A zarándoklat elvégzésének feltételei (surút al-haddzs) (Mekkai zarándoklat 15. rész)

zarandoklat20A  zarándoklat elvégzése csak egy alkalommal kötelező az élet során. Elvégzésének feltételei a következők:

•    1.    Az iszlám (al-iszlám)
•    2.    Ép ész (al-akl)
•    3.    Pubertáskor elérése (al-bulúg)
•    4.    Teljes szabadság (kemál al-hurrijja)
•    5.    (Anyagi) képesség (al-isztitáa)
•    6.    Mahram (nők részére)53

Ahhoz, hogy valaki elvégezze a zarándoklatot, az első feltétel az iszlám, vagyis, hogy az illető muszlim legyen. A zarándoklat az egyik kötelező pillér az iszlám öt pillérei közül, de egy hitetlentől nem fogadtatik el, ugyanis a Próféta (béke legyen vele) a vallási dolgokért történő számonkérést, a tanúságtétel megvallására alapozta. A hitetlenek cselekedeteiről Allah azt mondja a Koránban:

S sort kerítünk arra, amit cselekedtek, és szétszórt porszemekké tesszük.54 (al-Furqán 25:23)

As-Sáfií a következőt mondta ezzel kapcsolatban: „Ha egy felnőtt korú hitetlen elvégzi a zarándoklatot, és azután felveszi az iszlámot, nem fogadtatik el tőle a zarándoklat, mert addig nem illeti meg a kötelező cselekedet elvégzéséért járó jutalom, amíg nem hisz Allahban és a küldöttében. De miután ezt elfogadja és muszlim lesz, onnantól kötelezővé válik számára az, hogy ismét elvégezze a zarándoklatot.”

A második és a harmadik feltétel az ép ész, illetve a pubertáskor elérése. Tehát minden épp ésszel rendelkező felnőtt muszlim – férfi és nő – számára egyaránt kötelező a zarándoklat elvégzése. A gyermek vagy kiskorú, illetve a gyengeelméjű mentesül ez alól. A gyermek zarándoklatának kérdésében a négy iskola (medheb) alapítóinak eltérő a véleménye. Málik és Sáfií szerint kötelező, Hanífa szerint nem kötelező a kiskorúnak elvégeznie az iszlám ötödik pillérét. De milyen korig számít valaki gyermeknek? Málik imám szerint a csecsemő is zarándokolhat, de a többi vallástudós szerint az érettség fokát (szann al-balúga) a zarándoklatnál ugyanúgy kell elbírálni, mint az imánál.55
Ali hagyományozta, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Hárman vannak felmentve a kötelezettségek alól: a bolond, amíg meg nem gyógyul, az alvó, amíg fel nem kel és a gyerek, amíg el nem éri a pubertáskort.” (Musznad Ahmed, Iruá Algali Al-Albáni)
A kiskorúnak nem kötelező a haddzs, de ha elvégzi, akkor megkapja jutalmát. Amikor viszont eléri a pubertáskort, előírt kötelezettséggé (fard) válik számára, amelyet el kell végeznie. Ezt a következő hadísz bizonyítja. Ibn Abbász hagyományozza, hogy a Próféta (béke legyen vele) mondta: „Ha egy gyerek elvégzi a zarándoklatot, akkor az elfogadtatik tőle a pubertáskor eléréséig, de amint eléri a pubertáskort, kötelező neki újra elvégezni a haddzsot.”

Ami a szabadság feltételét illeti, a rabszolgáknak nem kötelező a zarándoklat elvégzése. Erről Ibn Abbász a következő hagyományt mondta: „Próféta (béke legyen vele) azt mondta: »Ha egy kiskorú elvégzi a zarándoklatot, és később eléri a pubertáskort akkor kötelező, hogy ismét elvégezze a zarándoklatot; és ha bármelyik szolga elvégzi a zarándoklatot, és később szabaddá válik, akkor neki is kötelező a zarándoklat ismételt elvégzése.«”56

A haddzs teljesítésének ötödik feltétele a képesség, vagy „aki módot talál rá”, (al-isztitáa) amely így határozható meg:
„Az a személy képes elvégezni a zarándoklatot, aki biztosítani tudja azt az ellátást, amely a zarándoklatra való utazásának kezdetétől a zarándoklat elvégzésén keresztül a visszatéréséig elegendő, és akinek módjában áll megfizetni az utazáshoz szükséges közlekedési eszközöket (hajó, repülő, vonat stb.) egészen a zarándoklati helyekig.”57
Allah a képességről (al-isztitáa) azt mondja a Koránban:

Az emberek kötelessége Allahhal szemben a Házhoz58 történő zarándoklat, [de csak] annak, aki utat (módot) talál rá.59
(Imrán nemzettsége 3:97)
Az isztitáa úgy értelmezhető, hogy saját maga személyesen megy el, vagy pedig módjában áll valaki mást elküldenie, aki a szükséges feltételeknek megfelel. Ha személyesen megy el, úgy a „lehetőség” alatt a testi, vagyoni és közbiztonsági feltételeket kell érteni. Itt a részletekről a vallástudósok eltérően vélekednek. Abú Hanífa, Ibn Hanbal és Sáfií szerint: „a lehetőség alatt az útra való eledel (az-zád) és a hátasállat (ar-ráhila) értendő.”60

Lábjegyzet:

53.    A „mahram”-ról bővebben később esik szó „ A nők zarándoklatának fontosabb kérdései” című fejezetben.
54.    Haba’a: azokra az apró porszemekre használatos kifejezés, amelyeket a fénysugárban lehet észre venni, miközben repkednek, de ezek olyan kis méretűek, hogy kézzel nem lehet őket megérinteni, mert azonnal szerteszét reppennek. Allah ezekhez a porszemekhez hasonlítja a hitetlenek cselekedeteit a Koránban. (ibn Katír, Tafsír).
55.    Ez a Próféta (béke legyen vele) szerint hét-tíz éves korú egyéntől fogadható el.
56.    Hadísz szahíh: Bulúg al-marám Ibn Hadzsar
57.    Hadísz szahíh: Bulúg al-marám Ibn Hadzsar
58.    A Káaba.
59.    Vagyis: egészséges, van pénze, és biztonságos az út.
60.    Véleményüket Ibn Abbász és ibn Umar szavaira alapozták, akik közvetlenül a Prófétától (béke legyen vele) hallották. Ugyanez megtalálható Anasz által hagyományozott hadíszban is.
61.    At-Tajjár

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink