Az ideális muszlim nő 5. rész - böjt, zarándoklat, Allahnak való engedelmesség

idelis-muszlima-5.jpgNafil böjtöket tart

Az igaz muszlim nő, ha nem túl nehéz neki, Nafil böjtöt tart Ramadan hónapon kívül. ’Arafat’ és Ashura’ napján, valamint Muharram kilencedik napján is böjtöl, mivel az ezeken és az egyéb napokon tartott böjt egyike azoknak a jócselekedeteknek, amik jóváteszik a bűnöket, mint ahogyan a Próféta is mondta:

Abu Qutadah (Allah legyen elégedett vele) ezt mondta:
„Allah Küldöttét (Béke és Áldás Legyen Vele) megkérdezték az ‘Arafat napján való böjtölésről, és azt mondta: „Ezzel eltöröltetnek mind a múlt mind pedig az idei év bűnei.’”Ibn Abbasz (Allah legyen elégedett vele) mondta, hogy Allah Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) ’Ashura napján böjtölt, és másoknak is elrendelte, hogy böjtöljenek azon a napon.

Abu Qutadah (Allah legyen elégedett vele) mondta, hogy Allah Prófétáját (Béke És Áldás Legyen Vele) megkérdezték az ’Ashura napján való böjtölésről, és ő azt mondta: „Eltörli az előző év büneit.”


Ibn Abbaszra való hivatkozással jegyezték fel, hogy Mohamed próféta azt mondta, hogy: „Ha még élek jövőre is, böjtölni fogok (Muharram hónapban) a kilencedik napon.’”

Szintén támogatott Shawwal hat napján böjtölni, mivel a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: „Bárki aki Ramadanban, majd ezt követően Shawwal hat napján is böjtölt, olyan lesz az neki, mintha egy egész életen át böjtölt volna.”

Szintén javasolt böjtölni minden hónapban három napon, erre vonatkozóan Abu Hurejrá (Allah legyen elégedett vele) ezt mondta: „A legkedvesebb barátom [a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele)] három dolgot tanácsolt nekem: böjtöljek minden hónapban három napot, imádkozzak két raka dua’-t, és soha ne feküdjek le aludni amíg nem imádkoztam Witr-t.

Abu’l Darda’ (Allah legyen elégedett vele) mondta: „Az én kedves barátom (Béke és Áldás Legyen Vele) három dolgot tanácsolt nekem amit soha amíg élek nem fogok feladni: hogy minden hónapban három napot böjtöljek, imádkozzak duhá-t, és hogy addig ne feküdjek le, amíg nem imádkoztam Witr-t.

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`asz (Allah legyen elégedett vele) mondta: "Allah Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: ‘ A minden hónapban három napig tartó böjtölés olyan mint az élethosszig tartó böjtölés.’”

Néhány beszámoló azt írja le, hogy ezek a napok a hónap 13., 14. és 15. napjaira esnek, amit al-ayyam al-bíd’-nak (vagy más néven fehér napoknak) hívnak; egyéb beszámolókban azt olvashatjuk, hogy a Próféta (Béke És Áldás Legyen Vele), a hónap meg nem jelölt napjain böjtölt.

Mu`adhah al-`Adawiyyah azt mondta:
“Megkérdeztem ‘Aisha-t (Allah legyen elégedett vele), hogy: ‘Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) minden hónapban három napot böjtölt?’ Ő azt felelte ‘Igen’. Megkérdeztem tőle: ‘A hónap melyik szakaszában?’ Ő azt felelte ‘Mindegy volt neki, hogy melyikben’.Elmegy Haddzsra, Allah házába


Az igaz muszlim elmegy Haddzsra Allah házába amikor lehetősége van rá, és nem esik nehezére az utazás. Mielőtt útra indul időt hagy arra is, hogy részletesen áttanulmányozza a Haddzs szabályait (ahkam), hogy amikor a Haddzs rituáléit végzi, minden cselekedete a szabályok és a shari`ah-ban lefektetett feltételek valódi megértésén alapuljon.

Ez egyenértékű a férfiak dzsihad-jával, ahogyan a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) jellemezte egy Aisha (Allah Legyen Elégedett Vele) által elmondott hadíszban:
Én [Aisha] azt mondtam: ’Ó Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) mi (nők) nem mehetünk katonai hadjáratra és harcolhatunk veletek (férfiakkal)?’ Ő így felelt: ’Nektek (nőknek) adatott meg a legjobb dzsihad, ez pedig a Haddzs, az áldott Haddzs.’” Aisha azt mondta „Miután ezt mondta a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele), mindig fogok Haddzsra menni.”

Elmegy `Umrára

Csakúgy mint ahogy a Haddzs kötelező a muszlim nő számára, az ‘Umra is az, akkor, ha képes elmenni – különösen Ramadan alatt. Ennek a jutalma pedig egyenlő azzal mintha valaki a Prófétával (Béke és Áldás Legyen Vele) menne el Haddzsra. Ugyanez olvasható abban a hadíszban amit Bukhari Imamra való hivatkozással jegyeztek fel, hogy Ibn Abbasz (Allah Legyen Elégedett Vele) azt mondta:

„Amikor a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) visszajött Haddzsról, azt mondta Umm Szinan al-Anszariyyahnak: ‘Mi tartott vissza attól, hogy Haddzsra menj?’ Ő így felelt: ‘Abu xy-nak (ezalatt a férjét értve) két tevéje van, az egyiket elvitte magával a Haddzsra, a másikra pedig szükségünk van a földünk öntözéséhez.’ Ő így felelt a nőnek: ‘Mikor eljön a Ramadan, menj el Umrára, mert ‘Ramadan idején az Umra egyenértékű a Haddzsal.’” Egy másik beszámoló szerint, amit szintén Ibn Abbaszra való hivatkozással jegyezték fel, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: „Mert az Umra Ramadankor egyenértékű a Haddzsal nálam.”


Engedelmeskedik Allah Parancsainak

Az igaz muszlim nő nem felejti el, hogy kötelessége végrehajtani mindent amit Allah megparancsolt neki.  Ebben a tekintetben ugyanaz vonatkozik rá, mint a férfira, és nincs különbség kettejük között néhány szabálytól eltekintve, amelyek kizárólag vagy csak nőkre vagy csak a férfiakra vonatkoznak. Ezenkívül a nők és  férfiak egyenlően felelősek Allah előtt. Allah azt mondja:

"A muszlim férfiaknak és a muszlim nőknek, a hívő férfiaknak és a hívő nőknek, az engedelmes férfiaknak és az engedelmes nőknek, az igazmondó férfiaknak és az igazmondó nőknek, az állhatatos férfiaknak és az állhatatos nőknek, a meghittséget érző férfiaknak és a meghittséget érző nőknek, az adakozó férfiaknak és az adakozó nőknek, a böjtölő férfiaknak és a böjtölő nőknek, a szemérmükkel önmegtartóztató férfiaknak és az önmegtartóztató nőknek, és az Allahról gyakorta megemlékező férfiaknak és gyakorta megemlékező nőknek, mindezeknek Allah megbocsátást és óriási fizetséget készített elő." (Qur'an33:35)

"Aki jótettet cselekszik, lett légyen ő férfi, avagy nő, és amellett még hívő, azt bízvást jó életre fogjuk majd életre kelteni! És a fizetségüket a legjobb tetteik szerint fogjuk viszonozni." (Qur'an 16:97)

"Meghallgatta Uruk [fohászukat, mondván]: „Nálam bizony nem marad el a fizetsége egyetlen cselekvőnek sem közületek, legyen az férfi vagy nő, hiszen egyformán részesültök a jutalomból.” Ezért akik kivándoroltak, és kiűzettek a lakhelyeikről, és bántalmaztattak az Utamon, vagy harcoltak és megölettek, azoknak bizony eltörlöm a rossz tetteit, és olyan Kertekbe juttatom őket, amelyek alatt folyók folynak Allahtól való jutalomként! Allahnál van a legszebb jutalom!" (Qur'an 3:195)

Mindahányszor a kifejezés “ya ayyuha’l-nasz (Ó emberek)” megjelenik a Koránban vagy egy hadíszban, az vonatkozik mind a férfiakra, mind pedig a nőkre. Az erre vonatkozó bizonyíték a Muszlim Imam által elbeszélt a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) feleségéről, Umm Szalamah-ról szóló hadísz.

Umm Szalamah azt mondta: "Hallottam az embereket beszélni a Hawd-ról (tó, amiből a hívők oltják majd a szomjukat a Túlvilágon), és soha nem hallottam Allah Küldöttétől (Béke és Áldás Legyen Vele) erről. Egy nap, miközben egy fiatal lány fésülte a hajamat, hallottam Allah Küldöttét (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondani: “Emberek!” Mondtam a lánynak, hogy hagyjon magamra. Ő azt mondta: “A hívás csak a férfiaknak szól, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) nem a nőket hívja.” Én azt feleltem: “Én is ember vagyok.” Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: “Én vagyok aki előttetek leszek a Hawd-nál. Ezért vigyázzatok, mert lehet, hogy egyikőtök eljön hozzám, és úgy lesz majd elvezetve, mint az elkóborolt teve. Meg fogom kérdezni, hogy miért, és azt a választ fogom kapni: ‘Nem tudod milyen újításokat hoztak a halálod után’ és akkor azt mondom ‘El velük!’
Egy másik, Muszlim által mondott beszámoló szerint ő (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: “…és azt mondom majd, ‘El azokkal, akik változtattak (a valláson) halálom után!’”

A férfiak és a nők egyenlőek Allah előtt, és mindkettőjüknek be kell tartania Allah parancsait és tiltásait. Ezért a muszlim nő megteszi mindazt amit Allah magparancsolt, és távol marad mindattól, amit Allah megtiltott. Mindezt pedig azért teszi, mert hiszi, hogy azon a napon megkérdezik majd tőle, hogy mit tett ebben az életben, és ha a tettei jók, jó lesz az neki, ha pedig nem, akkor rossz. Nem lépi át a határokat amelyeket Allah fektetett le, és nem tesz semmit ami haram. Mindíg Allah, és az Ő Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) útmutatását keresi, és elfogadja azt, történjék bármi is vele az életben. Az Iszlám történelem tele van olyan kiváló nők történeteivel, akik Allah törvényeit minden időben a szívükbe helyezték, és nem tértek el attól, sem nem kerestek egyéb lehetőségeket, kiutakat. Ezek között a történetek közt szerepel Khawlah bint Tha`labah és a férje, Aws ibn al-Szamit története, amit Imam Ahmad és Abu Dawud beszélt el, és Ibn Kathir idézett a Tafsir-ben az al-Mujadilah Szura elejéről. Kawlah azt mondta:

“Allahra, az én, és Aws ibn al-Szamit ügyében, Allah felfedte az al-Mujadilah Szura elejét. A felesége voltam, ő már idős ember volt, és eléggé zsörtölődő. Egy nap bejött, mikor én újra felvetettem neki egy bizonyos kérdést, ő mérges lett, és azt mondta: ‘Olyan vagy nekem mint az anyám háta.’ Azután kiment, és leült egy darabig azon a helyen ahol az embereivel össze szokott gyűlni. Azután visszajött, és házaséletet akart kezdeményezni. Azt mondtam neki: ‘Szó sem lehet róla! Annak a kezére, Akiében Khuwaylah lelke van, esküszöm, hogy nem kapod meg tőlem amit akarsz azután amit mondtál, amíg Allah és az Ő Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) nem ítél a kettőnk ügyében.’ Próbálta magát rám erőszakolni, de én ellent tudtam állni, mivel én fiatal nő voltam, ő pedig egy gyenge öreg ember. Eltoltam őt, aztán elmentem az egyik (női) szomszédomhoz, és kértem tőle egy köpenyt, majd elmentem Allah Küldöttéhez (Béke és Áldás Legyen Vele). Leültem elé, és elmondtam neki amit (a férjem) tett velem, és elkezdtem panaszkodni a férjem ingerlékenysége miatti szenvedéseimről. Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: ‘Khuwaylah, az unokatestvéred idős ember, ezért ami őt illeti, féld Allahot.’ Addig nem mentem el tőle, amíg a Allah fel nem fedte a Koránt az ügyemben:
Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) elmélyült ahogy szokott amikor Allah kinyilatkoztatta neki a Koránt és amikor vége volt azt mondta: `Ó Khuwaylah, Allah kinyilatkoztatta a Koránt a te és a férjed ügyében.'
Aztán a következő ájákat recitálta nekem:


"Allah meghallotta annak a szavát, aki férje miatt vitába szállt veled és panaszkodott Allahnak. Allah hallja a szóváltásotokat. Allah Halló és Látó. Akik ezekkel a szavakkal válnak el közöttetek a feleségeiktől, hogy: "olyan legyél nekem, mint az anyám háta!", azok tudják meg, hogy a feleségük nem az anyjuk. Egyedül az anyjuk az, aki a világra hozta őket. Bizony, elvetendő szót és hamisságot mondanak ők. Allah bizony Elnéző és Megbocsátó. Akik ezekkel a szavakkal válnak el a feleségeiktől, hogy: "olyan legyél nekem, mint az anyám háta!", aztán megismétlik azt, amit már kijelentettek, azoknak engesztelésképpen egy rabszolgát kell felszabadítaniuk, mielőtt újra illetnék egymást. Intés ez nektek. Allah hozzáértője annak, amit cselekszetek. Akinek erre nincs meg a lehetősége, annak két egymásra következő hónapig kell böjtölnie, mielőtt újra illetnék egymást. Aki nem képes erre, annak hatvan szegényt kell táplálnia. Azért van így, hogy higgyetek Allahban és a küldöttében. Ezek Allah előírásai. A hitetleneknek pedig fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük."
(Qur'an 58:1-4)

“Azt mondta nekem: ‘Engedd, hogy felszabadítson egy rabszolgát.’ Azt válaszoltam: ‘Ó Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele), nincs neki módja arra.’ Ő így felelt: ‘Akkor böjtöljön két egymást követő hónapon át.’ Azt mondtam: ‘Allahra, ő már öreg ember, nem tudja megtenni.’ Ő így felelt: ‘Akkor etessen hatvan szegényt egy wasq datolyával (annyi gyümölcs amennyit egy datolyapálma megterem egy szezon alatt). Azt mondtam: ‘Ó Allah küldötte nincs neki annyi.’ Ő erre: ’Akkor megsegítjük egy faraq datolyával.’ ‘Én pedig adok neki még egy faraq (kb. 60kg) datolyát.’ – mondtam. ‘Igazságosan és helyesen jártál el– mondta. Menj, és add oda a férjed nevében adományként, és azután viseld jól az unokatestvéred gondját.’ És úgy is tettem.”

Khawlah bint Tha`labah  egy percig sem maradhatott a férjével, miután az kimondta a ziher szavait rá, ami dzsáhilíjah (az Iszlám előtti pogánykor) idejében a válás egyik formája volt. Elment a Prófétához (Béke és Áldás Legyen Vele), hogy megtudja Allah hogyan ítélkezik közte és a férje között. Még megfelelő köpenye sem volt amiben kimehetett volna, hogy megjelenjen a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) előtt, ezért kölcsönkért egy köpenyt az egyik szomszédjától, és elsietett oda, ahol a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) volt, hogy hallhassa Allah döntését az üggyel kapcsolatban, és aszerint járhasson el.

Nem meglepő, hogy ez a kiváló nő ilyen nagy tekintélyt szerzett a Szahábah között(a Próféta [Béke és Áldás Legyen Vele] kortársai), akik ismerték érdemeit, legfőképpen `Umar ibn al-Khattab (Allah legyen elégedett vele). Találkozott vele egy nap a mecseten kívül, amikor al-Dzsarud al-`Abdi is vele volt. Umar, aki abban az időben a khalifa volt, üdvözölte őt, majd az asszony azt mondta neki, “ Ó Umar, emlékszem rád, mikor még ‘Umajr-nak hívtak ‘Ukaz piacterén, mikor a bárányokra vigyáztál a botoddal. Ezért féld Allahot khalifaként amikor már az emberekre kell vigyáznod, és tudd, hogy aki fél a túlvilág büntetésének fenyegetésétől, az tudja, hogy közel van, és aki féli a halált, fél, hogy elveszíti a lehetőséget az életében.” Al-Dzsarud azt mondta: “Túl kemény voltál Emir al-Mu'mininnal! “ ‘Umar erre azt felelte: “Hagyd, nem tudod, hogy ez Khawlah, akinek a szavait Allah meghallgatta a hét égbolt fölül? Allahra, ‘Umar-nak szigorúan hallgatnia kell rá.”

Ibn Kathir említi a Tasfirjában, hogy egy férfi azt mondta ‘Umarnak amikor látta, hogy szívélyesen üdvözölte Khawlah-t, és meghallgatta: “Otthagytad a Quraysh törzs egyik emberét hogy egy idős nőhöz odamenj?” Umar azt mondta: “Jaj neked! Hát nem tudod ki ez?” A férfi azt mondta “Nem.” ‘Umar erre: “Ez az a nő akinek a panaszát Allah meghallgatta a hét égbolt fölül: ez Khawlah bint Tha’labah. Allahra, ha nem távozna, mielőtt az éjjel eljönne, nem mondanám neki, hogy menjen amíg meg nem kapja amiért jött, hacsaknem az ima ideje jönne el, amikoris imádkoznék, majd visszajönnék hozzá amíg meg nem kapta amiért jött.

Az igaz muszlim nő mindig észben tartja Allah szavait:

"És nem lehet hívő férfinak és hívő nőnek választása valamely dolgukban, ha Allah és a küldötte döntött abban. Aki nem engedelmeskedik Allahnak és a küldöttének, az nyilvánvaló tévelygéssel tévelyeg." (Qur'an 33:36)

Az Allahnak és az Ő Prófétájának való engedelmesség sokkal fontosabb, mint az ember saját szeszélyei és vágyai. Zaynab bint Dzsahs (Allah Legyen Elégedett Vele) az Allah és az Ő Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) parancsainak való engedelmesség példáját mutatta amikor a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) megkérte, hogy egyezzen bele, hogy kössön házasságot egyik felszabadított rabszolgájával, és egyben adoptált fiával, Zayd ibn Harithah-val.

Ez a házasság két törvényhozói (tasri`i) célt ért el:

(1) Hogy az emberek között teljes egyenlőséget érjenek el: a Quraysh törzs gyönyörű női tagja, az ‘Abdu Shams fiainak nemes asszonya, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) unokatestvére hozzámegy egy felszabadított rabszolgához. A felszabadított rabszolgák alacsonyabb rendűek voltak, mint a nemesség. Valóban, az osztályok közötti különbség olyan nagy és mély volt, hogy semmi sem tudta volna eltörölni, csak egy határozott nyilvános tett a Prófétától (Béke és Áldás Legyen Vele), amire a muszlim közösség példaként tekinthet, hogy ezek a határok megszűnjenek, és hogy az emberek többé ne tekintsenek a másikra felsőbbrendűként, csak ami a taqwa szintjét illeti.

(2) Hogy eltörölje az adoptálás szokását, ami dzsáhilíjah idejében széles körben elterjedt volt. Ezért a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) elvette Zaynabot, miután az elvált Zayd-tól, hogy ezzel mutassa a gyakorlatban, hogy ha Zayd lett volna az igazi fia, Allah nem parancsolta volna meg neki a Koránban, hogy kösse meg ezt a házasságot.

A választás Zaynabra esett, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) unokatestvérére, hogy a két törvényhozói célt a Próféta saját családjában valósítsa meg, és hogy az emberek el tudják ezeket fogadni Allahnak és a Prófétának engedelmeskedve. Amikor a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) Zaynabot választotta Zayd ibn Harithah feleségeként, Zaynabnak nem tetszett az ötlet, és azt mondta: “Ó Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele), soha nem fogok hozzámenni, mert én vagyok ‘Abdu Shams törzsének nemesasszonya.” A Próféta (Béke és Áláds Legyen Vele) nyugodtan, de határozottan így válaszolt: “Hozzá kell menned.” Amíg ők erről a dologról beszéltek, Allah a következő Aja-t nyilatkoztatta ki a Prófétának (Béke és Áldás Legyen Vele): 

"És nem lehet hívő férfinak és hívő nőnek választása valamely dolgukban, ha Allah és a küldötte döntött abban. Aki nem engedelmeskedik Allahnak és a küldöttének, az nyilvánvaló tévelygéssel tévelyeg." (Qur'an 33:36)

Azután Zaynab elfogadta Allah és az Ő Prófétájának (Béke és Áldás Legyen Vele) parancsát, és azt mondta: “Nem leszek engedetlen Allahhoz és az Ő Prófétájához (Béke és Áldás Legyen Vele), ezért  hozzámegyek feleségül."

Később a Zaynab és Zayd közötti különbségek a válásukhoz vezettek. Amikor Zaynab befejezte az `iddah-t (kitöltötte a három hónap várakozási időt), Allah (SWT) a következő áját nyilatkoztatta ki:


"És emlékezz arra, amikor azt mondtad annak, aki iránt Allah és te kegyet tanúsítottatok: "Tartsd meg magadnak a feleségedet és féld Allahot!" És elrejtetted a lelkedben azt, amit Allah napfényre akart hozni és féltél az emberektől, pedig inkább Allahtól kell félned. És miután Zeid elintézte vele a dolgot, hozzád adtuk őt feleségül, hogy a jövőben ne legyen akadály a hívő férfiaknak a fogadott fiaik feleségeivel való házasság, ha elvégezték velük a dolgukat. Allah parancsa végrehajttatott." (Qur'an 33:37)

A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) mosolyogva recitálta ezt az áját, majd azt mondta: “Ki fog elmenni Zaynab-hoz és mondja el neki a jó hírt, hogy Allah elrendezte a házasságom vele a mennyből?”

Allah megjutalmazta Zaynabot az Allah és az Ő Prófétája (Béke és Áldás Legyen Vele) iránti határtalan engedelmességéért. Zaynab elfogadta a döntést a Zayddal való házasságról, majd a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) felesége lett Allah parancsa, egy olyan ája szerint, amit a muszlimok recitálni fognak amikor Allahot imádják egészen az idők végezetéig. Ez a megtiszteltetés csakis Zaynabot illeti, aki kivételes volt a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) feleségei között. Zaynab büszke volt Allah iránta mutatott kegyére, és sokszor így büszkélkedett a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) többi feleségének: “A ti házasságaitokat a családjaitok rendezték el, de az enyémet Allah, a hét menny fölül.”

Forrás: Dr. Muhammad Ali al-Hashimi - The Ideal Muszlimah

angol nyelvből fordította: Kareemah testvérünk

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink