A Paradicsomba vezető út - 4. rész

A Paradicsomba vezető út - 4. részCselekedetek, amelyek eltörlik a bűnöket

Allah (dicsőítessék és magasztaltassék) Kegyelmének része, hogy megállapított számunkra bizonyos cselekedeteket, amelyek eltörlik hibáinkat és bűneinket. Néhány ilyen cselekedetről Allah Könyvében, másokról a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) hagyományaiban esik szó. Hafidh ibn Hadzsr  írt egy könyvet, amelynek a címe Marifat al-Khiszal al-Mukafirah lil-Dhunub al-Mukadimah wa al-Muakhirah. Egyéb művek mellett ezt a könyvet választottuk forrásul az alább felsorolt cselekedetekhez. Allahhoz könyörgök, az Áldotthoz és Magasztoshoz, hogy adja meg, hogy nekem és a többi muszlimnak előnyünkre váljék mindaz, ami itt írva van.
Most pedig nézzünk meg néhány olyan cselekedetet, amelyek eltörlik a bűnöket.
Megfelelően elvégezni a rituális mosdást, és utána a mecsetbe menni


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Vezesselek benneteket valamire, ami által Allah eltörli a bűneiteket, és magasabbra emeli a rangotokat?” „Igen, ó, Allah Küldötte” –felelték a társai. „Ha megfelelően végrehajtjátok a rituális mosdást, még nehéz körülmények között is , és messziről elmentek a mecsetbe, és az ima befejeztével már a következő imát várjátok – bizony, ez az őrizkedés.”
(Feljegyezte Malik, Muszlim és mások)

És Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt is mondta:
„Hírnök jött hozzám Uramtól ma éjjel, és azt mondta: ’Ó, Muhammed, tudod, miről vitáznak az angyalok?’ Azt feleltem: ’Igen. A bűnök eltörléséről és az ember rangjának magasabbra emeléséről. Bizony, ha az ember elmegy a közösségi imára, nehéz körülmények között is megfelelően végrehajtja a rituális mosdást, és az ima után már a következő imát várja. Ha valaki rendszeresen így tesz, az jó állapotban fog élni és jó állapotban fog meghalni. A bűneit tekintve pedig olyan lesz, mint azon a napon, amikor az anyja megszülte.”
(Feljegyezte al-Tirmidhi, Szahih al-Targheeb wa al-Tarheeb, #187)

Böjtölni Arafa  és Ásura  napján


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Ami az Arafa napján való böjtöt illeti, úgy tudom Allahtól, hogy az vezeklés az előző év bűneiért és a következő év bűneiért. Az Asura napján való böjtről pedig azt tudom Allahtól, hogy vezeklés az előző évért.”
(Feljegyezte al-Tirmidhi és mások, Szahih al-Dzsami #3853)


Éjszakai ima Ramadán idején


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Aki éjszaka szorgalmi imát végez Ramadánban hittel és Allah jutalmát várva, annak Allah megbocsátja minden korábbi bűnét.”

(Feljegyezte al-Bukhari és Muszlim)


A megfelelően végrehajtott zarándoklat, amelyet Allah elfogad

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Ha valaki elvégzi a Zarándoklatot, és közben nem él házaséletet és nem követ el bűnt, az úgy fog visszatérni, mint azon a napon, amikor az anyja megszülte.”
(Feljegyezte al-Bukhari)

És Allah Küldötte azt is mondta:
„A megfelelően végrehajtott és Allah által elfogadott Zarándoklat jutalma nem más, mint a Paradicsom.”
(Feljegyezte Ahmad és al-Tabarani, Szahih al-Dzsami #3170)

Haladékot adni annak, akinek anyagi nehézségei vannak

Abu Huraira arról számolt be, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Volt egy kereskedő, aki kölcsönöket adott másoknak. Ha látta, hogy valaki nehéz anyagi helyzetben van, azt mondta a szolgáinak: ’Legyetek vele elnézők, hogy Allah is elnéző legyen velünk’. És Allah elnézte a bűneit emiatt.”
(Feljegyezte al-Bukhari)


A rossztettet jóval kell követni


Allah azt mondja a Koránban:
„Bizony, a jótettek eltörlik a rossztetteket.”
(Korán, 11:114)

Amikor a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) Muadh-ot Jemenbe küldte, a következő tanácsot adta neki:
„Ó, Muadh, féljed Allahot, bárhol legyél is. Ha rosszat tennél, kövesd azt jótettel, hogy eltörölje. És jó viselkedéssel közeledj az emberekhez.”
(Feljegyezte Ahmad, al-Tirmidhi és mások, Szahih al-Dzsami #97)


Az emberek üdvözlése és a jó szó


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„A dolgok között, amelyek megbocsátást eredményeznek, ott van az üdvözlés és a jó szó.”
(Feljegyezte al-Kharaiti, Makárem al-Akhlak, és al-Albani szerint szahih: Szilszilat al-Ahadísz al-Szahihah #1035)

Ez azt jelenti, hogy ha muszlimokkal találkozunk, Asszalam alaikummal kell köszöntenünk őket.

 

Türelem a megpróbáltatások idején

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Allah azt mondta (egy szent hagyományban): Ha nehézségeket küldök egy hívő szolgámra, és ő Engem dicsér a nehézségekkel kapcsolatban, akkor betegsége után úgy kel fel, ahogy az anyja megszülte, ami a bűneit illeti. És az Úr azt fogja mondani: Nehézségeket küldtem szolgámra, és megpróbáltam őt, jutalmazzátok hát tovább úgy, ahogy egészsége idején jutalmaztátok.”
(Feljegyezte Ahmad. Al-Albani szerint haszan, Szilszilat al-Ahadísz al-Szahiha, #144)


A napi öt ima, a pénteki ima és a Ramadán havi böjt megtartása

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„A napi öt ima, a pénteki imától a következő pénteki imáig, és a Ramadán a következő Ramadánig mind vezeklés azért, ami köztük van, amennyiben a nagy bűnöktől tartózkodik az ember.”
(Feljegyezte Muszlim)


A rituális mosdás megfelelő elvégzése


Imám Muszlim jegyezte fel a Szahih-ban Abu Hurairától, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Amikor egy hívő szolga rituális mosdást végez, és megmossa az arcát, minden bűn, amit a szemével követett el, lemosódik a vízzel, vagy a víz utolsó cseppjével. Amikor megmossa a kezét, minden bűn, amit a kezével követett el, lemosódik a kezéről a vízzel, vagy a víz utolsó cseppjével. Amikor megmossa a lábát, minden bűn, ami felé a lábával ment, elhagyja a lábát a vízzel, vagy a víz utolsó cseppjével. És így végül megtisztul minden bűnétől.”

(Feljegyezte Muszlim)


Fohászok, vagy a megemlékezés szavai, amelyek eltörlik a bűnt

Imám Muszlim jegyezte fel a Szahih-ban Sad ibn Abi Wakkasztól, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Ha valaki hallja az imára hívást, és azt mondja: ’Én is tanúsítom, hogy nem méltó más az imádatra, csak Allah, az Egyetlen, Akinek nincs társa, és hogy Muhammed az Ő szolgája és Küldötte. Elégedett vagyok Allahhal Uramként, Muhammeddel Küldöttként és az Iszlámmal vallásként.’ , annak a bűnei megbocsátatnak.”
(Feljegyezte Muszlim)

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Aki naponta százszor elmondja, hogy ’Szubbhanallah wa bihamdih’, annak eltöröltetnek a bűnei, még ha annyi lenne is belőlük, mint a tenger tajtékja.”
(Feljegyezte al-Bukhari és Muszlim)

Szintén Imám Muszlim jegyzete fel a Szahih-ban Abu Hurairától, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Aki minden kötelező ima után Allahot dicsőíti harmincháromszor (azt mondva, szubbhanallah), Allahnak ad hálát harmincháromszor (azt mondva, alhamdulillah), és az Ő nagyságát magasztalja harmincháromszor (azt mondva, Allahu akbar) – ez összesen kilencvenkilenc – és századiknak pedig azt mondja: ’Nem méltó más az imádatra, csak Allah, az Egyetlen, Akinek nincs társa, Övé a hatalom és Őt illeti a dicséret és köszönet. Ő az (egyetlen), Aki mindenre képes.’ , annak megbocsátatnak a bűnei, még ha annyi lenne is belőlük, mint a tenger tajtékja.”
(Feljegyezte al-Bukhari és Muszlim)

4. Muadh ibn Anasz arról számolt be, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Ha valaki eszik valamit, és azt mondja: ’Hála Allahnak, aki ezzel ez étellel táplált engem, és ellátott vele, úgy, hogy nekem semmi erőm vagy hatalmam nem volt hozzá’ , akkor annak Allah megbocsátja az előző bűneit.”
(Feljegyezte al-Tirmidhi, aki szerint ez a hadísz haszan. Lásd Dzsami al-Uszul, 4. kötet 308. oldal)

„Aki felvesz valami ruhát, és azt mondja: ’Hála Allahnak, aki ezzel ruházott fel engem, és ellátott vele, úgy, hogy nekem semmi erőm vagy hatalmam nem volt hozzá’  akkor annak Allah megbocsátja az előző bűneit.”
(Feljegyezte Abu Dawud. Al-Albani szerint ez a hadísz haszan: Szahih Sunan Abu Dawud, #4023)


Az imára hívás

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Az imára hívónak megbocsátatnak bűnei, akkora mértékben, ameddig a hangja elér.”

(Feljegyezte Ahmad a Musznad-ban, Szahih al-Dzsami #1929)Az imák


A Szahih al-Bukhari és a Szahih Muslim feljegyzései szerint Abu Huraira hallotta, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Mit gondoltok arról az emberről, akinek az ajtaja előtt egy folyó folyik, és ő naponta ötször megfürdik benne, vajon mennyi piszok marad a testén?” „Nem maradna rajta semmi piszok” – felelték a társai. „Hasonló ehhez a napi öt ima, amely által Allah eltörli a bűnöket” – felelte.”
(Feljegyezte al-Bukhari, Fath al-Bari, 2. kötet, 11. oldal)

Hogy milyen bűnökre céloz ez a hadísz, azt megmagyarázza a Szahih Muslim egyik hadísza, amelyben a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondja:
„A napi öt ima vezeklést jelent azért, ami köztük van, ha a nagyobb bűnöktől tartózkodik az ember.”

Ibn Hadzsr a Fath al-Bari című művében (2. kötet, 12. oldal), amely a Szahih al-Bukhari magyarázata, azt a magyarázatot fűzte az előbbi hadíszhoz: „Ez a hadísz azt jelenti, hogy a napi öt ima vezeklést jelent azért, ami köztük történik – azon a napon – amennyiben az ember elkerüli a nagyobb bűnöket azon a napon.”


Több leborulás

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Jobb, ha többet borultok le Allah előtt, mert bizony, nem borulhattok le úgy, hogy Allah magasabbra ne emelné a rangotokat, és el ne törölné egy bűnötöket.”
(Feljegyezte Muszlim)

A Szahih Muslim hadíszai között azt is olvashatjuk, hogy Rabiah ibn Kaab al-Aszlami a Prófétával (Allah dicsérete és békéje legyen vele) volt, és vizet hozott neki, és a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta neki:
„Kérj tőlem (amit akarsz)”. Rabiah azt mondta: „Azt kérem, hogy veled lehessek a Paradicsomban”. A Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) megkérdezte, hogy nem akar-e valami mást is, de ő kitartott amellett, hogy ezt akarja, mire a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta neki:

„Akkor segíts nekem a saját érdekedben azzal, hogy sokat borulsz le.”


Ennek a hadísznak a magyarázatában azt írja al-Nawawi a Sarh Szahih Muszlim című munkájában: „Ez a hadísz arra bíztatja az embert, hogy többször boruljon le imádkozva… Ennek oka megtalálható egy már idézett (al-Nawawi könyvében) hadíszban:

„A szolga akkor van legközelebb Urához, amikor leborul.”

Ez pedig összhangban van Allah kijelentésével:

„Borulj le és közeledj (Uradhoz).”
(Korán, 96:19)

Azért van ez, mert a leborulás az alázat, a szerénység és Allah szolgálatának legmagasabb szintű kifejezése.”


A közös imára menni

Al-Bukhari jegyezte fel Szahih gyűjteményében Abu Hurairától, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Ha valaki elvégzi a rituális mosdást, és jól végzi el, és csak azért indul el, hogy imádkozzék, akkor egy lépést sem tehet úgy a mecset felé, hogy a rangja ne emelkedjék és minden lépéssel egy bűne eltöröltessék.”

Aki egyszerre mond „Ámint” az angyalokkal

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Amikor az imám azt mondja: ’Ghair al-Maghdhubi alaihim wa la al-Dhállin, (Nem azokéra, akiket haragvás sújt, sem az eltévelyedettekére. Korán, 1:7), akkor mondjátok, hogy Ámin, mert azoknak, akik egyszerre mondják az angyalokkal, a bűnei megbocsátatnak.”
(Feljegyezte al-Bukhari és Muslim)


Az éjszakai szorgalmi ima (Tahadzsud)


Abu Umamah al-Bahili arról számolt be, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Nagyon ajánlom nektek, hogy imádkozzatok éjszaka szorgalmi imát, mert ez volt az imája azoknak a jámbor embereknek, akik előttetek voltak, és ezáltal közel kerülhettek Uratokhoz, és vezekeltek ezzel bűneitekért, és megelőzitek vele a bűnt.”
(Feljegyezte al-Hakim, és al-Albani szerint haszan: Irwa al-Ghaleel, 2./199.)


A dzsihad Allah szavának felemeléséért

Imám Muszlim jegyezte fel a Szahih gyűjteményben Abdullah ibn Amr ibn al-As-tól, hogy Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„A mártírnak megbocsáttatik minden bűne, kivéve az adósságai.”

Allah azt mondja a Koránban:

„Bizony, Allah megvette a hívőktől az életüket és a vagyonukat, hogy cserébe a Paradicsom az övék legyen. Harcolnak Allah útján, ölnek és megöletnek.”
(Korán, 9:111)


Umra  végzése

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Az egymást követő Zarándoklat és umra úgy távolítja el a szegénységet és a bűnöket, ahogy a kohó égeti ki a szennyet a vasércből.”
(Feljegyezte ibn Majah, Szahih al-Dzsami #2899)

Az adakozás

Allah azt mondja a Koránban:


„Ha nyíltan adakoztok, az dicséretes dolog, de ha elrejtitek és a szegényeknek adtok, az még jobb nektek. S (Allah) megbocsát nektek a bűneitek egy részét. És Allah mindent Tudó arra nézve, amit tesztek.”
(Korán, 2:271)

Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) pedig azt mondta:
„Az adakozás úgy oltja ki a bűnöket, ahogy a víz a tüzet.”
(Feljegyezte Ahmad, al-Tirmidhi és mások. Al-Albani szerint Szahih: Takhridzs Muskalat al-Fakr, #117)


A bűnért járó törvényes büntetés kiszabása

Ubáda Ibn al-Számit azt mondta: Allah küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele), mikor a társai közül egy csoport körülötte volt, így szólt:
„Esküdjetek nekem hűséget arra, hogy nem társítotok  Allah mellé semmit, nem loptok, nem paráználkodtok, nem ölitek meg gyermekeiteket, nem hozakodtok elő hazugsággal, amit magatok találtok ki, nem szegitek meg a jóra való utasítást. Aki (mindezt) betartja, Allahra tartozik a jutalmazása, és aki elkövet ezek közül valamit, és aztán megkapja az evilágon a saría szerinti büntetést, az vezeklés számára azért a bűnért. Aki elkövet ezek közül valamit, azután Allah elfedi azt (nem derül ki) az evilágon, annak a megítélése Allahra tartozik, ha úgy akarja, megbocsát neki, ha pedig úgy akarja, megbünteti. S mi hűséget esküdtünk neki ezekre”
(Feljegyezte al-Bukhari és Muszlim)

Összegyűlni azért, hogy megemlékezzünk Allahról, és közelebb kerüljünk Allahhoz, az Áldotthoz és Magasztoshoz


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:
„Nem gyűlhetnek össze úgy emberek azért, hogy Allahról emlékezzenek meg – csak Allah megelégedéséért – hogy azt ne mondják nekik a mennyekből: A bűneitek meg lettek bocsátva, és jótettekkel lettek helyettesítve.”
(Feljegyezte Ahmad: Musznad, 3. kötet, 142. oldal, Abu Yala és al-Bazzar. Lásd ibn Hadzsr: Mukafirat al-Dhunub, 62. oldal, Madzsma al-Zawaid, 10/76.)

 

Mohammed Thahlawy: A Paradicsomba vezető út című könyve alapján

1. rész

2. rész

3. rész

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink