A zarándoklat történelmi előzményei (Mekkai zarándoklat 8. rész)

kaba1Mekka és a Káaba rövid története

Mekkát a Korán négy néven említi. Eredeti neve mellett olvashatjuk a „biztonságos város” (al-beled al-amín, 95:3), a „városok anyja” (umm al-kurá, 42:7), és a Bekka (4:96) nevet is. A koránmagyarázatok szerint ez volt Mekka első neve. Bekka mellett előfordul az áldott (mubárak) kifejezés is, ebben az értelemben áldott város. Mekka már ősidők óta nagy jelentőséggel bír mind vallási, mind kereskedelmi szempontból. Itt született a Próféta (béke legyen vele) és itt kezdődött a Korán kinyilatkoztatása is.


Ugyan közvetlenül nem szerepel a Koránban, de prófétai hadíszokból és Korán magyarázatokból kiderül, hogy a Káabát eredetileg Ádám (béke legyen vele) építette, Isten parancsára, hogy a földön is legyen egy olyan Ház, amelyet körbejárnak az emberek, mint ahogy az angyalok az Épített Házat a Hetedik Égben (Al-Kurtubi tefszírje).16

Bukhari szahíh gyűjteményében szerepel a következő hadísz: Allah küldte Gábrielt (béke legyen vele) Ádámhoz (béke legyen vele) , hogy építsen házat neki (mecsetet). Később Gábriel (béke legyen vele) újra leküldetett Ádámhoz (béke legyen vele), hogy mondja meg neki: Te vagy az első ember, és ez az első ház, amely felépíttetett az emberek számára (hogy Istent szolgálják).17
Egy másik hagyomány szerint: Ádám (béke legyen vele) azt mondta, hogy: Nem hallom az angyalok hangját. Allah azt válaszolta neki: Akkor építsd fel a házamat (a Káabát) és járj körül, ahogyan láttad az angyalokat körbejárni az Épített Ház körül, amely az égben van.18 Erre közvetett bizonyíték a következő Korán ája is:

Az első ház amely felépíttetett az emberek részére az, amelyik Bekkában (Mekkában) van. Áldott az, és vezérlet a teremtmények számára. (Imrán nemzetsége 3:96)

A Ház tehát már Ádám (béke legyen vele) idejében állt, de Noé (béke legyen vele) idejében amikor az özönvíz sújtotta az embereket, Isten akaratából a ház felemeltetett, és csak az alapok maradtak meg. Ahogyan a szunnából ismert, később Isten segítségével minden próféta elzarándokolt a házhoz, de nem ismerték a pontos helyét. Ábrahám prófétának (béke legyen vele) mutatta meg Isten a Ház helyét, aki később felépítette azt alapjaira.
Arra, hogy a Káabát Ádám (béke legyen vele) építette, további bizonyíték Muszlim hiteles (szahíh) hadíszgyüjteményében szereplő hagyomány, amely szerint:
„Abú Dzar a kortárs megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele) , hogy melyik az első mecset a földön, és a Próféta (béke legyen vele) azt mondta:a Meszdzsid Al-Harám (a mekkai Tilalmas mecset). Aztán megkérdezte Abú Dzar, hogy melyik volt a második mecset a földön, és a Próféta (béke legyen vele) azt válaszolta: Az Aksza mecset Jeruzsálemben. És megkérdezte Abu Dzar, hogy mennyi idő volt a kettő között, és a Próféta (béke legyen vele) azt felelte: 40 év. Aztán azt mondta még: Az egész föld mecset számodra, bárhol is légy, ha eljön az ima ideje, imádkozz.”19

Allah a Koránban számos helyen, főleg a Medínai szúrákban tesz említést arról, hogy Ábrahám (béke legyen vele) és Iszmáíl(béke legyen vele) építette újra a Káabát:

[Említsd meg azt,] amikor Ábrahám és Iszmaíl felépítették a Ház (a Káaba szentélyének) alapjait [azt mondván]: „Urunk! Fogadd el tőlünk [szolgálatunkat]! Bizony Te vagy a Mindent Halló, a Mindent Tudó! (A tehén 2:127)

Lábjegyzet

16.    Lásd szahíh Bukhári, Feth Al-Bári Ibn Hádzsár, Al-Kurtubi tefszírje.
17.    Feth Al-Bári Ibn Hadzsar, szahíh al-Bukhári
18.    Feth Al-Bári Ibn Hadzsar, szahíh Al-Bukhári
19.    Szahíh Muszlim

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink