Bevezető (Mekkai zarándoklat 1. rész)

Mekka, Kába mecsetBizony, a dicsőség Allahot illeti. Neki adunk hálát, az Ő segítségét és megbocsátását kérjük. Allahnál keresünk menedéket a saját lelkünk gonoszától és a bűnös cselekedeteinktől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt senki nem vezetheti tévútra. Akit pedig Ő tévelygésbe küld, azt nem vezetheti senki. Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható isten, kivéve Allah, és Mohammed (béke legyen vele) az Ő szolgája és küldötte.

Az iszlám útján életünk célja az Isten akaratának alávetett engedelmesség, amivel saját boldogulásunkat is szolgálva, az Ő tetszését kívánjuk elérni. Istenszolgálatunk oszlopai közé tartozik a zarándoklat, amelyet élete során minden olyan muszlimnak legalább egyszer el kell végeznie, akinek ez módjában áll.

A zarándoklat, a haddzs teljesítése egyszerre jelent komoly kihívást és nehézséget, valamint olyan mélyreható és felemelő élményt is, ami képes gyökeresen megváltoztatni életünket. Az elvégzett zarándoklat halálunkig meghatározó emlék marad, amely kihat halálunk utáni életünkre is. Éppen ezért rendkívüli jelentősége van annak, hogy megfelelően fel tudjunk készülni erre a testet-lelket próbára tevő eseményre.

Általános tapasztalatok szerint a zarándoklatok kétharmadát első alkalommal nem sikerül hiba nélkül elvégezni. Ha ez a hiba a zarándoklat valamelyik pillérével kapcsolatos, erőfe­szítésünk hiábavaló, a zarándoklat érvénytelenné válik.

A hibák elsődleges oka azoknak a megfelelő ismereteknek a hiányából ered, hogy mikor, hol és pontosan milyen tennivalóink vannak a különböző szertartásokon.

Könyvünk elsődleges célja, hogy a Mekkába induló testvéreinket megismertessük a zarándoklat pontos menetével, annak érdekében, hogy igyekezetük sikeres legyen. E mellett azonban – Isten segítségét kérve – részletesen be szeretnénk mutatni vallásunk ötödik pillérét, amely a legösszetettebb és leghosszabb istenszolgálat. Lényegesnek érezzük, hogy az ismeretek által nyert tudás eloszlassa testvéreink aggályait, és segítsen abban, hogy a szertartások bonyolultságát vagy nehézségét ne értékeljék túl.

Amellett, hogy a zarándoklat elvégzésének menetét részletesen be szeretnénk mutatni, rendkívül fontos számunkra a hitelesség, hogy könyvünk megfeleljen a Koránban, a prófétai hagyományokban és a hiteles muszlim vallástudósok műveiben leírtaknak.

A könyvben a témakörhöz kapcsolódó fogalmak, fohászok és Korán-áják fonetikus átírását is megadtuk, hogy ezzel is segítsük arabul nem, vagy csak kevésbé tudó testvéreinket, azok megtanulásában.

Az áttekinthetőség kedvéért a szöveg fejezetekre és alfejezetekre oszlik.

Az első fejezet a zarándoklat (al-haddzs) három nagyobb fajtáját mutatja be, kitérve a kisebb zarándoklat (al-umra) jelentőségére és fontosságára.
A második fejezet részletesen tárgyalja a Káaba és Mekka történetét, a zarándoklat történelmi és vallási hátterét, és a Próféta (béke legyen vele) búcsúzarándoklatát.
A harmadik fejezet bemutatja a zarándoklat elvégzésének céljait és feltételeit, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdéseket tárgyalja.
A negyedik fejezet a zarándoklat időpontjait és helyszíni határait ismerteti.
Az ötödik fejezetben olvashatunk arról, hogy mik a zarándoklat pillérei és kötelezettségei.
A hatodik fejezet részletesen tartalmazza a zarándoklat összes szertartását, azok vallási előírásait, elvégzésük helyszíneit és folyamatát.
A hetedik fejezet röviden, pontokba foglalva összegzi a zarándoklat alatti teendőket. Ez a fejezet önmagában is használható azok számára, akik szeretnék megismerni a zarándoklat teendőit, kötelezettségeit.
A nyolcadik fejezet a nők zarándoklatának sajátosságait mutatja be.
A tízedik – utolsó – fejezetben pedig a Próféta (béke legyen vele) mecsetének látogatásáról esik szó, amely ugyan nem a zarándoklat része, de ajánlott minden muszlim számára.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink