A Paradicsomba vezető út - 3. rész

Fák"...ahogy az idő múlik, a bűnbánat egyre nehezebbé is válik. Az az ember, aki halogatja a bűnbánatot, olyan, mint aki halogatja, hogy kivágjon egy fát. És egy nap ránéz a fára, és látja, hogy igencsak megerősödött már, és csak nagy munkával lehet már kivágni. Ezért inkább úgy dönt, hogy hagyja a fát még egy-két évig, és csak aztán tér majd vissza hozzá. Nem tudja, hogy minél tovább hagyja a fát a helyén, annál erősebbek lesznek a gyökerei. És míg a fa az idő multával egyre erősödik, az ember csak gyengül. Hogyan vághatná ki aztán a gyenge ember az erős fát?"

 

 

A bűnbánatból származó előnyök

A bűnbánat eltörli a bűnöket

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta: „Aki bűnét megbánja, az olyan, mint akinek nincs bűne.”
(Feljegyezte ibn Madzsah és mások, Szahih al-Dzsami #3008)

A bűnbánat a rossztetteket jókkal helyettesíti

Allah azt mondja a Koránban:

„Kivéve azok, akik bűnbánatot tartanak és hisznek, és jókat cselekszenek. Ezek bűneit Allah jótettekkel helyettesíti, és bizony, Allah a Megbocsátó, az Irgalmas.”
(Korán, 25:70)

A bűnbánat megtisztítja a bűnbánó szívét

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta: „Ha egy szolga bűnt követ el, egy fekete pont keletkezik a szívén. Ha felhagy ezzel a rosszcselekedettel, és Allah bocsánatát kéri, a szíve megtisztul. De ha visszatér a cselekedethez, az a fekete pont addig terjed, amíg befedi az egész szívet. Ez lesz az a burok, amit Allah említ az ájában: „De nem! Befedte szívüket mindaz (a gonoszság), amit elkövettek...” (Korán, 83:14)
(Feljegyezte Ahmad, al-Tirmidhi és mások, Szahih al-Dzsami #1670)

A bűnbánat nyugodt, csendes életet eredményez

Allah azt mondja a Koránban:

„És kérjétek Uratok bocsánatát, és forduljatok hozzá bűnbánattal, hogy jót adhasson nektek (az evilágon) egy kijelölt ideig, és (a Túlvilágon) kegyelmét adhassa minden jótevőnek. Ha azonban elfordultok, bizony féltelek benneteket egy Hatalmas Nap büntetésétől.” (Korán, 11:3)

A bűnbánat az elegendő megélhetés és erő forrása

Allah azt mondja a Koránban Noé próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) kijelentését említve:

„(Noé azt mondta:) Kérjétek Uratok bocsánatát. Bizony, Ő a Megbocsátó. Ő küld nektek bőséges esőt, és megszaporítja vagyonotokat és gyermekeiteket, és Ő alkot nektek kerteket és a folyókat.” (Korán, 71:10-12)

A bűnbánat segítségével érhető el a siker ebben az életben és a Túlvilágon is

Allah azt mondja a Koránban:

„De az, aki megbánta bűneit, hitt és jókat cselekedett, az talán a sikeresek közé fog tartozni.” (Korán, 28:67)

És Allah azt is mondja:

„Kivéve azok, akik megbánják bűneiket és hisznek, és jótetteket cselekszenek. Ezek a Paradicsomba fognak lépni, és semmiféle jogtalanságot (megmérettetésük során) nem fognak elszenvedni.” (Korán, 19:60)

A bűnök és az engedetlenség káros hatása

Ibn al-Kayyim Al-Dá’wa al-Dawá című könyvében számos káros hatást említ, amelyek a bűnök elkövetéséből származnak. Ezek közé tartozik:

Az embert a bűnei megakadályozzák abban, hogy tudást szerezzen, vagy tudását megtartsa.
A bűnök akadályozzák az engedelmességet.
A bűnöst Allah ritkán vezeti a legjobbra.
A bűnös megvetendővé válik a többiek szemében.
A bűnös elveszíti szerénységét.
A bűnös ember élete gonosz véget ér.
A szíve könyörtelenné válik.
Elveszíti Allah áldásait.
Kellemetlenül, nyugtalannak érzi magát.
A bűnös ember szíve lepecsételődik.
A bűnös ember büntetést kap ezen a világon.
A bűnösnek büntetéssel kell szembenéznie a Túlvilágon is.

Hogyan tarthatok bűnbánatot?

A bűnbánat első lépése, hogy azonnal, habozás nélkül hagyj fel az elkövetett bűnnel vagy bűnökkel. Ha nem tudsz felhagyni valamennyivel, bár ez lenne az ideális eset, akkor legalább hagyj fel annyival, amennyivel csak bírsz. Aztán határozd el a szívedben komoly szándékkal, hogy nem fogod ismét elkövetni az adott bűnt. Meg kell bánnod, hogy bűnt cselekedtél, és el kell határoznod, hogy többé nem fogod tenni. Utána meg kell szabadulnod az eszközöktől, amelyekkel a bűnt elkövetted.
Az is nagyon előnyös, ha wudút csinálsz, és utána két raka szorgalmi imát imádkozol. Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Egy szolga nem követhet el bűnt úgy, hogy ha aztán wudút csinál, és jól végzi el, majd feláll imához, és imádkozik két rakát, és Allah bocsánatát kéri, akkor Allah meg ne bocsásson neki.”
(Feljegyezte Ahmad és mások, Szahih al-Dzsami #5738)

Majd miután ezt mondta, ezt az áját olvasta a Koránból:

„És akik, ha valami nagy bűnt követtek el, vagy vétkeztek önmagukkal szemben, megemlékeznek Allahról, és vétkeik megbocsátását kérik, és nem követik el makacsul újra amit tettek, miközben tudják [hogy bűn az]. És ki bocsáthatná meg a bűnöket Allahon kívül?” (Korán, 3:135)

Ügyelj arra, hogy a wudút megfelelően végezd el, ahogy Allah parancsolta, mielőtt imádkoznád a két rakát, mert a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Aki rituális mosdást végez, és jól végzi el, annak a bűnei lemosódnak a testéről, még a körmei alól is.”

(Feljegyezte Muszlim)

Próbáld Allah bocsánatát kérni és megemlékezni Róla minden körülmények között. És próbálj képességeidhez mérten több jótettet véghezvinni. Allah azt mondja a Koránban:

„Bizony, a jótettek eltörlik a rossztetteket.” (Korán, 11:114)

És a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) pedig azt mondta: „Ha rosszat tennél, kövesd azt jótettel, hogy eltörölje.”
(Feljegyezte Ahmad, al-Tirmidhi és mások, Szahih al-Dzsami #97)

Allah azt mondja a Koránban:

„Kivéve azok, akik bűnbánatot tartanak és hisznek, és jókat cselekszenek. Ezek bűneit Allah jótettekkel helyettesíti, és Allah a Megbocsátó, az Irgalmas.” (Korán, 25:70)

A jócselekedetek közül is célszerű olyanokat választani, amelyeket a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) különösen kiemelt azzal, hogy eltörlik a bűnöket. Ennek az írásnak a végén számos ilyet fogunk még említeni.
Végezetül azt szeretném mondani neked, drága testvérem, hogy tudnod kell: Allah Irgalmas, Nagylelkű, Megbocsátó. Irgalmasabb szolgáihoz, mint az édesanya az újszülött gyermekéhez. Ezért hát forduljatok Allahhoz, és bánjátok meg bűneiteket, bűnbánattal telve könyörögjetek bocsánatáért. Bizony, Allah nem hagyja el azt a szolgáját, aki Hozzá fordul, Kegyelmét remélve – azt a kegyelmet, amely mindenre kiárad.
Ne halogassátok a bűnbánatot, mert nem tudhatjátok, mikor jön el értetek a halál. Valamint
Egy szent hagyományban , amelyet Imám Muszlim jegyzett fel, Allah azt mondja:

„Aki hozzám egy arasznyit közeledik, ahhoz Én egy könyöknyit közeledem. Aki egy könyöknyit közeledik hozzám, ahhoz egy ölnyit közeledem. Ha valaki sétálva felém indul, ahhoz Én futva indulok.”

Közeledj hát Allah felé bűnbánattal. Borulj le Allah előtt mély megbánással azért, amit tettél. A megbánás érzése maga a bűnbánat. Mit gondolsz, mi lesz az eredménye, ha így viselkedsz Az előtt, Aki irgalmasabb, mint az anya a gyermekéhez? Bizony, Allah megadta a választ erre a kérdésre egy másik szent hagyományban:

„Olyan vagyok, amilyennek szolgám vár engem. Ha jót vár tőlem, úgy lesz, és ha rosszat vár tőlem, úgy lesz.” (Feljegyezte Ahmad, Musznad 2./391.)

Ezért remélj jót a Legkegyelmesebbtől. Közeledj felé bűnbánattal, és könyörögj bocsánatáért, tudván tudva, hogy Allahtól nincs máshol menedék, csak Allahnál. És törekedj jócselekedetekre és hasznos munkára, és barátkozz az erényes emberekkel. Ahogy egy költő mondta egyszer:

„Ó Uram, bizony, a bűneim számosak,
De tudom, hogy a Te bocsánatod nagyobb.
Ha csak a jók reménykedhetnének Benned,
Ki adna menedéket a bűnösöknek?
Uram, alázatosan könyörgök hozzád, ahogy parancsoltad.
Ha te elutasítanál, ki kegyelmezhetne nekem?”

E könyv első részének végén megemlítünk néhány olyan cselekedetet, amelyek segítenek eltörölni a rossztetteket, és az Egyenes Úton tartják az embert. Allahhoz könyörgök, a Legmagasztosabbhoz, Legszebb Nevei és Tökéletes Tulajdonságai által, hogy fogadja el bűnbánatunkat, és gyűjtsön minket össze a Paradicsomban, amit az igazaknak készített elő. Ne halogassuk hát a bűnbánatot, és ne késlekedjünk, hanem

„Siessetek Uratok megbocsátásáért, és a Kertért, amelynek szélessége olyan, mint az egeké és a földé, és amely előkészíttetett az istenfélők számára” (Korán, 3:133)

Allah tegyen minket közéjük a Paradicsomban. Allah békéje és áldása legyen szolgájával és Küldöttével, az elöljárónkkal, Muhammeddel (Allah dicsérete és békéje legyen vele). És az utolsó szavaink: a dicséret és a köszönet Allahot illeti, a Világok Urát.

Mohammed Thahlawy: A Paradicsomba vezető út című könyve alapján

1. rész

2. rész

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink