyakorisága, és nő a várható élettartam. A tudatos, istenszolgálatként végzett böjt megtisztítja a lelket, fokozza az önuralmat, felhívja a figyelmet az evilági dolgok mulandó értékeire, és a túlvilági örök értékekre.
A böjt tehát testi, lelki, társadalmi és szociális téren is rendkívül hasznos, és ami a legfontosabb számunkra: ezáltal teljesítjük Isten parancsát, és elnyerhetjük elégedettségét.
Ezzel a könyvvel – mely elsősorban a böjttel ill. a Ramadán hónap során ajánlott egyéb jócselekedetekkel foglalkozik – segítséget szeretnénk nyújtani muszlim testvéreinknek, akik kizárólag Isten tetszésének elnyeréséért buzgólkodnak, abban, hogy ezt a lehető legjobb módon, és minél több tudás birtokában tehessék.
Emellett azoknak is ajánljuk a könyvet, akik nem gyakorolják az Iszlám vallást, csupán érdeklődnek a téma iránt, és szeretnének hiteles képet kapni a Ramadán havi böjtölésről, imákról, adakozásról, ill. a hónapot lezáró ünnepről, az Íd-ul-Fitr-ről.
A szerző a könyv összeállítása során törekedett a hitelességre – ezt bizonyítja a számtalan hadith (prófétai hagyomány) és Korán-idézet, melyekkel alátámasztotta állításait – továbbá törekedett arra is, hogy a különböző véleményeknek teret engedjen.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítséggel, támogatással hozzájárultak könyvünk megszületéséhez, és mindenek előtt Allahnak mondunk köszönetet, aki biztosította számunkra ezt a lehetőséget és tudást adott nekünk.
Szándékunk ezen könyv elkészítésével az Ő tetszésének és elégedettségének elnyerése volt, és Tőle kérünk bocsánatot a tévedéseinkért.

Komló, 2004. október 1.
Dr. Tóth Csilla

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink