Az éjszakai virrasztás (Kijámul-leil)

ima10Az éjszakai virrasztás ajánlatos ima. Allah a Koránban sok helyen dicsérte azokat, akik betartják, például: „Az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek, és átveszik azt, amit az Uruk adott nekik. Korábban ők jóravalóak voltak: éjszaka csak keveset aludtak, hajnalhasadáskor (Uruk) bocsánatáért könyörögtek...” (Korán 51: 15-18)

1. Illemszabályai: Aki éjszaka plusz imát akar végezni, annak ajánlatos a következőket figyelembe venni:

– Legyen az a szándéka, mielőtt elalszik, hogy éjszakai virrasztást akar végezni.

– A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – ha éjjel felkelt, hogy plusz imát végezzen, akkor ezt mondta: „Ó, Allah! Tiéd a hála, Te vagy az egek és a föld Világossága, s azoké, akik benne vannak, Tiéd a hála, Te tartod fenn az egeket és a földet, s azokat, akik azokban vannak. Tiéd a hála, Te vagy az egek és a föld Ura, s azoké is, akik azokban vannak, és Tiéd a hála, Te vagy az Igazság, az ígéreted igazság, a szavad igazság, a Veled való találkozás igazság, a Paradicsom igazság, a Tűz igazság, a Prófétaság igazság, az (utolsó) Óra igazság és Mohamed (béke legyen vele) igazság! Ó, Allah! Neked vetettem alá magam, Rád hagyatkoztam, Benned hiszek, Hozzád fordulok bűnbocsánatért, Érted érvelek, s Hozzád fordulok döntésért, bocsásd meg nekem mindazt, amit elkövettem, amit elmulasztottam, azt, amit titokban tettem és azt, amit nyíltan, Te vagy az Istenem, nincs más isten Rajtad kívül!” (al-Buhári)

– Két rövid rakát imádkozzon az éjszakai virrasztás megnyitójaként.

– Keltse fel a családját, a feleségét. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha a férfi felkelti a családját (a feleségét) az éjszakában, és külön-külön vagy együtt két rakát imádkoznak, akkor Allah őket az Őróla gyakran megemlékezők közé írja.” (Abu Dávúd)

– Hagyja abba az imádkozást, ha álmos.

– Annyit imádkozzon, amennyit bír. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A legjobb cselekedet Allahnál az állandó, akkor is ha kevés.” (al-Buhári, Muszlim)

A Próféta (béke legyen vele) néha hosszan olvasott az éjszakai imában és néha röviden:

• Egyszer olyan hosszan olvasott, hogy azt mondta Abdullah Ibn Masúd (Allah legyen megelégedve vele): „Amikor egyik este a Prófétával (béke legyen vele) imádkoztam, hosszú volt az állás és én rosszat akartam tenni. Kérdezték a társai: Mit akartál tenni?
Azt felelte: Le akartam ülni és magára hagyni a Prófétát (béke legyen vele).” (al-Buhári, Muszlim)

„Egyszer a Próféta (béke legyen vele) csupán csak egy áját olvasott ebben az imában. „Ha megbünteted őket [megteheted, hiszen] a Te szolgáid ők. Ha pedig megbocsátasz nekik [megteheted, hiszen] Te vagy a Hatalmas és a Bölcs.” (Korán 5:118) Ezt egészen addig olvasta, amíg el nem érkezett a hajnali ima ideje. Ezzel az ájával hajolt meg, borult le és ezzel mondott fohászt is. Reggel azt mondta neki Abu Darr (Allah legyen megelégedve vele): – Óh, Allah küldötte! Te reggelig mondtad ezt az egy áját. Ezzel hajoltál meg, ezzel borultál le, s ezzel is fohászkodtál, holott Allah megtanította neked az egész Koránt. Ha mi is ezt tennénk, az jó lenne nekünk? Felelte: – Én megkértem Allahot, hogy adjon a népemnek közbenjárást, és Ő megadta. Ez mindenkié lesz, kivéve azt, aki társít valamit Allah mellé.” (an-Naszái)

„Egyszer egy férfi azt mondta a Prófétának (béke legyen vele): Óh, Allah küldötte! Van egy szomszédom, aki egész éjjel imádkozik, és csak a „Kul huva Allahu ahad”-ot (112. szúra: Az őszinte hit) olvassa. Ezt olvassa és semmi mást, mintha a rövidsége miatt tenné. Erre azt felelte a Próféta (béke legyen vele): Esküszöm Allahra, hogy olyan ez a szúra, mintha a Korán harmada lenne.” (al-Buhári, Muszlim)

2. Ideje: Az éjszakai imát az éjszaka elején, közepén és végén is lehet végezni az esti ima után, de a legjobb az éjszaka utolsó harmadában elvégezni. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Lejön Istenünk minden éjszaka a földi éghez, amikor csak az éjszaka utolsó harmada marad, és azt mondja: Ki fohászkodik Hozzám, meghallgatom őt, ki kér Tőlem, megadom azt neki, ki bocsánatot kér Tőlem, megbocsátok neki.” (a közösség)

3. Hány rakából áll? Nincs meghatározott szám, lehet egy, lehet több, de a legjobb tizenegy rakát imádkozni.

4. Az éjszakai ima pótlása: Muszlim azt jegyezte le Áisától – Allah elégedett legyen vele –, hogy amikor a Próféta (béke legyen vele) nem tudott imádkozni éjszakai imát betegség vagy valami más miatt, akkor a nap folyamán tizenkét rakát imádkozott. (Muszlim)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink