Abdulmajid Al-Zindani: A fény segít a tudás keresőinek (A hit útja 14. rész)

tudomanyAz ész emberei és a tudósok – Keleten és Nyugaton egyaránt – reagáltak Allah fényére, főleg azután, hogy a keresztény papok elfordultak tőlük a keresztény tanoktól való eltávolodásuk miatt.


A papok megpróbálták a vallást ráerőltetni az emberekre, de az emberek még jobban eltávolodtak attól. De amikor a tudósok megpróbáltak elszökni az Istenben való hit elől, az Ő jeleivel találkoztak. Amikor a hitetlenség talaján álló tételeket próbáltak bebizonyítani, akkor az Isten olyat fedeztetett fel velük, ami megdöntötte a tételeiket. Az Isten jelei arra indították a tudósokat, hogy a hit hirdetői legyenek, holott korábban a hitetlenség terjesztői voltak.


Nem tudták ezek a hitetlen tudósok és a hitetlen emberek, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) az eredeti és igaz vallással küldetett az emberiséghez? S nem tudták, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) már sok évszázaddal ezelőtt rámutatott a keresztény vallásban azokra a megváltoztatott, meghamisított dolgokra, amelyeket a tudósok csak most fedeztek fel? Hát azt sem tudták a hitetlenség követői – főleg a muszlim országokban –, hogy a tudósok már rámutattak a hitetlenség és a pogányság alapvetően téves voltára?
Ezek közül a tudósok közül sokan a hit hirdetői lettek. A következőkben néhányuktól idézünk egy-egy gondolatot:

•     Dr. Walter Scalender Breg, filológus, biokémikus (Fiota Egyetem)
      „Azok, akik tudományos munkát végeznek, miközben hisznek Allahban – az Istenben – nagy boldogságot élveznek. Még nagyobb az élvezetük, amikor valami újat fedeznek fel, mert még jobban megbizonyosodnak arról, hogy milyen mélyre nyúlnak Allah kezei ebben a világban.”
•    Andrew Cononai, természettudós az „Isten létezése való igazság” című könyvében azt írja:
        „Látszik, hogy a hitetlenek milyen elvakult tévelygésben vannak, vagy egy elcsábított agyterületük akadályozza meg nekik, hogy felfogják, hogy ha nem hisznek Allah – az Isten – létezésében, akkor a világban létezők – akár élők, akár halottak – semmi jelentőséggel, értelemmel nem bírnak.”
•     Hearshle, angol csillagász:
       „Minél jobban bővül a tudás köre, annál több a bizonyíték arra, hogy van egy örökkévaló Teremtő, Aki olyan erővel rendelkezik, amelynek nincs határa. A geológusok, matematikusok, csillagászok és természettudósok összefogtak, hogy minél több tudást halmozzanak fel, s mindez Allah nagyságára utal.”
•     Dr. Woots, francia kémikus:
       „Ha valamikor úgy érzem, hogy az Allahban való hitem megrázkódik, akkor elindulok az akadémiai laborba, hogy megerősítsem azt.”
•     Dr. Mernit Stanly Congden, természettudós és filozófus:
       „Minden, ami a világon van, Allah létezésére, nagyságára és hatalmas tudására utal. Mi tudósok, amikor valamit tanulmányozunk a világ dolgaiból, nem csinálunk mást, mint Allah kezeinek nagyságát figyeljük meg. Ő Allah, Akit nemcsak tudományos eszközökkel ismerhetünk meg, hanem az Ő jelei által is, amiket magunkban találunk, s a világ minden atomjában megfigyelhetünk. A tudomány nem más, mint megfigyelni Allah teremtésének hatását.”
•     Edward Loter Kabel, zoológus, tanszékvezető a San Franciscoi Egyetemen. Miután felsorolt néhány bizonyítékot a hitére, azt mondta:
       „Nincs itt helye még több bizonyítékot felsorolni e világ tökéletességére. Bár én már sok ilyen bizonyítékra rájöttem a bogarak szárnyán végzett kutatásaim során. Minél jobban belemerülök ezek tanulmányozásába, annál erősebb lesz a hitem Allahban. Ugyanis a természeti jelenségek, melyekkel a tudomány foglalkozik, nem mások, mint Allah világos jelei az evilág tökéletességére.”

Allah már megmutatta a kutatóknak létezésének jeleit, ahogyan a Korán, illetve Mohamed Próféta (béke legyen vele) csodáit is már megmutatta nekik. Sok ember lép be az iszlámba, főleg a kutatók közül és sorra jönnek létre az iszlám központok szerte a világban (Európában és Amerikában is). Azok, akik belépnek az iszlámba, tudással és meggyőződéssel teszik azt. Míg azok, akik kilépnek belőle – ha vannak ilyenek – csakis tudatlanságuk miatt teszik azt.


Az elszámolás közeledte...

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink