A zarándoklat kötelezővé tételének időpontja (Mekkai Zarándokat 7. rész)

zarandoklat31Miután Ábrahám (béke legyen vele) végzett a Káaba építésével, Allah megparancsolta neki, hogy hirdesse a zarándoklat elvégzését az embereknek:

És hirdesd ki az emberek között a zarándoklatot. (A zarándoklat 22:27)

Ibn Katír Korán magyarázatában ez olvasható erről:

A Magasságos azt mondta: „Hívd az embereket zarándokolni e Házhoz (Káaba), amelynek építésével megbíztunk téged! Erre Ábrahám (béke legyen vele) azt mondta: „Ó, Uram! Miképp juttassam el az emberekhez, mivel hangom nem ér el hozzájuk? Erre Allah azt mondta: „Te csak hívd, Mi eljuttatjuk hozzájuk”. Ábrahám (béke legyen vele) felemelte hangját és így szólt: „Ó, emberek! Az Uratok megjelölte a Házat (Káaba), tehát zarándokoljatok el ahhoz”. A fák, a sziklák és a föld minden egyes dolga, amely hallotta, azonnal válaszolt a hívására, és az is, akinek Allah az Ítélet napja bekövetkeztéig előírta a zarándoklat elvégzését, mondván: „Itt vagyok Ó Allah állok rendelkezésedre, itt vagyok!”.13

A vallástudósok véleménye eltér arról, hogy a haddzs a Próféta (béke legyen vele) eljövetele után pontosan mikor tétetett kötelezővé. Néhányan azt mondják, hogy ez a hidzsra hatodik évében történt, mások szerint a hetedik, megint mások szerint a 8., a 9. vagy a 10. évében vált kötelezővé.
Ibn al-Kajjim ezzel kapcsolatban azt mondta: „Nincs vita arról, hogy a Próféta (béke legyen vele) a hidzsra után nem végzett más zarándoklatot a búcsúzarándoklatán kívül, és hogy azt a hidzsra (Mekkából való kivándorlás) 10. évében teljesítette.
Amikor a zarándoklat kötelezősége kinyilatkoztatott, a Próféta (béke legyen vele) késlekedés nélkül azonnal igyekezett teljesíteni, így a zarándoklat kötelezővé tételének időpontja a hidzsra 9. vagy 10. évére tehető.” Ennek a bizonyítéka, pedig a következő ája:

Az emberek kötelessége Allahhal szemben a Házhoz történő zarándoklat, [de csak] annak, aki utat (módot) talál rá. (Imrán nemzetsége 3:97)

E Korán-ája kinyilatkoztatása a hidzsra szerinti 9. évre tehető.
A Próféta (béke legyen vele) a hidzsra után négyszer végzett umrát14, míg zarándoklatot csak egyet, amely egyben a búcsúzarándoklata is volt (haddzsatul-vadá), mely a hidzsra szerinti 10. évben történt.15

Lábjegyzet:

13.    Ezt Ibn Abbász, Mudzsáhid, Ikrima, Sza-íd ibn Dzsubajr és rajtuk kívül más prófétai kortársak is hagyományozták
14.    Mind a négyet hidzsra utáni években és kivétel nélkül dzulkada hónapjaiban teljesítette. Erről több szahíh hadísz tanúskodik. Lásd Ibn Kajjim: Zád, II/86-88.
15.    Fauzán, (2001): I/ 398.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink