Az ideális muszlim nő 12. rész

muszlimah3A muszlima és önmaga

Bevezetés
Az iszlám azt kívánja a muszlimoktól, hogy kiemelkedők legyenek az emberek között, kitűnjenek ruházatukban és viselkedésükben azért, hogy olyan példát mutassanak, amely által érdemessé válnak az iszlám üzenetének továbbítására az emberek felé. Ibn al-Hanzalijjára való hivatkozással jegyezték fel, hogy a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele)  azt mondta társainak amikor azok utazni indultak, hogy meglátogassák testvéreiket: „Ti bizony testvéreitekhez mentek, ezért tegyétek rendbe nyergeiteket! Vegyetek fel szép ruhát, hogy olyannak tűnjetek fel az emberek között akár az anyajegy! Allah ugyanis nem szereti a csúfságot, sem pedig a förtelmességet.”

A Próféta (Béke és Áldás legyen vele) az ápolatlan és koszos megjelenést és az elhanyagolt ruházatot valamint az elhanyagolt lakhelyet csúfságnak tekintette, melyet az iszlám megvet és megtilt. Az iszlám arra ösztönöz minden muszlimot - különösképpen a muszlim nőt -, hogy kiemelkedjen és kitűnjön az emberek közül, mivel ez jól kifejeződik rajta, férjén és gyermekein egyaránt. A muszlim nő nem hanyagolja el a megjelenését, függetlenül attól, hogy mennyire elfoglalják háziasszonyi és anyai teendői. Lelkesen csinosítja magát – túlzásokba esés nélkül -, mivel a szép külső azt mutatja, hogy milyen jól megérti önmagát, iszlám személyiségét, és a küldetését ebben az életben. A nő külső megjelenése azonban nem válik külön a belső tartalomtól, mivel a szép, rendezett és tiszta külső híven tükrözi a nemes és fenséges belső tartalmat. Mindezek együttesen alkotják az igaz muszlim nő jellemét.
Az éles elméjű muszlim nő egyensúlyban tartja testét, elméjét és lelkét. Mindegyiknek megadja azt, amire jogosult, ugyanakkor nem esik túlzásba egyik javára sem a másik rovására. A helyes egyensúly megtartására törekedve, az iszlám bölcs útmutatását követi. 

muszlimah7

Hogyan tudja megvalósítani a muszlim az egyensúlyt teste, elméje és lelke között?

1 – A muszlim nő testéhez fűződő viszonya
Mérséklettel fogyaszt az ételt és italt. A muszlim nő jó karban tartja testét, ügyel arra, hogy jó erőben és egészségben legyen. Nem lusta, petyhüdt vagy túlsúlyos, hanem aktív. Nem eszik telhetetlenül, csak épp annyit hogy fenntartsa egészségét és erőnlétét. Így követi azt, amit a Magasságos Allah mondott a Koránban: „Egyetek és igyatok, és ne pazaroljatok! Ő bizony nem szereti a pazarlókat.” (Korán 7:31)
A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta:“Nem tölthet meg az ember rosszabb edényt annál, mint a hasa. Ám ha már mindenképpen megteszi, akkor egyharmada az ételének, egyharmada az italának, és egyharmada a lélegzetének jár.” Omar (Allah Legyen Elégedett Vele) azt mondta: „Ne tömjétek tele magatokat étellel és itallal, mert ez tönkreteszi a testet, betegséggel jár, és lustává teszi az embert az imádkozással szemben. Legyetek mértéktartóak, mert bizony jobbá teszi a testet és távol tartja a pazarlást. Bizony, Allah nem szereti az elhízott írástudót, s az ember addig nem pusztul el, amíg előnyben nem részesíti a vágyait a vallásával szemben.
A muszlim nő távol tartja magát a kábító- és serkentőszerektől, különösen azoktól amikről egyértelműen bebizonyosodott, hogy haram. Elkerüli azokat a rossz szokásokat, amiket az Allah útjáról letért társadalmakban élő nők követnek. Így például nem marad fenn késő éjjelig hogy hasztalan dolgokra pazarolja az idejét. Korán lefekszik, és korán kel fel, hogy a napi teendőit újult erővel és lelkesedéssel kezdhesse. Nem gyengíti le az energiáit késő éjjeli és hasztalan rossz szokásokkal. Mindíg aktív és hatékony azért, hogy háziasszonyi teendői ne fárasszák ki, és ennek eredményeképpen kitűzött céljait meg tudja valósítani. Jól tudja, hogy a (fizikailag) erős hívő kedveltebb Allah szemében, mint a gyenge hívő, ahogyan a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) tanította, ezért arra törekszik, hogy  egészséges életmódot folytatva erősítse testét. 

muszlimah1


Rendszeresen edzi testét
A muszlim nő nem feledkezik meg arról, hogy fizikailag is fit legyen. Követi az iszlám által javasolt  egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat. Ugyanakkor nem elégszik meg mindezzel, hanem terv szerint olyan sportot űz, amely megfelel testének, életkorának és társadalmi helyzetének, és ami szépséget, egészséget, erőt, és a betegségekkel szembeni ellenállást biztosít számára. Ennek segítségével könnyebben fogja elvégezni mindennapi teendőit, szerepét, legyen bár feleség,  anya, fiatal vagy idős nő.

muszlimah


Tiszta a teste és a ruházata
Az a muszlim nő aki igazán követi az iszlám tanításait, rendkívül tisztán tartja mind testét, mind pedig ruháit. Rendszeresen fürdik, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) tanításainak megfelelően, aki ösztönözött minden muszlimot a teljes fürdésre és illatosításra, különösen péntekenként. Azt mondta: "Fürödjetek meg pénteken, mossátok meg a fejeteket is, még akkor is ha nem vagytok dzsunub (A házasélet utáni tisztátalan állapot, amely csak teljes mosakodással szüntethető meg) állapotban, és tegyetek magatokra az illatszerekből.” "Bárki aki részt vesz a pénteki imán,  akár férfi vagy nő, fürödjön meg.” A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) olyan nagy hangsúlyt fektetett a tisztaságra és a fürdésre, hogy néhány imam szerint a pénteki imához kötelező megfürdeni. Abu Hurejrára (Béke és Áldás Legyen Vele) való hivatkozással jegyezték fel, hogy a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: “Kötelessége minden muszlimnak megfürödnie fejét és egész testét megmosván,”A tisztaság az emberek egyik legfontosabb kötelessége, különösen a nőké. Ez az ami  a legegyértelműbben  jelzi a becsületes és rokonszenves jellemet. A tiszta nő nem csak a férje számára kedvesebb, hanem a többi nő és a rokonok szemében is.

muszlimah3


 
 Ahmed imam és an-Naszái hagyományozta Dzsábirra (Allah Legyen Elégedett Vele) hivatkozva, hogy az a következőt mondta:“Eljött egyszer hozzánk Allah küldötte látogatóba és meglátott egy koszos ruházatú férfit mire azt mondta: “Nem talált valamit amivel kimoshatta volna  a ruháját?” A Prófétának (Béke és Áldás Legyen Vele) nem tetszett ha azt látta, hogy valaki  koszos ruhában megy nyilvános helyre, miközben megvolt a lehetősége a tisztításra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a muszlimnak mindíg tisztának kell lennie és elegánsnak, hogy kellmes legyen ránézni. Ez a tanítás, ami a férfiaknak szól, még inkább szól a nőknek is, akiket tisztábbnak gondolunk. Ők az öröm, és a nyugalom forrásai otthonukban. Nincs kétség afelől, hogy a nő tisztaságszeretete otthonán tükröződik a legjobban, valamint férjén és gyerekein. Nincs olyan tudós (mindegy hogy milyen korból vagy országból származik is) aki ne ismerné el, hogy ez a tanítás, ami előírja a tisztálkodást és a fürdést, már ezer ötszáz éves. Olyan korból származik, mikor még a világ mit sem tudott a higiéniai szokásokról. Ezer évvel később a nem muszlim világ még mindíg nem érte el a muszlimok tisztasági szintjét.
Min al-riqq ila’l-sayadah című könyvében Sumimah A. Wirdi azt mondja: “Nem kell visszamennünk a keresztes hadjáratok idejéhez, hogy ismerjük Európa korabeli civilizációját. Elég ha csak néhány száz évvel ezelőttre tekintünk vissza, az Ottomán Birodalom korába, és összehasonlítjuk azt a korabeli európai civilizációval, hogy lássuk mit ért el addigra már az Ottomán civilizáció. 

 

muszlimah2


“1624-ben Brandeboug hercege a következőket írta egyik meghívójában, amelyben más hercegeket és nemeseket hívott meg bankettjére: Kéretik hogy a vendégek, ne mártsák bele kezüket könyékig az ételekbe; ne dobjanak ételt maguk mögé; ne nyalják ujjaikat; ne köpjenek a tányérjukra; valamint szíveskedjenek nem belefújni orrukat a törlőruhák szélébe.’”A szerző hozzáfűzi: “Ezek a szavak egyértelműen jelzik a civilizáció, kultúra, tudás, és a viselkedési szokások színvonalát a korabeli Európában. Ugyanakkor európa más részein a helyzet nem volt sokkal különb. Anglia királyának a palotájában (1.György) az undorító szag ami a király embereiből és családjából áradt, messze felülmúlta szép csipkés szélű francia öltözetük nagyszerűségét. Amíg Európában ilyen állapotok uralkodtak, addig Isztambulban a kalifa központjában köztudott, hogy az Európai nagyköveteknek meg kellett fürödniük mielőtt megjelenhettek volna a szultán előtt. Valamikor 1730 körül III Ahmed Szultán uralkodásának idején, mikor az Ottomán állam elérte politikai és katonai hanyatlását, Lady Montague, az isztambuli angol nagykövet felesége sok levelet írt, melyek később kiadásra kerültek. Ezekben részletesen leírta azt a tisztaságot, jómodort, és magas színvonalat amit a muszlimoknál tapasztalt.
Emlékirataiban az olvasható, hogy az ottomán herceg Hafizah adott neki ajándékba egy kézzel hímzett törölközőt, ami annyira tetszett neki, hogy még a száját sem törölte meg vele. Az európaiak különösen meghökkentek azon, hogy a muszlimok minden étkezés előtt és után kezet mostak. Elég elolvasnunk a híres angol ápolónő, Florence Nightingale szavait, ahogyan jellemzi az angol korházak helyzetét a 19. század közepén. Írásában olvasható, hogy a korházak tele voltak mocsokkal, hanyagsággal és erkölcsi romlással. A korház szárnyai telis-tele voltak olyan betegekkel akik kénytelenek voltak az ágyban végezni szükségüket…”Milyen nagy ellentét van az iszlám kifinomult civilizációja és a többi emberi civilizáció között!

Ügyel fogai és szája tisztaságára

muszlimah5


Az inteligens muszlima ügyel szája higiéniájára, hogy senki se érezzen kellemetlen szagot áradni belőle. Mindezt pedig úgy teszi, hogy sziuákot, fogkefét, fogkrémet, és szájöblítőt használ minden étkezés után. Legalább évente elmegy fogorvosához ellenőriztetni a fogait, még akkor is ha nem fáj a foga. Így tarthatja fogait egészségesen és erősen. Elmegy fül-orr-gégészhez ha szükséges, hogy a lehellete tiszta és friss maradjon. Kétségkívül illőbb ez egy nőnek.
Aisá (Allah Legyen Elégedett Vele) nagyon szorgalmasan ápolta fogait. Bukhari és Muszlim a Próféta több társára hivatkozva számolt be arról, hogy Aisha soha nem hanyagolta el a sziuák használatát.
Bukhari hagyományozta ‘Ata-ra hivatkozva, hogy‘Urwah (Allah Legyen Elégedett Vele) azt mondta:
“Hallottuk amint Áisa, a hívők anyja sziuákot használt…”
Muszlim szintén arról számol be ’Ata-ra hivatkozva, hogy Urwah azt mondta:
    „Hallottuk amint sziuákot használt...”
Aisá (Allah Legyen Elégedett Vele) a következőről számolt be:
“Allah Küldöttével sosem történt olyan, hogy miután elaludt – nappal vagy éjszaka – s felébredt, ne tisztította volna meg a fogát, még mielőtt wudut csinált.”
Allah küldötte olyannyira törődött a száj tisztaságával, hogy azt mondta:
“Ha nem okozna nehézséget nemzetem számára, akkor arra utasítottam volna őket, hogy tisztítsák meg sziuákkal a fogaikat minden imádkozás előtt.

muszlimah6


Megkérdezték Aisától egyszer, hogy mit vett kézbe a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) legelőször amikor belépett a házába. “A sziuákot.” Felelte Áisa.
Szomorú, hogy néhány muszlim nő elhanyagolja ezeket a dolgokat, amelyek pedig a muszlima személyiségjegyei közül legfontosabbak kellene hogy legyenek, mivel a tisztaság az iszlámban kiemelt rangot kap. A nő szelíd természetének ezek a legfontosabb alkotóelemei, és ezek a tulajdonságok azok, amelyek feltárják női eleganciáját és báját. A Próféta intett a tisztaságra több alkalommal is, és utálatosnak tartotta a kellemetlen szagokat, és a csúf megjelenést.
Azt mondta:„Aki hagymát, fokhagymát vagy zöldhagymát evett, ne jöjjön a mecsetünk közelébe, mert az angyalokat is zavarja az ami az embereket zavarja.”
A Próféta (Béke és Áldás legyen Vele)  ebben a hadíszban a különféle hagymaételeket fogyasztó muszlimokat tiltotta ki a mecsetekből, hogy ne zavarják a szagukkal az embereket és az angyalokat. Azonban van hogy még ezt is könnyebb elviselni, mint a koszos, büdös zokniknak, piszkos testeknek és ápolatlan szájaknak a szagát ami néhány rendezetlen emberből árad, akik ezzel megzavarják a  többi ember összejövetelét.

Forrás: Dr. Muhammad Ali al-Hashimi - The Ideal Muszlimah
angol nyelvből fordította: Kareemah testvérünk

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink