Az imára hívás (al-Azán)

muezzinAz azán tudósítás az imaidő kezdetéről, bizonyos előírt szavakkal. Az azán a hidzsra első évében iratott elő a muszlimok számára, és a Próféta (béke legyen vele) élete végig betartotta. Az imára hívó (müezzin) állva, arccal a Kibla felé fordul, kezeit füléhez emeli, és hangosan a következőket mondja:

– Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. (Isten a legnagyobb.) (4-szer ismétli.)
– Ashadu allá iláha illal-lah, Ashadu allá iláha illal-lah. (Tanúsítom, hogy nincs más Isten az Egyetlen Igaz Iste-nen kívül.) (2-szer ismétli.)
– Ashadu anna Mohamedan raszulul-lah, Ashadu anna Mohamedan raszulul-lah. (Tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte.) (2-szer ismétli.)
– Hajja alasz-szaláh, Hajja alasz-szaláh (Gyertek imára) (2-szer ismétli, arccal jobbra fordulva). – Hajja alal-faláh, Hajja alal-faláh. (Gyertek az üdvösségre.) (2-szer ismétli, arccal balra fordulva .)*
– Allahu akbar, Allahu akbar. (Isten a legnagyobb.) (2-szer ismétli.)
– La iláhá illal-llah. (Nincs más Isten az Egy Igaz Istenen kívül.) (1-szer mondja a müezzin.)

* A hajnali imánál a müezzin azt mondja eztán:
Asszalátu khajrún minan-naúm, Asszalátu khajrún minan-naúm. (Az ima jobb, mint az alvás.) (2-szer ismétli meg.)

Azután folytatja az utolsó két résszel. Ez a forma csak a hajnali imánál van, mert olyankor az emberek még alszanak, és emlékeztetni kell őket az imára.

Isten emlegetése azán-kor:

1. Amikor az azánt halljuk, ugyanazt mondjuk, amit a müezzin mond. (al-Buhári, Muszlim)

Kivétel: hajja alasz- szaláh = gyertek imádkozásra.
hajja alal-falah = gyertek az üdvözülésre.

Ezek helyett azt mondjuk:
la haula va la kuvata illa billah = nincs erőm, se hatalmam, csak Allah által.

2. Amikor befejezi a müezzin az azánt, azt mondjuk: Én is tanúsítom, hogy nincs más isten Allahon kívül, Ő az egyetlen, nincs neki társa, Mohamed az Ő szolgája és küldötte. Elfogadom Allahot, mint istent, Mohamedet mint küldöttet, az Iszlámot, mint vallást. (Muszlim)

– „(Allahuma szalli va szallim álá Mohamed va álá áli Mohamed.)” Ó, Allah, küldd kegyelmedet és áldá-sodat Mohamedre és Mohamed családjára. (Muszlim)

– Ó, Allah! Tiéd ez a teljes hívás és az elvégzett ima, add Mohamed-nek a közbenjárást, a fenséget és támaszd fel arra a dicséretes rang-ra, amit megígértél neki. Bizony Te nem szeged meg az ígérete-det. (al-Buhári)
– (Fohászkodunk magunknak.) (at-Tirmidi, Abu Dávúd)

Az ima kezdete (al-Ikáma):

Amikor az imára hívás befejeződött, egy kis szünet következik, hogy az embereknek legyen idejük megmosakodni és odaérni az ima helyszínére. A müezzin az imám engedélyével elmondja az ikámát, ami az ima kezdetét jelzi.
– Allahu akbar, Allahu akbar. (Isten a legnagyobb, Isten a legnagyobb.)
– Ashadu allá iláha illal-lah, Ashadu anna Mohamedan raszulul-lah.
(Tanúsítom, hogy nincs más isten az Egyetlen Igaz Istenen kívül, Tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte.)
– Hajja alasz-szaláh, Hajja alal-faláh.
(Gyertek imára. Gyertek az üdvösségre.)
– Kad kámatisz-szalátu, kad kámatisz-szaláh. (Elkezdődött az ima, elkezdődött az ima.)
– Allahu akbar, Allahu akbar. (Isten a legnagyobb, Isten a legnagyobb.)
– La iláhá illal-lah. (Nincs más isten az Egy Igaz Istenen kívül.)

Megjegyzés:
– Jobb érvényes vudu-val mondani az azánt, de ez nem kötelező.
– Jobb lassan mondani az azán szövegét, és elhallgatni két mondat között, az ikámánál viszont jobb, ha gyorsan mondjuk.
– Az azán elmondásáért nem szabad pénzt elfogadni.
– Nincs meghatározott idő az azán és az ikáma között, de a mérvadó az, hogy amikor az emberek összegyűlnek, felkészültek az imára, akkor kezdődjön az ikáma.
– Az azánkor a Kibla felé nézzünk, és hangosan mondjuk akkor is, ha egyedül vagyunk.
– Az mondja az ikámát, aki az azánt mondta, de ez nem kötelező.
– Az azán és az ikáma közötti időben jó, ha az ember imádkozik szunnát, és fohászkodik, mert ilyenkor azok meghallgatásra találnak.
– Az azán után nem szabad kimenni az imahelyről, csak nyomós okkal, vagy azzal a szándékkal, hogy az illető visszatér az imára.
– Ha valaki elalszik egy imáról vagy elfelejti, akkor jobb, ha azánt és ikámát mond. Ha viszont több imáról van szó, akkor egy azánt mond és minden pótolt ima előtt külön ikámát.
– Ha valaki bemegy olyan mecsetbe, ahol már imádkoznak, akkor mondjon azánt és ikámát, ha akar.
– Ha valaki azán és ikáma nélkül imádkozik, nem kell ismételnie az imát.
– A nőknek nem kell se azánt, se ikámát mondaniuk, de ha maguk között csinálják, akkor az nem baj.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink