A Zarándoklat (al-haddzs) és az Umra (Mekkai zarándoklat 3. rész)

Mekka, zarándoklatA  zarándoklat (al-haddzs) az iszlám egyik pillére. Elvégzése minden olyan felnőtt muszlim férfi és nő számára kötelező legalább életében egyszer, aki anyagilag, testileg és szellemileg képes ezt megtenni. Ahogy a Koránban Allah mondja:

Az emberek kötelessége Allahhal szemben a Házhoz történő zarándok­lat, [de csak] annak, aki utat (módot) talál rá1. Ám aki tagadja [az maga látja kárát]. Allahnak nincs szüksége a teremtményekre. (Imrán nemzettsége 3:97)

Ezt igazolja a következő hiteles (szahíh) hadísz is, amelyet Abdullah Ibn Umar mondott, szólván: „Hallottam a Prófétát (béke legyen vele) azt mondani: »Az iszlám öt dologra épül: a tanúságtétel (saháda), vagyis hogy nincs más Isten kivéve Allah, és Mohammed az Ő küldötte; az ima helyes elvégzése (ikámat asz-szalá); a zaká kifizetése; a zarándoklat elvégzése (haddzs al-bejt) és a ramadán böjtölése (szijám ramadán)2.«”
Fontos megértenünk, hogy több fajta zarándoklat is van, ezeket később Isten segítségével részletesen is magyarázzuk. A zarándoklat egyes fajtái két nagyobb részből tevődnek össze:

•    1.    A zarándoklat (haddzs), amelynek jelentése: Mekka meglátogatása istenszolgálat céljából, amelynek során ihrám állapotban a következő szertartásokat végezzük el: a Káaba körbejárása (taváf), a Szafá és a Marva között járás (szaíj), az Arafa völgyében történő állás, éjszakázás Muzdalifa völgyében, a kavicsok dobása Mínában, stb.
•    2.    Az umra, melynek jelentése: Mekka meglátogatása istenszolgálat céljából, amelynek során ihrám állapotban a következő szertartásokat végezzük el: a Káaba körbejárása, a Szafá és a Marva között járás, illetve a haj leborotválása vagy rövidre vágása.
 
Az umra végezhető önmagában is, ezért nevezhető kisebb zarándok­latnak. Ha csak az umrát önmagában szeretnénk elvégezni, akkor nem vagyunk időszakhoz kötve, bármikor megtehetjük, de vannak hónapok (ramadán, savvál, dzulkada, és dzulhiddzsa, vagyis a hidzsri év 9-12 hónapjai), amikor ajánlottabb a teljesítése. Muszlim hiteles (szahíh) gyűjteményében szerepel: „Ibn Abbász mondta: »Hallottam a Prófétát (béke legyen vele) azt mondani egy nőnek: ’Ha eljön ramadán, végezd el az umrát, mivel ramadánban az umra annyit ér, mint egy zarándoklat (haddzs).’«”. Bukahri hiteles (szahíh) gyűjteményében szerepel: „Ibn Abbász mondta: »Hallottam a Prófétát (béke legyen vele) azt mondani Um Szinan al-Aanszáriának: ’Egy umra ramadánban olyan mint egy zarándoklat velem’«”.
Egyes muszlimok azt hiszik, hogy ha a ramadánban végzik el az umrát, akkor teljesítették a haddzsot. A valóságban azonban a ramadánban végzet umrának csak a jutalma annyi mint a haddzsnak, de nem helyettesíti azt, hiszen a zarándoklat az iszlám pillére, amit életében egyszer minden muszlimnak el kell végeznie.
Az, hogy az umra önmagában is fontos szertartás, jól látszik abból, hogy a Koránban a legtöbbször a haddzsal együtt kerül említésre.

Bizony, a Szafá és a Marva Allah [zarándok]helyei közé tartoznak. Ezért aki elzarándokol a Házhoz vagy elvégzi az umrát, azt nem terheli vétek, ha teljesíti a kettő közötti járást. Ha valaki önként tesz jót, [tudja meg, hogy] Allah bizony a Felettébb Hálás(3) a Mindent tudó. (A tehén 2:158)

Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát Allahért! (A tehén 2:196)

Lábjegyzet:

2.    Szahíh Bukhári
3.    A Hálás Allah egyik neve. Ő bőkezűen jutalmazza a legkisebb jótettet is.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink